گواهی عدم امکان سازش چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی گواهی عدم امکان سازش چیست؟ و شرایط گواهی عدم امکان سازش پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

برخی اوقات پس از انعقاد عقد نکاح و بعد از سپری شدن یک مدت اختلافات زن و شوهر به حدی می رسد که ادامه زندگی برای آن ها غیرقابل تحمل خواهد بود و زن و شوهر از هم جدا خواهند شد . بعد از گذشتن مراحل ابتدایی به منظور جاری نمودن صیغه طلاق به تقاضای مرد یا به تقاضای زن باید گواهی عدم امکان سازش از دادگاه دریافت شود.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

 مفهوم گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش همواره دلیل بر اختلاف زیاد میان زن و شوهر است. به شکلی که ادامه زندگی آن ها با هم با این شرایط دور  از انتظار می باشد. وقتی گواهی صادر می شود که هیچ گریزی برای رفع و حل و فصل مشکلات جدایی و طلاق موجود نباشد.

 مدت اعتبار گواهی عدم سازش

اعتبار گواهی عدم سازش به منظور جاری شد صیغه ی طلاق و ازدواج سه ماه بعد از ابلاغ گواهی می باشد که زن و شوهر بعد از دریافت گواهی از دادگاه باید در زمان مذکور به دفاتر ازدواج و طلاق رجوع کنند و گواهی عدم امکان سازش را به دفتر ازدواج طلاق تقدیم نمایند. در صورتی که در مدت سه ماه این موضوع ثبت نشود گواهی عدم سازش از اعتبار می‌افتد و هیچ اعتباری نخواهد داشت.

 مراحل دریافت گواهی عدم امکان سازش

در ابتدای راه زن یا مرد یا وکیل آن ها که وکالت برای انجام امور راجع به طلاق آن ها را در اختیار دارد باید تقاضای طلاق را به واسطه دفاتر خدمات قضایی انجام دهد. بعد از آن دادگاه علت‌ طلاق را مورد ملاحظه قرار داده و زن و مرد را به جلسات مشاوره دادگاه ارجاع می دهد تا علت طلاق مورد بررسی قرار بگیرد که زن یا مرد با راهنمایی مشاوره در مرکز مشاوره از طلاق صرف نظر کند.

چنان چه جلسات مشاوره این امکان را برای آن ها فراهم نکرد که با هم سازش و مصالحه نموده و زندگی را ادامه دهند این موضوع را به دادگاه اعلام خواهند کرد. زن و مرد یک جلسه دیگر باید در دادگاه رجوع کنند تا ملاحظات نهایی نسبت به موضوع طلاق انجام شود و بعد از آن گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد. این گواهی در حقیقت مجوز انجام صیغه طلاق میان زن و مرد از سوی دادگاه خواهد بود.

شرایط دریافت گواهی عدم سازش

با توجه به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده در شرایطی که طلاق به شکل توافقی یا به تقاضای مرد صورت بگیرد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و اگر به تقاضای زن باشد بر اساس قانون الزام مرد به طلاق یا محقق نمودن شرایط انجام وکالت در طلاق را صورت می‌دهد.

به شکل کلی با توجه به نوع طلاقی که قرار است میان زن و مرد جاری شود، شیوه دریافت گواهی عدم امکان سازش تعیین خواهد شد. طلاق می تواند به شکل یک طرفه از سوی مرد یا از سوی زن را به شکل توافقی صورت پذیرد. وقتی زن و مرد قصد طلاق به شکل توافقی را دارند باید بر سر موضوعات مهمی مثل نفقه و مهریه و از آن طرف فرزندان توافق کنند و بعد از آن که در جلسات مشاوره و غربالگری دادگاه شرکت کردند راجع به اخذ گواهی عدم سازش مبادرت نمایند.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش در طلاق به تقاضای مرد

چنان چه طلاق از سوی مرد جاری شود، باید اقدامات قانونی ضروری را مرد به انجام برساند و موضوع مهریه و نفقه زن را تعیین کند و بعد از آن که گواهی عدم سازش را دریافت کرد، نسبت به بقیه امور اقدام نماید.

در این شکل از طلاق پس از آن که زن و مرد به جلسات مشاوره مراجعه کردند ضرورتی ندارد که دوباره زن و مرد به دادگاه مراجعه کنند و آن‌ها مستقیماً می‌توانند به دفتر ازدواج و طلاق رفته و صیغه طلاق را جاری کنند. در شرایطی که مرد گواهی عدم سازش را از دادگاه اخذ نموده و به دفترخانه رجوع کند، اما زن از حضور در دفترخانه به منظور جاری شدن سریع طلاق خودداری نماید، برای زن احضاریه ارسال می شود.

مدتی که برای این اقدام در نظر گرفته شده است یک هفته می باشد. در شرایطی که بعد از احضاریه باز هم زن در دفترخانه حضور نیابد، صیغه طلاق جاری خواهد شد.

 گواهی عدم امکان سازش به تقاضای زن

در شرایطی که زن وکیل در طلاق از سوی مرد باشد قادر خواهد بود به منظور انجام امور راجع به طلاق و تشریفات آن اقدام نمایند و به جای مرد وکیل اتخاذ کنند. چنان چه موفق به اخذ گواهی عدم سازش گردید قادر خواهد بود به دفترخانه ازدواج و طلاق رجوع نموده تا صیغه طلاق جاری گردد. چنان چه پس از دریافت گواهی به وسیله زن مرد با او همکاری نکرده و در دفترخانه حضور نیابد سر دفتر تقاضایی از دادگاه به منظور حضور مرد ارسال می کند و چنان چه باز هم پس از اخذ این حکم مرد در دفترخانه حضور نیافت، صیغه طلاق جاری خواهد شد.

 اعتراض به گواهی عدم سازش

با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مقرر شده است که از آن جایی که گواهی عدم سازش با توافق زن و شوهر صادر می شود امکان اعتراض نخواهد داشت.

در این ماده تعیین شده است که دادگاه بر اساس رای خود و با در نظر گرفتن شروط ضمن عقد و آن چه در قباله ازدواج درج شده است موضوع جهیزیه و مهریه و نفقه زن و فرزندان و  ونیز اجرت المثل دوره زناشویی زن و شوهر که بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین شده و راجع به چگونگی حضانت و نگهداری اطفال شیوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم گیری می کند.

به علاوه دادگاه باید با در نظر گرفتن زمان و مکان، دیدار او لاد با پدر و مادر و سایر بستگان او مشخص کند. ثبت طلاق منوط به دریافت حقوق مالی زن می باشد. طلاق در صورت رضایت زن یا صدور حکم قطعی با توجه به اعسار مرد یا تقسیط محکوم به  نیز ثبت خواهد شد. به هر حال اگر زن بدون اخذ حقوق ذکر شده به ثبت طلاق توافق کند، قادر خواهد بود بعد از ثبت آن برای دریافت این حقوق به واسطه اجرای احکام دادگستری بر اساس قوانین مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

وقتی که طلاق از سوی زن اقدام شود و او حق طلاق را دارا باشد یا در جایی که دادگاه به شکل مستقیم طلاق را مورد ملاحظه قرار می دهد حکم طلاق صادر خواهد شد. که اعتبار آن ۶ ماه می باشد و به مفهوم طلاق زن و مرد است. در شرایطی که گواهی عدم سازش به مفهوم  اجازه برای طلاق می باشد و اعتبار آن سه ماه است که چنان چه در آن مدت به دفترخانه رجوع نشود مفهوم آن انصراف از طلاق می باشد.

وظیفه سردفتر در رابطه با گواهی عدم سازش

اگر کسی که گواهی عدم امکان سازش به نفع او صادر شده است در طی مدت ۳ ماه در دفترخانه ثبت طلاق آن را ثبت کند سردفتر باید این موضوع را به دو طرف ابلاغ نماید تا به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در شرایطی که یکی از طرفین در دفترخانه حاضر نشود. برای دفعه دوم حداکثر به مدت یک ماه زمان دارند تا حاضر شوند. اگر زن از حضور در دفترخانه خودداری کند سردفتر صیغه ی طلاق را جاری می‌کند و بعد از ثبت در دفتر خانه موضوع به آگاهی زن خواهد رسید. اگر مرد از حضور در دفتر ثبت ازدواج و طلاق خودداری کند و دفترخانه موضوع را تایید نموده و به دادگاه صادر کننده گواهی عدم سازش اعلام می نماید.

در این صورت دادگاه به تقاضای زن مرد را حاضر نموده و در شرایط خودداری از حضور او با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق جاری نموده و امر طلاق به ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می نماید.  موضوعی که در این‌جا اعمال می‌شود از مواردی می باشد که گواهی عدم امکان سازش به دلیل احراز شرط وکالت برای زن یا اثبات عسر و حرج زن یا پرداخت نکردن نفقه از طرف مرد به زن و نیز  عدم میسر شدن الزام و اجبار مرد به پرداخت نفقه صادر می گردد و یا اساساً حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش پیرو ان صادر شده است. چنان چه مرد در دفترخانه حاضر گردد، اما از اجرای صیغه طلاق امتناع کند، بر اساس بند دوم با او رفتار خواهد شد.

الزام حضور در دفترخانه

چنان چه دادگاه حکم طلاق را به شکل قطعی صادر نموده باشد و این حکم با امر دادگاه در دفتر طلاق به ثبت برسد سرپیچی زن یا شوهر نسبت به این موضوع اثری ندارد. اما اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده باشد و  اگر متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش مرد باشد و به تقاضای او گواهی مزبور از دادگاه صادر شود این گواهی فقط اجازه طلاق می باشد و حکم طلاق محسوب نمی‌شود.

گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش

بنابراین می توان مرد را با اکراه به طلاق الزام نمود و زن نیز قادر نیست از دادگاه اجبار او را به منظور اجرا نمودن صیغه طلاق تقاضا کند. چون حق استفاده از این گواهی با مرد می باشد. اگر درخواست کننده صدور گواهی عدم امکان سازش زوجه باشد و جهت این تقاضا وکالت در طلاق شرط ضمن عقد و  در سند و قباله ازدواج درج شده باشد  او قادر خواهد بود با به کار بردن وکالتی که از شوهر  به هنگام عقد ازدواج خود دریافت کرده خود را مطلقه می‌کند و ضرورتی به حضور مرد یا نماینده دادگاه نخواهد داشت.

چنان چه تقاضای صدور گواهی از طرف زن و شوهر و اصطلاحاً به شکل توافقی باشد و بعد از صادر شدن گواهی مرد از توافق خود سرپیچی کند و تمایل نداشته باشد زن را طلاق دهد این امکان وجود ندارد که او را مجبور به اجرای صیغه طلاق نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *