مهر المثل چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مهر المثل چیست؟ و شرایط مهر المثل پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم مهریه

به نقل از وکیل مهریه در شیراز:مهریه حق مالی می باشد که ضمانت اجرا دارد و چنان چه زن ان را مطالبه کند و شوهر از پرداخت آن خودداری نماید، زن قادر است به وسیله وکیل مهریه و با توجه به مراجع قانونی آن را از سوی دادگاه مطالبه نماید. وکیل مهریه قادر است با در نظر گرفتن قوانین و روش های  به خصوصی که نسبت به آن تسلط کامل دارد، در تسریع روند پرونده ی مهریه در دادگاه اثرگذار باشد و با سرعت و بدون اتلاف وقت به منظور دریافت مهریه زن اقدام  نماید.

مهر المثل
مهر المثل

مهر المسمی

اگر مهریه در حین عقد ازدواج یا بعد از آن توافق شود مهر المسمی خواهد بود. حال این اختیار می‌تواند به مرد یا زن یا شخص ثالثی واگذار شود. مقدار مهریه ای که در مهرالمسمی تعیین می گردد، مشروط به توافق طرفین یا فرد سوم می باشد. اگر اختیار تعیین مهرالمسمی به زن داده شود او این امکان را ندارد که اندازه مهریه را بیش تر از مهرالمثل تعیین کند.

مهر المتعه

اگر عقد نکاح دائم باشد و مهریه در آن تعیین نشده باشد یا شرط عدم تعیین مهریه شده باشد مرد هم با زن مطلقه خود نزدیکی نکرده باشد مکلف است به زن هم هدیه پرداخت کند که آن مهرالمتعه می باشد. با توجه به ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی شرایط مرد از نظر فقیر یا ثروتمند بودن در تعیین اندازه مهرالمتعه مورد توجه قرار می گیرد. آن چه در تعیین مهرالمتعه از لحاظ شرعی مورد استناد است آیه ۲۳۶ سوره بقره می باشد.

مهرالمتعه یا مهر مطلقه، هدیه‌ای است که مرد از حیث خشنودی زن و در حد توانایی و امکانات خود به زن می دهد. بنا بر این می تواند چیز هایی از جمله جواهرات، لباس، ساعت، وسایل خانه و غیره باشد. بنابراین اگر مرد ثروتمند باشد، ممکن است چیز با ارزشی را به عنوان  مهرالمتعه به زن بدهد. و در مقابل اگر فقیر باشد چیز کم ارزشی را به زن هدیه می دهد.

مهر المثل

گاهی اوقات مهریه زن بر اساس قرارداد ازدواج به وسیله دو طرف مشخص نمی شود. بلکه باید بر اساس و عرف و عادت و با در نظر گرفتن جایگاه و شان زن از نظر سن و تحصیلات و موقعیت خانوادگی و اجتماعی و زیبایی و از این قبیل مسائل و  با توجه به مناسبات زمانی و مکانی تعیین شود که  به این شکل از مهریه مهرالمثل اطلاق می شود..

بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی. بیان شده است که برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از نظر شرافت خانوادگی و بقیه صفات و وضعیت را نسبت به قرائن و قواره و نیز معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

پس به طور خلاصه باید گفت: امکان دارد در عقد ازدواج مهریه تعیین شود یا به هر علتی مهریه ای که تعیین شده است قابل قبول نباشد. در این صورت برای حمایت از نظر قانون اصطلاحی را به نام مهرالمثل به کار می‌برد تا بتوان بر اساس آن مبلغی را به زن تقدیم نمود.

پس به طور خلاصه باید گفت اگر عقد ازدواج به گونه ای انعقاد یابد که در آن مهریه تعیین نشود و بین زن و شوهر رابطه نزدیکی اتفاق افتاده باشد زن مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود. اما ذکر این نکته ضروری است که عقد نکاحی که بدون تعیین مهریه منعقد می‌شود صحیح می باشد و شرط لازم برای صحت عقد نکاح تعیین مهریه نمی باشد و امکان دارد مشخص نمودن مهریه را به بعد از عقد ازدواج موکول نمود.

چنان چه قبل از ازدواج مهریه مشخص گردد به آن مهرالمسمی اطلاق می شود. البته مواردی نیز وجود دارد که امکان دارد مهریه در حین عقد نکاح واقع نشود و با توجه به آن که زن استحقاق دریافت مهریه را دارد باید مهریه در شان و جایگاه اجتماعی او با توجه به سن و میزان تحصیلات و جایگاه خانوادگی او تعیین شود که به آن مهرالمثل اطلاق می شود.

مهر المثل
مهر المثل

 موارد تعیین مهر المثل

1- در شرایطی که زن و شوهر مهریه را تعیین نکرده باشند و پیش از تعیین مهریه بین آن ها رابطه نزدیکی اتفاق افتاده باشد در این حالت به زن مهرالمثل تعلق می  گیرد.

2- در شرایطی که عقد ازدواج منعقد شده بین زن و مرد باطل باشد و به شکل صحیح انعقاد نیافته باشد و رابطه نزدیکی نیز میان آن ها واقع شود و زن نسبت به باطل بودن عقد نکاح بی اطلاع باشد، مستحق دریافت مهرالمثل است.

3- در صورتی که بر اندازه مهریه بین زن و شوهر اختلاف افتاده  باشد در این حالت زن مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود.

4- اگر بین زن و شوهر شرط عدم تعیین مهریه شده باشد و رابطه نزدیکی نیز بین آن ها صورت پذیرد زن باید مهرالمثل دریافت کند.

5- اگر مهریه ای که در عقد نکاح مشخص شده مجهول باشد یا مال به شخص دیگری تعلق داشته باشد که او راضی نیست که مالش مهدیه زنی در یک عقد ازدواج قرار بگیرد، در این صورت نیز زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 ملاک تعیین مهر المثل

به منظور تعیین اندازه مهرالمثل کارشناس موقعیت زن را از نظر آبرو و شرافت و جایگاه خانوادگی و بقیه ویژگی ها مورد نظر قرار می دهد که زن دارای چه مدرک تحصیلی و چه جایگاه اجتماعی می باشد و خویشاوندان و دوستان او در چه موقعیتی واقع هستند و بر این اساس برای او مهرالمثل تعیین می شود.  بنابراین مهرالمثل بیشتر از آن که جنبه قراردادی داشته باشد جنبه عرفی آن غالب است.

تفاوت مهر المثل و مهر المتعه

در تفاوت بین مهرالمثل و مهرالمتعه باید گفت که مهرالمثل زمانی در یک عقد ازدواج جاری می‌شود که بین زن و شوهر رابطه دخول و نزدیکی اتفاق افتد و در مشخص نمودن آن جایگاه اجتماعی زن مورد بررسی واقع می شود و وضع مالی مرد اثری در تعیین مهر المثل ندارد.

اما بر عکس آن اساس تعیین میزان مهرالمتعه جایگاه و موقعیت مالی مرد می باشد. شأن و جایگاه اجتماعی زن در تعیین مهرالمتعه اثری ندارد. بیشتر وضعیت مالی مرد از نظر غنا و فقر مورد توجه قرار می‌گیرد.

-چه تفاوتی و یا شباهتی میان مهر المثل و مهر المتعه با طلاق میباشد؟ آیا این دو مورد باهم مرتبط هستند؟برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل طلاق در شیراز یا وکیل طلاق در بندر عباس و یا وکیل طلاق در اصفهان مشورت نمایید.

مهر المثل
مهر المثل

 مهر المثل و ارش البکاره در رابطه نامشروع

به منظور ملاحظه مهرالمثل در رابطه نامشروع باید گفت که در هنگام انعقاد عقد میان زن و مرد چنان چه مهریه تعیین نشود یا مهریه جنبه قانونی نداشته باشد، اما رابطه نزدیکی بین زن و شوهر صورت گرفته باشد با توجه به عرف و معیارهایی از این قبیل مهریه مشخص می‌شود که در حوزه حقوقی اصطلاحاً به آن مهرالمثل اطلاق می‌شود.

اگر بدون آن که عقد ازدواج صورت گیرد مقاربتی بین زن و مرد انجام شود و زن رضایت به این موضوع داشته باشد در آن حالت برای زن مهرالمثل تعیین می گردد و چنان چه دختر باکره باشد ارش البکارت نیز مشخص می شود. در غیر این صورت فقط باید مهرالمثل به زن پرداخت شود.

علت های بسیاری سبب شده تا درگیری خانواده ها و اشخاص در این مورد بیش از قبل باشد و به همین سبب بررسی این موضوع نیز خالی از لطف نیست. بنابراین اگر بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار نباشد و بدون عقد نکاح زن و مرد با هم عمل نزدیکی را انجام دهند و این عمل انجام شده برای زن با اجبار و اکراه صورت گیرد، یعنی رضایت و میل باطنی به انجام نزدیکی دارا نباشد و با اجبار به مرد نزدیک شده باشد که به اصطلاحاً به آن تجاوز گفته می شود،

اگر دختر باکره باشد مهرالمثل و ارش البکاره ثابت می شود و اگر که باکره نباشد فقط مهرالمثل به او پرداخت می شود. حال اگر زن عمل نزدیکی را با رضایت انجام دهد و هیچ اجباری در میان نباشد نه مستحق مهرالمثل است و نه ارش البکاره.

مهر المثل و اکراه در رابطه زن و مرد

در مورد دختر باکره مهرالمثل او باید به وسیله دادگاه تعیین شود. اما چنان چه هزینه‌ای به آن ثابت گردد و بر اجرای مجازات های مقرر در قانون، پرداخت مهرالمثل هم باید صورت گیرد. پرداخت مهرالمثل در رابطه نامشروع با اثبات رابطه جنسی و مقاربتی که توام با عدم توافق زن صورت می گیرد و اجبار و اکراه زن در میان باشد، به اثبات می رسد.

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین مجازات اسلامی اگر از بین رفتن بکارت شخصی غیر از همسر از طریق نزدیکی یا روش دیگری صورت گیرد و رضایت در کار نباشد و با اجبار و اکراه صورت گیرد سبب ضمان مهرالمثل خواهد بود و بر طبق ماده ۲۳۱ قانون چنان چه زن دارای پرده بکارت بوده است و نزدیکی باعث ساقط شدن پرده بکارت  یا به عبارت دیگر ازاله بکارت شود، ارش البکاره ثابت خواهد شد. پس ارش البکاره شکلی از دیه است. وقتی که فردی بکارتش را ازدست بدهد در واقع یکی از اعضای بدن رسمی تلقی شده و  دیه بر آن ثابت  می شود.و همچنین فردی که بکارت شخصی را از بین میبرد باید دیه ایی را به طرف مقابل بپردازد که پیشنهاد میشود در مورد بجث مهلت پرداخت دیه با یک وکیل با تجربه در شیراز مشورت نمایید زیرا  که تجربه امری مهم در وکالت می باشد.

مهر المثل
مهر المثل

بنابراین مشخص نمودن مهرالمثل در روابط نامشروع توسط دادگاه صورت می‌گیرد. دادگاه با ملاحظه مواردی مثل سن و عرف و وضعیت خاص و محل زندگی مهر المثل را مشخص می کند و ارش البکاره نیز به وسیله دادگاه تعیین می‌شود. دادگاه با توجه به این که سقوط بکارت با عمل نزدیکی اتفاق افتاده یا با انگشت و دخول و مواردی از این دست ارش البکاره را مشخص می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *