وکیل سقط جنین در اهواز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(0917-439-37-54)

وکیل  جرم سقط جنین در شهر اهواز:

متاسفانه بسیاری از افراد بدون علم کافی دست به سقط جنین به صورت غیر قانونی میزنند و متوجه این امر نیستند که جنین حتی زمانی که در رحم مادر است دارای حق و حقوقی میباشد و حتی برای جنین میشود وصیت کرد و برای او ارثی در نظر گرفت.

حتی اگر حق و حقوق جنین را در نظر نگیریم بلکه از نظر دین اسلام عمل سقط جنین کاری نادرست میباشد و چنانچه شخص سقط جنین انجام داد باید دیه ان را پرداخت کند که دیه سقط جنین بر اساس رشد و جنسیت ان متفاوت میباشد.

امروزه مراکز غیرقانونی سقط جنین که وجود دارند باعث سرعت بخشیدن و افزایش این موضوع شده است که متاسفانه تعداد این مراکز رو به افزایش است.دولت باید با مراکزی که به صورت غیر قانونی این عمل را انجام میدهند به صورت جدی برخورد کند،چرا که ممکن است در این مراکز به مادر اسیب جدی وارد شود.

وکیل سقط جنین در اهواز
وکیل سقط جنین در اهواز

از انجایی که موضوع سقط جنین در بسیاری از شهرها دیده میشود و بسیاری از افراد برای چنین موضوعی نیاز به وکیل دارند،در ابتدا لازم میباشد که با این موضوع اشنا تر شوید تا هنگام اخذ وکیل بدانید تا چه میزان امکان پیروزی در مورد چنین پرونده ای وجود خواهد داشت،چرا که امروزه افراد در مراکز غیر قانونی سقط جنین دچار اسیب میشوند و میخواهند شکایت کنند،منتها نمیدانند در چنین موضوعی چقدر به هدف خود نزدیک خواهند شد،که حال در ادامه در مورد این موضوع و در مورد اخد وکیل برای حفظ حق و حقوق جنین متولد نشده صحبت خواهد شد.

در چه مواردی میتوان برای جنین وصیت کرد تا از ارث بهره ببرد؟

باید بیان کنیم که در مرحله ای میتوان برای جنین وصیت کرد که نطفه جنین منعقد شده باشد و مدرک معتبری نیز برای اثبات وجود جنین موجود باشد، بگونه ای که بتوان گفت در این حالت وصیت از مصادیق وصیت به نفع معدوم نیست و آن نطفه امکان تکامل و تکوین را داشته باشد همچنین توجه داشته باشید که شما  میتوانید از مشاوره های کاربردی وکیل ارث در اهوار یا شهر های دیگر از جمله وکیل های مجرب و خبره در اور ارث در شهر های دیگر  چون وکیل ارث در شیراز مشورت بگیرید.

_چنانچه نطفه جنین در رحم مادر منعقد نشده باشد و برای آن از جانب پدر یا دیگر افراد که با جنین نسبت دارند وصیت شده باشد،این وصیت از مصادیق وصیت به نفع معدوم است و مالا باطل میباشد.

_وصیت برای حمل صحیح میباشد اما تملک او منوط به زنده متولد شدن جنین خواهد بود،پس اگر که جنین به صورت زنده متولد نشود شرط تملک را از دست خواهد داد.منتها چنانچه علت زنده متولد نشدن جنین سقط جنین باشد،موصی به،به ورثه جنین منتقل خواهد شد.

وکیل سقط جنین در اهواز
وکیل سقط جنین در اهواز

به چه صورت سهم ارثیه جنین متولد نشده در شهر اهواز حفظ خواهد شد؟

_در صورتی که جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود،ترکه تا زمان تولد او تقسیم نمیشود.

_چنانچه قبل از تولد جنین وراث میخواهند ارثیه را به صورت قانونی بین خود تقسیم کنند باید در صورتی که جنین مانع ارث بردن هیچ یک از سایر ورثه نباشد و انها بخواهند ترکه را تقسیم کنند،از جانب وراث برای جنین،سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد،کنار گذاشته شود و بقیه را بین خود تقسیم کنند،البته این تقسیم تازمانی که وضعیت جنین معلوم شود معتبر میباشد.

_در مورد قبول و رد موصی به ولی یا قیم جنین میتواند موصی به را قبول کند،زیرا از مصادیق معامله به نفع مولی علیه محسوب خواهد شد،منتها در مورد رد موصی از انجایی که از جمله معاملات به زیان مولی علیه است رد موصی به بعد از رسیدن به بلوغ و رشد مشارالیه خواهد بود.(پس در صورت رد ارثیه خود جنین باید به سن بلوغ برسد تا خود تصمیم بگیرد)

دین مبین اسلام چه دیدگاهی در مورد سقط جنین دارد؟

در دین اسلام و از نظر فقها،سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست و حکم تکلیفی آن حرام بودن عمل است و جز گناهان نابخشودنی و کبیره محسوب میشود.که این موضوع از زمان گذشته تا به حال مورد بحث بسیاری از افراد و حتی دانشمندان بزرگ بوده است

چرا که بسیاری از افراد موافق این موضوع بوده اند و از نظر انها سقط جنین میتواند باعث شود که یک فرزند بدون شرایط لازم برای زندگی نرمال متولد نشود،و بسیاری از افراد دیگر مخالف ان بوده اند که خب امروزه در بسیاری از جوامع عمل سقط جنین به صورت قانونی انجام میشود منتها در کشور ایران به موجب دین اسلام،سقط جنین به جز در مواردی خاص که پزشک ان را تائید میکند و لازم میداند قانونی نخواهد بود.

در واقع پس از انعقاد نطفه،سقط جنین جایز نیست مگر در مواردی که مادر بر جان خود بترسد و یا ماندن جنین در شکم آنقدر پرزحمت باشد که غیر قابل تحمل برای مادر شود و خلاص شدن از آن،جز سقط جنین برای سلامت مادر راه دیگری نداشته باشد،در این صورت تا روح در جنین دمیده نشده است سقط جایز خواهد بود و اما پس از دمیده شدن روح در جنین سقط آن با احتیاط واجب به هیچ وجه جایز نخواهد بود.

مواردی که بر اساس ان سقط کردن جنین در شهر اهواز جایز است:

۱)تشخیص قطعی سه پزشک متخصص برای سقط جنین.

۲)تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر خواهد بود.

۳)رضایت خود مادر.

۴)بیماری مادر که همراه با تهدید جانی او باشد.

بعدداز انکه پدر و مادر جنین تصمیم به ان گرفتند که جنین را سقط کنند باید دیه ان را نیز بپردازند که دیه جنین بر اساس ماه هایی که در رحم مادر وجود داشته،متفاوت خواهد بود که در ادامه دیه جنین را بیان خواهیم کرد.

میزان دیه سقط جنین در شهر اهواز:

۱)نطفه ای که در رحم مستقر شده است،دو صدم دیه کامل.

۲)علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید،چهار صدم دیه کامل.

۳)منصفه که در آن جنین به صورت توده گوشتی،در میاید شش صدم دیه کامل‌.

۴)عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده ولی هنوز گوشت روییده نشده،هشت صدم دیه کامل.

۵)جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است،یک دهم دیه کامل‌.

۶)دیه جنینی که در آن روح دمیده سده باشد،اگر دختر باشد تصف دیه کامل منتها اگر پسر باشه دیه کامل،اگر هم که مشتبه باشه،سه چهارم دیه کامل.

نرخ دیه اعلامی درسال۱۳۹۹بر اساس اعلام رییس قوه قضاییه۳۳۰میلیون اعلام شده است.درمورد مهلت پرداخت دیه میتوانید با وکیل در شیراز مشورت نمایید.

وکیل سقط جنین در اهواز
وکیل سقط جنین در اهواز

مجازات قتل جنین و برخورد با قاتل:

۱)هر زمان که ضارب مادر فقط قصد ضربه زدن به مادر که از قبل اطلاع دارد که باردار است را داشته باشد و قصد از بین بردن جنین را در همان حالت جنینی نداشته باشد ولی زن در اثر ضربه وضع حمل کند و نوزاد دقایقی بعد از همان ضربه بمیرد،در این حالت جنایت صورت گرفته نسبت به مادر و جنین به صورت جداگانه و با توجه به قصد متهم تفسیر خواهد شد‌.

۲)هر وقت یک شخص قصد مضروب کردن زن حامله را داشته باشد اما از این موضوع اطلاعی نداشته باشد که زن حامله است در این مورد جرم صورت گرفته نسبت به زن جزو جنایات عمدی و قتل عمد است،منتها نسبت به نوزاد خطای محض است و باید دیه نوزاد را پرداخت کند.

۳)هر زمان که شخص ضارب این قصد را داشته باشد که به شخصی که کنار زن حامله است آسیب وارد کند منتها آسیب وارده به زن حامله وارد شود،در این مورد هم نسبت به مادر و هم نسبت به جنین خطای محض صورت گرفته است.

۴)هر زمانی که شخصی این علم را دارد که زن باردار است و روزهای پایانی بارداری اش را سپری میکند به قصد اینکه جنین او زنده متولد شود و بمیرد مورد هدف قرار بدهد،نسبت به نوزاد قتل عمد انجام داده،منتها نسبت به خود مادر اگر بمیرد قتل عمد محسوب خواهد شد.

سقط جنین عموما با دخالت شخص دیگری صورت میگیرد منتها در مواردی نیز خود مادر با دارو یا وسایل مختلف این عمل را انجام میدهد.در موردی که شخص دیگری در سقط جنین دخالت دارد به موجب قانون مجازات خواهد شد که در ادامه در مورد ان صحبت میکنیم.

در مواردی که سقط جنین به صورت قانونی از جانب پزشک انجام شده است،شخص پزشک جرمی مرتکب نشده است و نمیتوان علیه او شکایت کرد منتها در مواردی که پزشک به صورت غیر قانونی با مادر جهت سقط جنین همکاری میکند،پزشک جرم مرتکب شده است و این عمل او به موجب ماده۲۴۴ مجازات خواهد داشت‌.

وکیل سقط جنین در اهواز
وکیل سقط جنین در اهواز

ماده۲۴۴تعزیرات در مورد این موضوع چنین بیان میکند که:اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم شود و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *