وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل برای تنظیم قرارداد در اصفهان

چگونگی انعقاد و تنظیم قرارداد بسیار با اهمیت می باشد .  قرارداد های گوناگونی وجود دارند که به دلیل نداشتن دانش حقوقی و قراردادی در چگونگی تنظیم آن باطل گردیده اند و طرفین مجبور شده اند که به محاکم قضایی و داوری مراجعه کنند .  قراردادی که تحت نظر یک وکیل مجرب تنظیم شده باشد ، یک قرارداد استاندارد و خوب می باشد و در آن فرصت تخلف و سوء استفاده و و دوری کردن از عهد از طرفین آن قرارداد گرفته می شود  . بهتر است که قبل از انعقاد یک قرارداد یا قبل از پایان مذاکره و امضای قرارداد نزد یک وکیل متخصص در تنظیم قرارداد بروید و با او مشورت کنید . او روند تنظیم قرارداد را برای شما توضیح می دهد و یا اینکه می توانید امورات خود را جهت انجام به او بسپارید تا به‌گونه‌ای خوب و کامل قرارداد را انجام دهید .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

نکات مهم در ارتباط با تنظیم قرارداد در اصفهان:

وکیل در شیراز در این باره توضیحاتی را ارائه میدهد که شامل نوشته های زیر میباشد:

_ چگونگی تنظیم و عقد قرارداد دارای اهمیت بسیاری می باشد ، قرارداد های بسیاری هستند که به دلیل نداشتن دانش حقوقی و قراردادی در چگونگی تنظیم آن به مشکلات بسیاری بر خوردن و طرفین قرارداد مجبور شدند ، که به محاکم داوری و قضایی جهت حل مشکلات خود مراجعه کنند و وقت بسیاری از آنها گرفته شده است .

_ بسیاری از صاحبان تجارت با دانش صنفی خود به تنظیم قراردادی پرداختند و بعد از آن با مشکلات بسیاری در مرحله تفسیر ، اجرا  ، حل اختلاف و غیره روبه‌رو شده‌اند و پشیمان شده‌اند ،  که چرا نزد یک یک وکیل و مشاور حقوقی قرارداد ها نرفته اند  و از او مشاوره نگرفتند . زیرا صرف هزینه جهت مشاوره حقوقی بسیار کمتر از صرف هزینه جهت شکست قرارداد می‌باشد .  پس مراجعه به یک وکیل تنظیم قرارداد منجر می شو ، د که شما از ضررهای احتمالی دور شوید .

_ باید بگویم که قرارداد از مهم ترین مدارک جهت تنظیم روابط طرفین و مشخص کردن حدود ، ثغور ،  خط مشی های روابط طرفین می باشد .

_ با توجه به نوع قراردادها دارای پیچیدگی های بسیاری می باشند ، از مباحث مهم قراردادها می تواند به ضمانت اجراها و تضامین تعهدات هر یک از طرف چگونگی حل اختلاف و فسخ اشاره کرد و بسیاری از مباحث دیگر همچنین باید بگویم که اشخاص صرفاً به دلیل داشتن یک دانش تجاری صنفی و عرفی در تجارت خود و بدون داشتن اطلاعات حقوقی و قراردادی نمی توانند به تنظیم قرارداد بپردازند و این‌گونه تنظیم قرارداد امکان دارد با مشکل مواجه گردد .

پس به شما پیشنهاد می دهیم ، که حتماً از یک مشاور حقوقی یا وکیل در زمینه تنظیم قراردادها مشاوره بگیرید . زیرا هزینه‌ای که بابت مشاوره پرداخت می‌کنید ، بسیار کمتر از ضررهای احتمالی تنظیم قرارداد بدون حضور وکیل می باشد .  قراردادها دارای پیچیدگی های فنی ریزه‌کاری‌ های حقوقی بسیاری می باشد که فرد عادی نمی‌تواند به پیش‌بینی آن بپردازد و همین امر باعث می‌شود که مشکلات بسیاری در تنظیم قرارداد برای شما به وجود بیاید .

قرارداد اجاره چیست؟

اجاره به عقدی گفته می شود ، که طبق آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌گردد ، به اجاره دهنده موجر و به اجاره کننده مستاجر گفته می شود و مورد اجاره را عین مستاجره گویند .  مدت زمان اجاره از زمانی آغاز می شود که بین طرفین مقرر گردیده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت زمان را ذکر کرده باشند ، از زمان عقد محسوب می گردد .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

قرارداد شرکت یا مشارکت مدنی چیست؟

شرکت به اجتماع حقوق مالکین گوناگون در شی واحد به نحو شاعه گفته می شود . شرکت به عهد گفته می شود که بر اساس آن دو یا چند فرد و در جهت تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و در اهداف دیگر حقوق خود را در میان می‌گذارند ، تا به جای آن مالک سهمی مشاء از این مجموعه گردند . شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست .

قرارداد قرض یا قرض الحسنه چیست؟

به قراردادی که بر اساس آن احد طرف مقدار مشخصی از مال خود را به فرد دیگر تملیک می‌کند ،  که طرف مزبور مانند آن را به لحاظ حیث ، مقدار ، جنس و وضع رد می کند و در صورت تعذر در  رد مثل باید قیمت یوم الرد را  بدهد ، قرارداد قرض الحسنه گفته می شود . در زمان مطالبه حاکم توانایی این را دارد که طبق وضع مالی مدیون و بر اساس اوضاع و احوال و شرایط بنایی و ضمنی طرف جهت مختلف از مهلت یا اقساطی را بگذارد . به قرض دهنده مقرض و به قرض گیرنده مقترض گفته می شود .

قرارداد حواله چیست؟

حواله به عقدی گفته می‌شود که طبق آن  طلب فردی از ضمه مدیون به ذمه شخص ثالثی انتقال می یابد . به مدیون محیل و به طلبکار محتال گفته می شود . و به شخص ثالث محال علیه گفته می شود همچنین حواله با رضای محتال ” طلبکار ”  گویند و قبول محال علیه ”  شخص ثالث ”  محقق می شود .

قرارداد مضاربه چیست؟

مضاربه عقدی گفته می شود که بر اساس آن  احد متعلمین سرمایه می دهد و با قید اینکه فرد دیگر با آن تجارت می‌کند و در سود آن شریک می گردد .

قرارداد وکالت چیست؟

به عقدی که بر اساس آن یکی از طرف طرف دیگر را جهت انجام کاری نایب و جانشین خود می کند ،  قرارداد وکالت گفته می شود .

قرارداد ضمانت چیست؟

ضمانت به قراردادی گفته می شود ، که بر اساس آن فردی در برابر طلبکار و موافقت با او دین دیگری را برعهده خود می‌گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد .

قرارداد رحم چیست؟

رهن به عقدی گفته می شود که بر اساس آن مدیون مالی را جهت وثیقه به داین تحویل می دهد .  به رهن دهنده راهن و به طرف دیگر مرتهن  گفته می‌شود . همچنین به این نوع وثیقه ، وثیقه عینی گفته می شود .

قرارداد کفالت چیست؟

کفالت به قراردادی گفته می شود ، که بر اساس آن احد طرفین در قبال طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند .  به متعهد کفیل و به شخص ثالث مکفول به طرف دیگر مکفول اله گفته می شود .

قرارداد جایز یا غیر لازم الاجرا چیست ؟

به قراردادی که طرفین می توان هر زمانی که بخواهند به فسخ آن بپردازند ، قرارداد جایز گفته می شود .  همچنین باید بگویم قابلیت فسخ عقد جایز جزء ماهیت  آن می باشد و حق فسخ قرارداد قابل اقساط می باشد .  غیر از این که در مورد هایی که جواز عقد با نظم عمومی مرتبط باشد ، که در این زمان می شود ، عقد جایز را به لحاظ نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم در آورد و آن عقدی می باشد مانند وعده نکاح یا رجوع ، وصیت یا وکالت یا عاریه .

از راه های زیر می شود قرار داد جایز را غیر قابل فسخ کرد :

_ قید شروط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز مانند وکالت بلاعزل .

_ گذاشتن خود عقد جایز ضمن عقد لازم .

_ درج شروط عدم قابلیت فسخ .

_ منعقد کردن عقد در قالب عقد صلح .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

قرارداد لازم یا لازم الاجرا چیست ؟

به عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ یا منحل کردن ارادی آن را ندارد ، غیر از  موارد  معین مانند خرید یا فروش یا اجاره عقد لازم یا لازم الاجرا گفته می شود .

عقد لازم را با دو صورت زیر می توان منحل نمود :

تفاسخ یا اقاله به این صورت که همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند ، که توانایی این را دارند که با توافق همدیگر به منحل کردن آن بپردازند .

خیار فسخ یا اعمال حق فسخ .

 قرارداد معلق چیست ؟

به قراردادی که تأثیر آن طبق انشاء موقوف و امر دیگری می باشد قرارداد معلق گفته می شود .  همچنین باید بگویم که عقد معلق در مرحله توافق با دیگر خود و مرحله انشا تفاوتی ندارد و اثر عقد این گونه است که در قراردادها مربوط به امور خارجی می باشد .

قرارداد مجانی چیست ؟

به قراردادی که یک یا چند نفر طبق آن در مقابل چند نفر دیگر متعهد به انجام امری  می شوند ، یا اینکه مالی را مجانی به دیگری تملک می کنند . بدون اینکه برای فرد یا افراد اخیر التزامی ایجاد گردد ، قرارداد مجانی گفته می‌شود .

قرارداد تملیکی چیست ؟

به عقدی که طبق آن مالی از ملکیت یک فرد به فرد دیگر در می‌آید ، قرارداد تملیکی گفته می شود . مانند قرارداد هایی که موضوع آنها نقل و انتقال ملک است مثل قولنامه ملکی و شما عزیزان میتوانید با توجه به تخصصی بودن بحث املاک تنظیم قرارداد های خود را به یک وکیل ملکی بسپارید مانند وکیل ملکی در شیراز یا وکیل ملکی در اصفهان یا وکیل ملکی در بندرعباس چراکه تجربه و تخصص در تنظیم قرارداد ها یک امر مهم است.

قرارداد منجز چیست ؟

به قراردادی که تاثیر آن طبق انشا موقوف به امر دیگری نباشد ، عقد منجز گفته می شود .  تعلیق در انشا به معنای وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله که باطل می‌باشد و تعلیق در انشا به معنای وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد ، صحیح می باشد .

قرارداد خیاری چیست ؟

به قراردادی که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ می باشد ، قرارداد خیاری گفته می‌شود . قرارداد خیاری عقد لازم می باشد که در آن شرط خیار شده باشد .

وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان
وکیل تنظیم قرارداد در اصفهان

قرارداد تشریفاتی چیست ؟

به قراردادی که علاوه بر تراضی طرفین تشریفات خاصی نیز وجود دارد مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی ، قرارداد تشریفاتی گفته می شود

قرارداد عینی چیست ؟

به عقدی که علاوه بر ایجاب و قبول احتیاج قبض نیز می باشد ، قرارداد عینی گفته می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *