مهریه بعد از فوت زن چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مهریه بعد از فوت زن چیست؟ و شرایط مهریه بعد از فوت زن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مهریه حقی می باشد که هنگام عقد نکاح برای زن به وجود می‌آید و مرد مکلف است این دین را به زن پرداخت کند. سوالی که به ذهن متبادر می‌شود آیا مرگ زن مهریه را از بین می برد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مهریه دینی است که بر دوش مرد قرار دارد و با مرگ زن باطل نخواهد شد. به همین سبب اگر زن فوت کند مرد تکلیف دارد در صورت مطالبه آن مهریه را به ورثه یا پرداخت نماید.برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشود که مقاله ایی تحت عنوان وکیل مهریه در شیراز را مطالعه نمایید و به حل مشکلات خود بپردازید.

آن چه رایج است این که در هنگام عقد ازدواج برای زن مهریه تعیین می گردد که به این مفهوم است که مرد ملتزم می شود مالی را در مقابل نکاح با زن به او پرداخت کند. به همین سبب از همان آغاز که زن و مرد با هم پیوند زناشویی می بندد  مرد مکلف به پرداخت مهریه زن در صورت مطالبه او خواهد بود و زن نیز این حق را دارد که هر وقت تمایل داشته باشد مهریه را تقاضا کند.

پس آن چه مسلم است این است که پرداخت مهریه مثل یک دین یا بدهی بر دوش مرد واقع شده که تنها با پرداخت آن و یا به وسیله ی هبه ی زن از مرد ساقط می شود.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

تکلیف مهریه در فوت زن

در شرایطی که زن فوت کند مهریه باطل می شود و به علت فوت او حق مهریه ی ثابت شده قابل مطالبه نمی باشد و مرد نیز مکلف به پرداخت مهریه به زن فوت شده  نیست و نخواهد بود بود اما این قاعده صحیح نیست زیرا مهریه زن با فوت او قابل دریافت به وسیله ورثه زن می باشد و با قوت زن باطل و ساقط نمی‌شود . با توجه به قانون مدنی  مقرر که وقتی ازدواج به طور صحیح بین زن و مرد انجام می شود حق و تکلیفی بر عهده آن ها قرار می گیرد. از جمله مهمترین تکالیفی که بر عهده مرد واقع می شود مهریه است.

زیرا زن بعد از عقد ازدواج صاحب مهریه شده و هر موقعی که بخواهد قادر است  آن را مطالبه کند. مضاف بر این مرد وظیفه دارد هر بار زن درخواست نمود مهریه را به او بدهد . پس مهریه مرد را مدیون زن می کند.  مهریه نیز مانند بقیه بدهی های مرد می باشد و بعد از فوت این بدهی به قوت خود باقی می ماند و تا وقتی مرد مهریه را به شکل کامل به زن پرداخت نکرد،  بر دوش او قرار دارد.

مگر این که زن از جهت همکاری با مرد از دریافت مهریه خودداری کند. و به اصطلاح آن را ببخشد. برخی اوقات پیش از بخشش مهریه یا پرداخت آن یکی از زن و شوهر فوت می کند در این جا با توجه به این که مهریه زن یک حق مالی می باشد که پیش از مرگ زن بر او ثابت شده و مرد مکلف به پرداخت آن بوده بعد از فوت نیز ساقط و باطل نخواهد شد و مرد موظف است اگر ورثه ی زن ان را درخواست کند،

مهریه زن متوفی را به ورثه پرداخت کند. اصولاً حقوق مالی متوفی به ورثه انتقال می‌یابد و ورثه این حق را در اختیار دارند که حقوق مالی متوفی را مطالبه نمایند. مهریه از دسته حقوق مالی متوقفی می باشد که به ورثه می رسد. حق مهریه زن متوفی فقط مختص زن در نکاح دائم  نمی باشد. بلکه اگر عقد موقت یا صیغه ای بین زن و مرد جاری شود و زن در نکاح فوت کند ورثه ی زن این امکان را دارند که مهریه زن را مطالبه نمایند.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

ورثه و انتقال مهریه زن متوفی

هنگامی که ورثه مشخص می شوند به دنبال آن معلوم می‌گردد که مهریه زن با فوت او به چه کسانی انتقال می یابد. با توجه به قانون مدنی مقررات راجع به ارث زن و شوهر تعیین شده است و بر اساس آن در نکاح دائم زن و شوهر از هم ارث خواهند برد. یعنی چنان چه زن در یک نکاح دائم قرار داشته باشد و در مدت نکاح فوت کند شوهر ازجمله ورثه او خواهد بود . ولی با توجه به این که مرد مکلف به پرداخت مهریه زن متوفی است  و از او ارث می‌برد در واقع طلبکار و بدهکار در یک نفر تجمیع شده است.

اگر بعد از طلاق زوجه مهریه خود را مطالبه نکند؟ آیا پس از فوت زوجه خانواده آن میتوانند مهریه را مطالعه نمایند؟ در این مورد ودر مورد طلاق میتوانید با وکیل طلاق در شیراز و یا وکیل طلاق در بندر عباس و یا وکیل طلاق در اصفهان مشورت نمایید و به صورت 24 ساعته و انلاین با وکلای تخصصی دادیار در ارتباط باشید.

سهم الارثی که به مرد از مهریه تعلق می گیرد کسر می شود و بقیه آن به ورثه انتقال می یابد. اگر زنی که فوت کرده دارای فرزند باشد فرزندان هم ورثه خواهم بود. آن ها قادر هستند نسبت به درخواست مهریه مادر متوفی خود مبادرت کنند و پدر یا ناپدری آنها  تکلیف دارد که مهریه

مادر را به آن ها  بپردازد. در جایی که مضاف بر فرزند زن متوفی دارای پدر و مادر نیز باشد آن ها در دسته ورثه زن خواهند بود و به همین سبب این امکان را دارند که در مورد مهریه دخترشان مطالبه ارث کنند و مرد مکلف است که از مهریه  دختر به آن ها بپردازد.

حال بر فرض مثال اگر زنی فوت کند و فرزند نداشته باشد همه ی اموال و حقوق  به مرد تعلق می‌گیرد و از آن چه به جای می ماند یک سوم آن سهم مادر دو سوم آن سهم پدر خواهد بود. چنان چه زن دارای فرزند و شوهر باشد سهم الارث شوهر یک چهارم و بقیه ارث به فرزندان دختر و پسر تعلق خواهد گرفت که پسر  دو برابر دختر ارث می برد. آن ها تا این اندازه قادرند نسبت به مهریه مادر خود درخواست کنند.

چنان  شوهر و فرزندان زن متوفی دارای پدر و مادر باشد  یک چهارم به شوهر و یک ششم به پدر و مادر و بقیه به فرزندان تعلق می گیرد اگر زن متوفی فرزند و شوهر در اختیار نداشته باشد یا فرزندان پیش از خودش فوت کند و پدر و مادر نیز زنده نباشند، مهریه بر اساس طبقات ارث به بقیه اقربا یی که حق دریافت ارث را دارند تعلق می گیرد.

مهریه مادر متوفی بعد از فوت پدر

در جایی که شوهر زن متوفی دوباره عقد نکاح منعقد نکند و فوت نماید مهریه زن به شکل ارث به فرزندان انتقال می یابد.  حال اگر زنی فوت نمایند و شوهرش مجددا ازدواج کند و با در اختیار داشتن زن دوم مرد فوت کند در این حالت از آن جایی که زن‌ دوم قادر است از ارث شوهر مهریه خود را برداشت کند فرزندان زن اول نیز قادرند مهریه مادر متوفی خود را بعد از فوت پدر از میراث به‌جای مانده از او اتخاذ نمایند .

زیرا مهریه زن متوفی حق قانونی ورثه می‌باشد و این حق قانونی زایل نمی شود. بنابراین آنه ا حتی در شرایطی که پدر نیز فوت کند این امکان را دارند که مهریه مادر خود را درخواست کنند. حال اگر زنی ازدواج دوباره کند و بر اساس عقد نکاح دوم مهریه برای او مشخص شود اما این زن فوت نماید و بعد از مدتی شوهر دوم زن فوت کند

در این حالت مهریه زن متوفی که پرداخت آن بر دوش شوهر دوم بوده قابلیت درخواست از دارایی ناپدری به وسیله فرزندان از شوهر اول خواهد بود که برای اتخاذ مهریه باید نسبت به ورثه مرد فوت شده اقامه دعوای مطالبه مهریه مادر متوفی را بنمایند.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

 تقسیط مهریه

با توجه به این که مهریه جز اموال مرد تلقی می شود بعد  از فوت به ورثه منتقل می گردد و آن ها می توانند سهم خود را از دارایی‌های مرد مطالبه کنند.

زوجین در شرایطی که رابطه ازدواج برقرار باشد ارث خواهد برد بنابراین باید سهم خود را از مهریه کسر کند و مابقی را به ورثه منتقل نماید. با در نظر گرفتن این که حکم مهریه زن متوفی منوط به توان و دارایی مالی مرد است  چنان چه مرد قدرت پرداخت مهریه زن را نداشته باشد   و نتواند آن را یک جا بپردازد این امکان برای او خواهد بود که تقاضای  اعسار نماید و مهریه را تقسیط کند.

شیوه محاسبه مهریه زن متوفی

ورثه یزنی که فوت شده است از جمله فرزندان و پدر و مادر و شوهر او می‌باشد. با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تعیین شده است اگر مهریه وجه رایجی مثل پول نقد باشد به اقتضای تغییر شاخص قیمت سالانه در هنگام پرداخت مهریه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه شده و به ورثه انتقال می یابد. این موضوع به  اصطلاح مهریه به نرخ روز معروف است. از آن جایی که در کشور تورم بر قرار است چنان چه مهریه زن سکه بهار آزادی و خانهه و غیره  باشد با توجه به ارزشی که روز پرداخت مهریه داشته است آن را باید مطالبه کرد.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

مرد هم در شرایطی که قدرت پرداخت مهریه زن را ندارد این امکان برای  او وجود دارد که درخواست اعسار از مهریه بدهد. مثلاً چنان چه در سال ۱۳۵۸ زن و شوهری مهریه خود را پنج سکه بهار آزادی تعیین کرده باشند مرد این امکان را ندارد که با پرداخت این مبلغ از پرداخت مهریه ذمه ی خود را بری کند.

آیا میدانید که اعسار با ورشکستگی متفاوت است برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله تفاوت اعسار و ورشکستگی را مطالعه نمایید

بلکه باید بر اساس نرخ روز با توجه به تورم معادل سازی شود و در سال ۱۴۰۰ به زن مهریه را پرداخت نماید. با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد مهریه زن بعد از فوت شوهر مقرر شده در جایی که مهریه زن باید از میراث مرد متوفی پرداخت گردد تاریخ فوت مرد ملاک محاسبه مهریه است. از همین ماده می توان به این مفهوم رسید که وقتی که زن فوت می کند ملاک پرداخت مهریه به ورثه ی زن، زمان فوت او می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *