وکیل جعل در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندر عباس و مشاور حقوقی در بندر عباس

(0917-439-37-54)

وکیل جعل اسناد در بندر عباس :

جعل  در معنی لغوی یعنی  خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر یعنی تقلب کردن و مخالف نشان دادن واقعیت چیزی جعل و تزویر در دنیای حقوق یعنی ساختن چیزی مثل سند به طوری که بر خلاف واقعیت آن باشد و همچنین به ضرر دیگری باشد  جعل و تزویر در قانون این چنین آمده است که ساختن نوشته یا سند و یا ساختن مهر یا این که امضای اشخاص رسمی و غیررسمی و یا خراشیدن یا تراشیدن و قلم بردن و الحاق نمودن یا محو کردن  و یا سیاه کردن تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی و در آخر وصل کردن نوشته ای به نوشته دیگر و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه او و امثالهم با قصد تقلب

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

در کشور ایران جرم جعل سند در دو شکل است :

جعل مادی:

جعل معنوی:

وکیل در شیراز میگوید:جعل مادی به گونه ای گفته  می شود که در ظاهر سند تغییری پیش آید مثلا از طریق بریدن یا تراشیدن سند سبب متغیر شدن از ظاهر اصلیش شود.

جعل معنوی اسناد هم تغییر موضوع یک سند را بیان می کند.

متوجه شدیم جعل سند می تواند مادی با معنوی باشد و جعل مادی سند یعنی جاعل یکی از کار های ماده پانصد و چهل و دو را انجام داده است مثلا در سندی کلمه ای را اضافه کرده یا یکی از کلمات را محو کرده است لازم به ذکر است جرم حعل مادی به دو شکل انجام می شود:

ادعای جرم جعل در شهر بندر عباس:

ادعای جرم جعل با مشخص کردن فرد جعل کننده:

جعل مفادی یا همان معنوی سند هم جعلی را بیان میکند که به وسیله کارکنان دولتی یا مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی در انجام وظیفه خود به وجود می آید و به این حالت است که در ظاهر سند تغییری احساس نمی شود تنها سند مخالف واقعیت شکل می گیرد مثال ساده برای این قضیه این است که مثلا سر دفتر در سند عنوانی را ذکر می کند که اتفاق نیفتاده است.

-مصادیق گوناگون جعل

-جعل مدرک تحصیلی

-جعل احکام یا امضا یا مور یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی

-جعل مهر/ منگنه/ تمبر و یا علامت شرکت یا موسسات دولتی یا غیر دولتی

-جعل احکام دادگاه

-جعل اسکناس

-جعل اسناد و نوشته های غیر رسمی

-جعل اسناد و نوشته های رسمی

-عکس برداری از برگ ها و مدارک

-صدور گواهی بر خلاف واقعیت

-جعل پایان خدمت

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

همان گونه که اطلاع دارید پسران پس از سن ۱۸ سالگی باید به خدمت مقدس سربازی بروند متاسفانه بعضی از افراد برای در رفتن از این وظیفه اقدامات غیرقانونی انجام می دهند که یکی از این اقدامات جعل کارت پایان خدمت است.

چون در کشور ما پسر ها هر کاری که بخواهند انجام دهند ابتدا از آن ها کارت پایان خدمت شان را میخواهند به همین جهت افرادی وجود دارند و به خدمت نرفتند سعی دارند که این کارت پایان خدمت را به نحوی به دست آورند و به همین خاطر دست به جعل کارت پایان خدمت می زنند.

جعل پایان خدمت یا می تواند توسط خود فرد انجام شود یا با کمک ساخت گواهی پزشکی برای معافیت به همراهی فرد دیگر واقع گردد.

اگر معافیت سربازی با همکاری  یکی از کارمندان دولتی یا افراد نظامی  باشد متقابلا مجازات آن هم سخت تر است و یا حتی اگر فرد با کمک یک پزشک واقعی معافیت سربازی را فراهم کرده باشد پزشک هم حتما مجازات می شود. مثلا ممکن است فردی که سربازی او نزدیک است با کمک یکی از بستگان خود که شوهرخاله وی می باشد که پزشک است مدرکی دال بر معافیت گواهی کنند.

چنانچه جعل کننده خود فرد یا جاعل باشد مجازات وی بر اساس ماده پانصد و سی و هشت انجام میشود اما اگر پزشک مدرکی برای گواهی مخالف با واقعیت بنویسد بر اساس ماده پانصد و سی و نه مجازات میگردد.

جعل اسناد هویتی در شهر بندر عباس:

همان گونه که می‌ دانید شناسنامه و کارت ملی و همچنین گذرنامه ویا گواهی نامه اسناد هویتی با اهمیتی برای هر فرد به شمار می‌آید متاسفانه جعل این اسناد در کشور به وفور دیده می‌ شود

جرم جعل شناسنامه و کارت ملی و بهره بردن از این گونه اسناد هویتی دو جنبه دارد:

از یک لحاظ می توان آن را جزو جرایم علیه اشخاص و اموال قرار داد.

از لحاظ دیگر می توان آن را در دسته جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی گذاشت. به این خاطر که مرجع صادر کننده و اعتبار دهنده این گونه اسناد دولت است و هرگونه تغییری در آن امکان دارد به آسایش عمومی جامعه خلل ایجاد کند.

بنابراین جعل این گونه اسناد یک جرم شناخته می شود و استفاده کردن و بهره بردن از آن  و نشان دادن آن به انواع مراجع جرم دیگری محسوب می شود.

  جعل امضا در شهر بندر عباس:

امضا عملی است که برای خیلی از کارها توسط اشخاص انجام می شود همان طور که می دانید هر شخصی امضای مخصوص به خود را دارد به همین خاطر قانون این قضیه را تحت نظر خود گذاشته است و برای سوء استفاده از امضای شخصی مجازات تعیین کردند البته باید بیان گردد که قانون گذار ما در مورد جعل امضا به صورت واضح سخنی

نگفته است و آن را در همان قسمت جعل بیان کرده است.

جعل رایانه ای در شهر بندر عباس:

جرایم رایانه ای در خصوص جرایمی هستند که به وسیله های سیستم های دیجیتال مثل یارانه اتفاق می افتند این نوع جرایم با این که در بعضی موضوعات فرق دارند اما از نظر موضوعی در ادامه همان جرایم سنتی قرار دارند.

بهتر است سری به ماده پانصد و بیست و سه قانون مجازات بزنیم و جرم جعل سنتی را نگاه کنیم که عنوان می کند ساختن سند یا نوشته/ تراشیدن/ خراشیدن/ دست کاری کردن/ محو کردن و ….. بدون اجازه افراد صاحب آن و با قصد تقلب جعل شناخته می شود

در مورد جرم جعل رایانه ای هم که شیوه نوین تری است ماده شش قانون جرایم رایانه ای اعلام می کند که هر کس به صورت غیر مجاز کارهای زیر را انجام دهد جاعل است:

-متغیر کردن یا فراهم کردن داده ای قابل استناد و یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها.

-متغیر کردن داده ها یا علامت های موجود در کارت حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای……

-همین جا مشخص شد فرق اساسی که جرم رایانه ای  با جرم سنتی جعل دارد  در داده ها و اطلاعات است.

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

ماده هفت قانون جرایم رایانه ای بیان کرده است اگر کسی کاملا آگاه و مطلع باشد که داده ها جعلی است و از آن ها استفاده کند مرتکب جرم استفاده از موضوعات جعلی شده است و مورد مجازات قرار می گیرد.

جرم جعل رایانه ای با افعالی همچون تغییر دادن و وارد کردن تعریف شده است که این موضوع را بنا می دارد که جعل رایانه ای با انجام دادن فعل مثبت پدید می آید. به طور مثال اگر کارمند شرکتی فراموش نماید داده های تازه را وارد سیستم شرکت کند نمی توان این مورد را به عنوان جرم جعل رایانه ای حساب کنیم.

در تعریف جرایم رایانه ای عبارت قابل استناد این منظور را می رساند که شرط وجود ارزش خاص آن داده ها وجود دارد.

بر فرض مثال اگر فردی در رایانه ای تصویر نقاشی یک آهو را دست کاری کند به عنوان جرم جعل یارانه ای حساب نمی شود چون ارزش خاصی دیده نمی شود.

در خصوص جرایم رایانه ای هم مرتکب باید قصد متقلبانه داشته باشد.

مجازات جرم جعل در شهر بندر عباس

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درمواد  ۵۳۲ تا ۵۳۶ به مجازات جرم جعل پرداخته است  که بر اساس نوع سند و سمت داشتن یا سمت نداشتن شخص جاعل مجازات مشخص می شود به طور مثال چنانچه جعل امضا یا دست نویس فرد رهبری یا همچنین روسای سه قوه نظام باشد به مجازات ۳ تا ۱۵ سال متغیر است و در ماده دیگری لحاظ شده است که هر شخصی اسناد و نوشته های غیر رسمی را مورد جعل قرار دهد یا این که از سند مجعول بهره ببرد به غیر از جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا پرداختن ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی گرفتار می شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرم جعل در شهر بندر عباس:

این جرم به هر حال باید در دادگاه کیفری انجام شود و در دادگاه حقوقی تنها می توانید برای سندی که بر علیه فردی است ادعای جعل نمایید اما حتما برای رسیدگی کردن به آن باید به دادگاه کیفری روید. برای این که دادگاه کیفری را درست انتخاب کنید باید به جز صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی را هم رعایت شود یعنی منظور این است دادگاه باید جایی باشد که جرم در حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد  و یا این که جرم در آن جا کشف شده باشد و دیگر اینکه متهم در آن مکان مورد دستگیری قرار گرفته باشد.

وکیل جعل در بندرعباس
وکیل جعل در بندرعباس

وکیل در شیراز میگوید: جعل بایستی تخصص کافی در امور حقوقی کیفری  جعل داشته باشد و همچنین سابقه مطلوب و درخشانی داشته باشد تا بتواند بهترین دفاع را در حق موکل خود انجام دهد.

با توجه به این مورد که در قانون ایران تعریف مشخصی از جرم جعل انجام نشده و فقط مصادیق این جرم بیان شده است یک وکیل جعل باید به درستی  باید این مصادیق را بداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *