وکیل ارث در اهواز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(0917-439-37-54)

وکیل مطالبه ارث در اهواز:

امروزه شیوه کاری وکلا تا حدودی عوض شده است و هر پرونده ای را عموما وکلا قبول نمیکنند،بلکه پرونده هایی را قبول میکنند که تخصص ان را حتما داشته باشند.البته ممکن است یکسری از وکلا به دلیل حق الوکاله زیاد به تخصص خویش توجه نشان ندهند منتها شما به عنوان یک موکل برای انتخاب وکیل خود اولین موضوعی را که باید در نظر بگیرید تخصص وکیل تان میباشد و باید وکیلی برای خود انتخاب کنید که بیشتر در گذشته پرونده هایی با موضوع پرونده شما را انتخاب نموده باشد.چرا که تجربه در مورد یک موضوع پرونده بخصوص میتواند بسیارجهت پیروز شدن پرونده مورد نظر کمک کننده باشد.البته قابل ذکر است که شما عزیزان میتوانید از وکیل در شیراز مشاوره بگیرید.یا به سایت حقوقی دادیار مراجعه کنید.

وکیل ارث در اهواز
وکیل ارث در اهواز

وکیل ارث در شیراز میگوید:ارث از ان دسته موضوعاتی است که خب شاید در ظاهر قضیه چنین گمان کنید پرونده هایی مربوط به ارث زیاد پیچیده نباشند،منتها هنگام دادرسی متوجه پیچیده بودن پرونده قطعا خواهید شد چرا که قوانین زیادی در خصوص ارث بری وجود دارد و قطعا برداشت ها از مفاهیم قانون ها میتواند به صورت متفاوت باشد؛برای مثال ممکن است یک قاضی بر اساس مفهوم یک ماده قانونی حق را به طرف مقابل بدهد و بگوید صرفا باید درمورد ارث براساس وصیت نامه عمل نمود.

حال مسئله در اینجا این است که ما شما یاری کنیم که در مورد موضوع ارث وکیل مناسب خود را پیدا کنید که خب برای پیدا کردن یک وکیل خوب در مرحله اول شما نیازمند کمی دانش حقوقی میباشید.در صورت نیاز میتوانید با وکیل حقوقی در شهر اهواز یا همپنین اگر نیاز به وکیل در شهر دیگری دارید برای مثال با وکیل حقوقی در شیراز تماس حاصل فرمایید.

در ادامه مواردی را ذکر خواهیم کرد که موجب میشود دانش شما نسبت به موضوع ارث بیشتر شود و تا حدودی به سوال های حقوقی شما در مورد ارث پاسخ داده شود و در ضمن بدانید که در صورت اخذ کردن وکیل،وکیل در مورد موضوع ارث چه راهکارها و هدف هایی خواهد داشت.

اولین مورد و مهم ترین موضوع درمورد ارث برای اشخاص این است که باید جزو طبقه ارث بری باشند،چرا که ممکن است شما به خیال خود از شخص فوت شده ارث میبرید در حالی که این طور نمیباشد،که حال در ادامه در مورد طبقات ارث بری توضیح خواهیم داد.

کسانی که از شخص متوفی یا فوت شده به موجب قانون ارث خواهند برد:

در واقع ارث متعلق به خویشاوندان نسبی شخص متوفی میباشد،و این یعنی اشخاصی که با متوفی رابطه ی خونی دارند و تنها شخصی که از این قاعده مستثنی خواهد بود؛همسر شخص متوفی میباشد که در هر صورت از همسر فوت شده خود ارث خواهد برد.

خویشاوندان نسبی هر شخص مطابق یک قاعده ی کلی در قانون به سه طبقه برای ارث بردن تقسیم میشوند که این سه طبقه به شرح زیر چنین میباشد:

_پدر،مادر،فرزندان،نوه های شخص فوت شده در جایی که فرزندان آن فوت کرده اند.

_پدر بزرگ یا مادربزرگ،برادران یا خواهران شخص فوت شده.

_عموها،عمه ها،دایی ها،خاله ها و فرزندان آنها.

وکیل ارث در اهواز
وکیل ارث در اهواز

تقسیم کردن ارث در اهواز در طبقه اول به صورت زیر چنین میباشد:

۱)در اصل در این طبقه،پدر،مادر و فرزندان متوفی حضور خواهند داشت،نوه های شخص فوت شده چنانچه او هیچ فرزندی دیگری را نداشته باشد ارث خواهند برد.

۲)چنانچه شخص فوت شده از دار دنیا فقط یک پدر یا یک مادر داشته باشد،تمام ارث شخص فوت شده به او خواهد رسید،همچنین در صورتی که شخص فوت شده فقط یک پسر یا فقط یک دختر یا فقط یک نوه زنده داشته باشد،باز هم تمام ارث به او میرسد.اگر که شخص فوت شده صرفا همسر داشته باشد،فقط شوهر تمام ارث را میبرد و زن از شوهر خود بیش از یک چهارم ارث نخواهد برد.

۳)اگر که شخص متوفی فقط پدر و مادر داشته باشد،یعنی ازدواج نکرده باشد و هیچ فرزندی یا نوه ای نداشته باشد،مادر چنین شخصی یک سوم و پدر این شخص دو سوم ارث خواهد برد.

۴)چنانچه شخص متوفی،صرفا پدر و مادر و همسر داشته باشد،شوهر یک دوم،مادر یک سوم و مابقی به موجب قانون به پدرش به ارث خواهد رسید و چنانچه میت یک مرد باشد،همسرش یک چهارم و مادرش یک سوم ارث میبرند و مابقی به پدرش خواهد رسید.

۵)اگر که شخص فوت شده از افراد این طبقه فقط چند فرزند داشته باشد،در صورتی که فرزندانش به صورت کامل همگی پسر یا دختر باشند،ارث را به صورت مساوی و چنانچه پسر و دختر باشند،به پسرهای اینچنین شخصی دو برابر دخترها ارث خواهد رسید.

۶)اگر که در کنار فرزندان،همسر شخص فوت شده نیز زنده باشد و یا یکی از پدر و مادر او هم زنده باشند،ابتدا سهم این ها که به صورت کسر میباشد باید داده شود.

۷)چنانچه فرزندان شخص متوفی در فرض مورد قبلی،همگی دختر باشند،دختران دو سوم ارث را بین خود به تساوی تقسیم خواهند کرد و پدر و مادر هر کدام نیز یک ششم ارث خواهند برد.

۸)اگر که شخص فوت شده یک دختر داشته باشد،به همراه پدر یا مادر و یا همسر او،سهم هر یک از آنها که در اینجا به صورت کسر میباشد،داده میشود.

۹)در اصل در جایی که نوه ها ارث میبرند،ابتدا سهم فرزندان متوفی را با فرض زنده بودن فرزندان حساب میکنند و بعد از ان سهم فرزندان به نوه های متوفی داده خواهد شد.

تقسیم کردن ارث در اهواز در طبقه دوم به صورت زیر چنین میباشد:

۱)چنانچه که هیچ وراثی در طبقه ی اول اعم از پدر،مادر،فرزند یا نوه یا نتیجه وجود نداشته باشد و شخص فوت شده هیچ یک از اینها را در قید حیات نداشته باشد، به سبب قانون یک وکیل یا یک قاضی به سراغ وراث این طبقه میرود که چنین عبارتند میباشند:پدر بزرگ،مادر بزرگ،خواهر،برادر و فرزندان خواهر و برادر در صورتی که هیچ خواهر و برادری زنده نباشد،پس چنانچه یک شخص فوت شده،یک برادرزاده و یک خواهر زنده داشته باشد بر اساس قانون به برادر زاده این شخص ارث نخواهد رسید.

۲)هر یک از اشخاص افراد طبقه دوم،در صورتی که صرفا وراث شخص فوت شده باشد،حتی اگر فقط یک برادر زاده یا خواهر زاده موجود و زنده باشد،تمام ارث را صاحب خواهد شد.

۳)بر اساس تفکیک مهمی که در طبقه ی دوم بین برادر و خواهر های تنی و ناتنی وجود دارد،نکته ی مهم این است که با وجود داشتن حتی یک برادر و خواهر تنی،ناتنی هایی که فرزند پدر از دنیا رفته ی متوفی میباشند،ارثی نخواهند برد.این موضوع در حالی است که ناتنی هایی که فرزند مادر از دنیا رفته ی متوفی هستند،در هر صورت ارث خواهند برد.

۴)مطابق یک قاعده کلی بردارهای تنی دو برابر خواهر های تنی ارث خواهند برد،هم چنین برادرهای ناتنی منتسب به پدر،دو برابر خواهر های ناتنی منتسب به مادر ارث خواهند برد.

۵)چنانچه شخص متوفی،از اشخاص این طبقه،صرفا یک برادر یا خواهر ناتنی از مادر خود و چند برادر و خواهر تنی داشته باشد،یک ششم به خواهر برادر ناتنی و پنج ششم به خواهر برادر تنی خواهد رسید که به نسبت دو به یک بین خود تقسیم میکنند.

وکیل ارث در اهواز
وکیل ارث در اهواز

۶)چنانچه شخص فوت شده از افراد این طبقه،فقط دارای پدر بزرگ و مادر بزرگ باشد، بازهم باید در چنین صورتی تفکیک کنیم بین منتسبین به پدر متوفی،یعنی پدر و مادر پدر متوفی و منتسبین به مادر متوفی؛یعنی پدر و مادر مادر متوفی.در این چنین موردی در واقع یک سوم ارث را به پدر و مادر مادر متوفی داده خواهد شد،که به تساوی بین خود تقسیم باید کنند و دو سوم دیگر را به پدر و مادر پدر متوفی داده میشود که به نسبت دو به یک بین خود باید تقسیم کنند.

۷)در فرضی که همه ی اشخاص طبقه ی دوم زنده باشند،یعنی متوفی هم جد پدری و هم جد مادری و هم خواهر و برادر تنی و هم ناتنی منتسب به مادر داشته باشد،در اینصورت یک سوم ارث به اشخاصی خواهد رسید که به واسطه ی مادر متوفی با او خویشاوند میشوند و این افراد ارث را به صورت تساوی میان خودشان تقسیم خواهند نمود و دو سوم دیگر ارث هم نیز به اشخاصی خواهد رسید که به واسطه ی پدر متوفی با او خویشاوند هستند و این اشخاص ارث باقی مانده را به صورت نسبت دو به یک میان خودشان تقسیم می کنند.

۸)در تمام مواردی که خدمت شما ذکر شد،چنانچه شخص متوفی هیچ برادر یا خواهر زنده ای نداشته باشد،فرزندان انها به همراه اجداد او در صورت زنده بودن ارث خواهند برد.

۹)چنانچه همسر شخص متوفی زنده باشد،همیشه ارث خود را که اگر شوهر باشد یک دوم و اگر زن متوفی باشد،یک چهارم میبرد،و چنانچه که مجموع کسرهای ارث برندگان بیش از یک شد،از سهم کسانی که منتسب به پدر متوفی میباشند به موجب قانون کسر خواهد شد.

نتیجه گیری از مقاله وکیل ارث در شهر اهواز:

وکلا خوبی در حال حاضر در تمام کشور وجود دارند که میتوانند در مورد موضوعی مثل ارث به شما کمک کنند،منتها برای راحت پیدا کردن وکیل خود و بالا بردن سرعت میتوانید در هر شهری که هستید به سایت کانون وکلا مراجعه کنید،شاید بتوانید وکیل خود را در این سایت پیدا کنید که خب پیدا کردن وکیل خود در سایت های حقوقی باعث میشود هم نسبت به زمان صرفه جویی بشود و هم انکه میتوانید در سایت های حقوقی نظرات مراجعه کنندگان به وکیل مورد نظر را مطالعه کنید که خب برای اشخاصی که در شهر اهواز حضور دارند تعداد زیادی کانال های مختلف و سایت های مختلف وجود دارد که وکیل مناسب خود را انتخاب کنند و امروزه انتخاب کردن وکیل به این صورت رواج پیدا کرده است.

براینکه در طی پرونده مربوط به ارث اطلاعات خوبی داشته باشید حتما از وکیل خود بخواهید که در مورد موضوع ارث به شما منابعی معرفی کند تا شما با مطالعه این منابع نسبت به موضوع ارث بی اطلاع نباشید،چرا که بسیاری از افراد به دلیل بی اطلاع بودن از قانون های مربوط به موضوع پرونده شان پس از اتمام شدن پرونده و دریافت نکردن نتیجه مورد نظر شخص وکیل را مقصر می دانند در حالی که زمانی که یک وکیل یک پرونده ای را انتخاب میکنند بر اساس تحلیل های ذهنی خود احتمال پیروزی میدهد نه تحلیل هایی از ذهن شخص قاضی!!!!

وکیل ارث در اهواز
وکیل ارث در اهواز

در روند هر پرونده ای مواردی پیش خواهد امد که ممکن است شما را با شکست روبرو کند پس خود را در طی پرونده های حقوقی همانطور که برای پیروزی اماده میکنید برای شکست نیز اماده کنید،چرا که نمیشود نسبت به نظرات شخص قاضی پیش بینی داشت البته گاهی اوقات نظرات قضات را با پرونده های مشابه تطبیق میدهند منتها این موضوع باعث نخواهد شد که به دلیل شباهت پرونده ها قاضی مربوطه همیشه یک رای مشابه صادر کند بلکه بسته به مدارک و شواهد بیشتر اوقات رای صادر شده از جانب قضات نسبت به رای های صادر شده قبل تر کاملا متفاوت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *