ازدواج بدون اجازه همسر

نمیتوانیم ازدواج موقت بدون اجازه همسر را خلاف شرع نام ببریم ازدواج موقت یا همان صیغه موقت بدون اجازه همسر فقط و فقط در صورتی که به وسیله ی همسر در دادگاه آشکار بشود دادگاه توانایی این را دارد که حق طلاق را به زن برای جدایی از همسر خود بدهد و باید مرد مهریه (وکیل مهریه در شیراز) را به همسر خود پرداخت کند البته در صورتی که مرد شرط ازدواج با رضایت همسر در عقد نامه را امضا کند در خارج از این حال زن تنها میتواند با اثبات عسر حرج طلاق بگیرد.برای اطلاعات بیشتر وارد سایت دادیار شوید و با وکیل طلاق در شیراز ویا وکیل طلاق در اصفهان به صورت 24 ساعته و انلاین مشورت کنید و در ارتباط شوید.

ازدواج بدون اجازه همسر
ازدواج بدون اجازه همسر

به گفته وکیل طلاق در بندر عباس:

✅ازدواج دائم با ازدواج موقت در بعضی موارد با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم تفاوت دارند یکی از اولین عاملان این تفاوت ها مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی خوانده شده و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی صیغه خوانده می شود .

✅ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت بسیار مهم و اجباری است در غیر این صورت یا حکم به باطل بودن عقد و یا بنا به مصلاحی دستور به ازدواج دائم داده می شود.

✅در نکاح موقت ازادی بیشتری در جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی زوجین وجود دارد .

✅در ازدواج دائم چه بخواهد و چه نخواهد مرد وظیفه دارد مخارج زندگی را بپردازد ولی در ازدواج موقت بستگی به قردادی است که بیم طرفین بسته شده و الزامی در این زمینه نیست

✅در ازدواج دائم مرد به تنهایی خودش رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد طرفین دارد

✅در ازدواج دائم زن و مرد وارث یکدیگر هستند در حالی که در ازدواج موقت وارث بودن معنی ندارد .

✅وجود نداشتن مهریه در ازدواج موقت میتواند باطل شدن عقد را نشان میدهد ولی در ازدواج دائم الزامی به مهرنیست و تنها مهرالمثل تعیین می شود

✅خواستگاری چه از زوجه موقت چه از زوجه دائم حرام است

✅زوجه موقت مثل زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت۴۵ روز تعیین شده است.

✅در ازدواج موقت اگر رابطه ای صورت نگرفته باشد زن ازدواجش با مرد دیگر بلا منع است و در صورت ایجاد مقاربت می تواند بلا فاصله با مرد قبلی و با نگه داشتن عده با مرد دیگری ازدواج کند.

✅چه در ازدواج موقت و چه ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نخواهد بود

✅در ازدواج دائم هیچ یک از زن و مرد بدون جلب رضایت و اجازه دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در نکاح موقت کسب اجازه دیگری الزامی نیست.

✅طفل حاصل از نکاح موقت مثل فرزند حاصل از نکاح دائم است

✅در نکاح دائم تعیین محل مسکن با مرد است اما در نکاح موقت ملاک قرارداد بین زوجین است و اگر پیمانی نداشته باشند زن الزامی به ماندن در محل معین شده که مرد تعیین کرده است را ندارد .

✅در ازدواج دائم برای زن اجباری است از مردش تمکین کند ولی در ازدواج موقت اجباری نخواهد بود زین حال در ازدواج موقت طرفین می توانند زمان پیمان و وظایف خود را خود را از قبل تعیین کنند.

✅برای بر هم زدن ازدواج دائم طلاق اجباری است اما در ازدواج موقت با خاتمه یافتن مدت زمان عقد قرارداد باطل طلقی می شود حتی مرد می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد و زوجین از هم جدا شوند.

✅در نکاح دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در نکاح موقت توانایی این را دارد که تعداد زن بیشتری بگیرد.

✅در ازدواج دائم با انجام سه بار طلاق احتیاج به محلل می شود و شخص نمی تواند با همسر قبلی اش ازدواج کند لذا در ازدواج موقت تعددو تکرار عقد مشکلی ندارد و محلل نیاز نیست.

#عسر_و_حرج_زن
👈یكی از مصداق ها عسر و حرج كه زن توانایی این را دارد که با استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند ترك زندگی مشترك به وسیله همسر می‌باشد زیرا در صورتی كه زوج زندگی مشترك را ترك نماید نمی‌تواند تكالیفی را كه در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «كالمعلقه» درمی‌آید كه با كلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌كند.
👈در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المكان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقدیم نماید كه دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
👈 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی كه مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاكم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یك ماه آگهی می‌كند و اشخاصی را كه ممكن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
👈چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
👈از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المكان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) كه رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی كه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود. 👈طرح دعوی الزام به پرداخت نفقه و.. از راه های دیگه محسوب میشه………….اگر نکاح ثبت نشده باشد یکسال حبس محکوم میشود….

ازدواج بدون اجازه همسر
ازدواج بدون اجازه همسر

ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده:
نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در راستای محوريت و استحکام روابط خانوادگي، ازدواج دائم را که مبناي تشکيل خانواده نام برده می شود موردتوجه و حمايت خود قرار مي دهد. نکاح موقت نيز پیرو موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير اجباری است:
۱ـ باردارشدن زن
۲ـ توافق زوجین
۳ـ شرط عقد
تبصره ـ ثبت واقع های موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد
رسمي نکاح يا ازدواج و طلاق در جهت آيين نامه اي است که در مدت يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب و تایید رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه فوق ، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان بر سر جای خود می ماند

طلاق مختص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت جایی ندارد.ازدواج موقت با

✅۱. فوت زوجین

✅۲. بخشش مدت باقیمانده به وسیله مرد

✅۳. خاتمه یافتن مدت معین شده برچیده می شود.

مرد می تواند در هر زمانی از عقد موقت ، زمان باقیمانده را به زن پیشکش کند و عقد را متلاشی کند ، چه زن به این کار راضی باشد چه نباشد (بذل زمان)

⭕️سوال:

آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب باطل شدن و عدم درستی شرعی آن می شود ⁉️

پاسخ :

ثبت اتفاق ازدواج فورمالیته نیز است در ارتباط با اموری که ربطی به درستی نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن نمایان است واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی ثبت می شود و در آخر قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زن و مرد را موظف نموده است تا برای جلوگیر از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات تعیین شده مطلقا برای عدم ثبت میباشد بی آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد کند

⁉️آیا ازدواج موقت مرد، حق طلاق را به همسر دائمش می‌دهد؟

✍ازدواج دوباره مرد چه به صورت دائم و چه به صورت موقت وابسته به رعایت شرایط قانونی می باشد؛ درغیراینصورت از موارد که در عقد استفاده شده محسوب و زن می تواند اقدام قانونی آغاز کند؛ البته باید درنظر داشت مطابق عقیده برخی، ازدواج مجدد شوهر به طوری که که ناشی از امتناع زوجه از ایفای مسولیت های زناشویی باشد، از مصداق های شرط های ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نمی باشد.

📚احکام مهریه در ازدواج موقت

💠در عقد موقت اگر مهری برای زن تعیین نشده باشد عقد باطل است.

🌐اگر در عقد موقت زن در مدت تعیین شده و قبل از نزدیکی فوت کند باز مهریه به او تعلق می گیرد.

🌀در نکاح موقت اگر مرد تا آخر مدت تعیین شده با زن نزدیکی نکرد زن می تواند تمام مهریه را از مرد بگیرد.

☑️در عقد موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده از عقد نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد.

🔵اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه

⚫️اگر در عقد نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از دلایل شرعی فسخ شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه علت فسخ ناتوانی شوهر از انجام عمل زناشویی باشد که این عیب عنن گفته می شود و در این صورت نیمی از مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

🔴اگر فسخ نکاح به هر جهتی بعد از نزدیکی واقع شود تمام مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت.

🔶اگر مهریه تعیین نشده باشد و نکاح به علت عنن فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید.

🔷اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.

✅ آیا مرد با داشتن همسر دائمی می تواند ازدواج مجدد نماید ؟

ازدواج بدون اجازه همسر
ازدواج بدون اجازه همسر

مصداق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد با داشتن زن ، نمی تواند همسر دوم اختيار كند به جز در موارد زیر :

‍ ✴️اگر مردي بدون آنکه ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از مراجعه کردن تا يك ماه از ثبت آن اجتناب يا در بخش هایی كه ثبت ازدواج موقت اجباری است از ثبت آن جلوگیری كند.
☣ضمن ایجاد به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ ازدواج و اعلام باطل شدن نكاح يا طلاق معین كند نيز قرار داده شده است.

📚سوالات مربوط به مبحث عسر و حرج

1⃣آیا طلاقی که با درخواست زن به واسطه عسر و حرج صورت گرفته باشد قابل برگشت و بازگشت از سوی مرد است؟

✍این نمونه طلاق،طلاق رجعی به شمار نمی آید ،چون اگر زوج بتواند بازگشت کند دیگر از عسر و حرج زن رفع اثر نمی‌شود.در نتیجه درخواست زن برای طلاق و حکم مربوطه  باطل و بیهوده است.

2⃣آیا در نکاح موقت هم زن می‌تواند به واسطه عسر و حرج،زندگی مشترک را پایان دهد؟

✍بله،در وقت هایی که ادامه زن‌ و شوهر بودن موقت برای زن ایجاد دردسر کند و این موضوع برای دادگاه اثبات شود.در این صورت دادگاه می‌تواند حکم به اجبار مرد به بخشیدن بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به از بین رفتن زوجیت و قطع باقیمانده مدت زمان ازدواج صادر می‌شود.

3⃣آیا نشوز شوهر هم می‌تواند دلیل طلاق زن به علت عسر و حرج باشد؟

✍برنظر اکثریت افراد ،انجام ندادن تکالیف زناشویی  از ناحیه شوهر هم ممکن است برای زن عسر و حرج ایجاد کند و زن می‌تواند به این مبنا تقاضای طلاق کند که اگر عسر و حرج وی ثابت شود حکم طلاق نیز صادر خواهد شد.

✅ ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟

🔹پس از این که نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.

🔹در صورت عدم ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی توسط مرد یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است و مرد از ثبت آن امتناع می‌کند، می‌توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، که الزام به ثبت واقعه ازدواج را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است دادخواست ثبت واقعه ازدواج را مطرح نمود.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل رت ارائه نمایید.

۱- درخواست استعلام

۲- درخواست جلب نظر کارشناس

۳- تحقیقات محلی

۴- شماره پرونده استنادی

۵- شهادت شهود و مطلعین

۶- استعلام نظر پزشکی قانونی

۷- اتیان سوگند

۸- سایر دلایل و مستندات

ازدواج بدون اجازه همسر
ازدواج بدون اجازه همسر

طلاق به خاطر صیغه

❓شوهر من به صورت پنهانی کسی را صیغه کرده است, آیا من میتوانم درخواست طلاق بدم؟

🔦جواب
الزما به زن حق طلاق نمی دهند , لذا تنها در صورتی که با عوامل دیگر مثل عدم توجه پی در پی و ترک متوالی از منزل همراه باشد تا زن بتواند عسر و حرج خودش را ثابت کند

ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *