مطالبه مهریه از دادگاه چیست

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

  وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مطالبه مهریه از دادگاه چیست؟ و شرایط مطالبه مهریه از دادگاه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مهریه در قانون مدنی تحت عنوان مال معینی است که جانشین مال قرار می‌گیرد و به عنوان حق و دینی به محض این که عقد نکاح جاری می‌شود بر دوش مرد قرار می‌گیرد. پس از جاری شدن صیغه عقد نکاح زن قادر است هر زمان که بخواهد مهریه را که بر ذمه ی شوهر ایجاد شده از او درخواست کند. دعوای درخواست و مطالبه مهریه در سال های کنونی به منظور فراوانی و فراگیری با محدودیت‌هایی روبرو است و قانونگذار تمام سعی خود را کرده که بر این اساس  و از این طریق دعاوی مطالبه مهریه را کاهش دهد .

خصوصیات مطالبه مهریه توسط دادگاه

-درخواست هر حقی از بدهکار مستلزم رعایت تشریفاتی است و هر ضمانی در این راه باید به کار رود ، نیازمند روند رسیدگی در دادگاه می باشد که با عبارت به اجرا گذاشتن مهریه معرفی می شود.

زن ها به منظور آن که اثبات کنند دارای این حق هستند باید مدارکی معتبر را به دادگاه خانواده ارائه نمایند و به این دادگاه رجوع کرده و دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم کنند و به دنبال آن به انتظار نوبت دادرسی برای درخواست خود بنشینند.

-با ابلاغ نوبت رسیدگی به شوهر، مهلتی ده روزه به منظور پرداخت مهریه به همسرش به او داده می شود. با توجه به این که شیوه رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه ضرورت به کاربردن زمانی می باشد که طی آن زمان شوهر قادر است با حیله و فریب اقدام به انتقال صوری اموال خود به دیگران کند و بدین وسیله با معسر نمودن خود از زیر بار تعهد مهریه بگریزد.

برای پیشگیری از این اقدام مرد ، زن قادر است از دادگاه تقاضا کند که قرار تامین را صادر کند که بر اساس این قرارداد تا قبل از صدور رای نهایی به اندازه اصل مهریه یا برابر آن را بخشی از دارایی مرد مورد توقیف قرار بگیرد و با این  وسیله به جلوگیری از نقل و انتقال اموالش می‌پردازد و بدین ترتیب زن برای دریافت حق خود دارای آسایش خواهد بود.

-در مورد توقیف دارایی مرد باید اظهار داشت که زنان با در اختیار داشتن نامه‌ای از طرف قاضی دادگاه مجوز توقیف اموال شوهر را به شکل شخصی می‌یابند و قابل توجه آن که زن در درخواست توقیف اموال مرد قادر است با تنظیم دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کند.

روند مطالبه مهریه از طریق دادگاه

ابتدا باید  دادخواست به دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی در شرایطی که دادگاه خانواده وجود نداشته باشد، تقدیم نمود. ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی رجوع کرد و دادخواستی را تنظیم نمود و مدارکی مانند کارت ملی و سند ازدواج را به این دفاتر ارائه کرد و هزینه دادرسی را پرداخت نمود و بعد از آن می توان دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کرد. آن چه باید در نظر داشت آن است که چون مهریه در ارتباط با عقد نکاح است از اول باید ازدواج زن و شوهر به اثبات برسد.

بنابراین بسیار اهمیت دارد که قباله ازدواج پیوست مدارک شود.  چنانچه شخصی  سند ازدواج ارائه نکند، مثلاً شخصی در نکاح موقت باشد، باید به شکلی ازدواج خود را ثابت کند. این موضوع امکان دارد با اقرار مرد یا دلایل و شواهد دیگری به اثبات برسد. نکته قابل توجه آن است که برای مطالبه مهریه زن قادر است دادخواست یا حتی چند روز پیش از آن اموال مرد را برای  تامین خواسته توقیف کند و این موضوع را از  دادگاه تقاضا نماید تا دادگاه در این مورد رای دهد.

بعد از آن که زن دادخواست را از طریق دفاتر مذکور تقدیم نمود، از شعبه دادگاه مربوطه پیامکی به زوجه ارسال می شود. و نسبت به تکمیل مدارک ناقص خود در صورتی که نقص وجود داشته باشد باید اقدام کند. بعد از آن پرونده اجرایی تشکیل شده و در این جا این امکان وجود دارد که دارایی شوهر را به دادگاه معرفی کند. شعبه دادگاه، رسیدگی لازم را انجام می‌دهد که اموال معرفی شده از جمله مستثنیات دین نباشد و الا قرار تامین خواسته صادر خواهد کرد.

اگر اموالی که توسط زن معرفی شده است غیر منقول مانند زمین و خانه باشد باید مشخصات مانند پلاک ثبتی نیز به دادگاه معرفی شود. چنان چه خانه ای که زن معرفی کرده است خانه‌ای باشد که زن و شوهر در آن زندگی می‌کنند جزو مستثنیات دین خواهد بود. دادگاه در ملاحظه اصلی پرونده چنان چه زن را دارای حق بداند به محکومیت قطعی مرد نسبت به  پرداخت مهریه رای خواهد داد.

طلاق و شیوه مطالبه ی مهریه

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

نکته قابل توجه آن است که چنان چه بحث طلاق در میان زن و شوهر باشد بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه در این رای خود با در نظر گرفتن شروط ضمن عقد و مندرجاتی که در قباله ازدواج آمده است در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه زوجه و اطفال و همچنین تاکید می نماید و نیز اجرت المثل دوره زناشویی زن و شوهر بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین شده و در مورد نحوه حضانت و نگهداری اطفال و شیوه پرداخت هزینه‌های حضانت نگهداری تصمیم مناسب اتخاذ می‌شود.

دادگاه باید با در نظر گرفتن وابستگی عاطفی و مصلحت زمانی را مشخص کند و مکانی را تعیین کند که پدر و مادر با فرزندان دیدار داشته باشد. اجرای  صیغه ی طلاق هم منوط به پرداخت حقوق مالی زن خواهد بود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که در صورت تراضی زن یا صدور رای نهایی مبنی بر اعسار قسط بندی نمودن محکوم به در طلاق نیز میسرخواهد شد.  در نهایت زمانی که زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق راضی شود، این امکان برای او وجود دارد که بعد از ثبت طلاق برای اخذ این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

تفاوت وصول مهریه از طریق دادگاه و ثبت

-با توجه به درخواست مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت نمی توان مرد را در صورت عدم پرداخت مهریه زندانی نمود اما بر اساس حکم دادگاه می توان مرد را زندانی کرد.

– از مزایای شیوه ثبتی آن است که نسبت به دادگاه امور  سریع‌تر انجام می‌شود و هزینه آن کمتر است و امکان ممنوع الخروج نمودن مرد بر اساس اقدام از طریق اجرای ثبت میسر است.  اما دادگاه ممنوع الخروج نمودن مرد را منوط به صدور رای قطعی می نماید .

مدت زمان مطالبه ی مهریه از طریق دادگاه

در این مورد زمان دقیق  در ایران را نمی توان تخمین زد. اما اصولا مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت زمان کمتری را در بر می گیرد تا به وسیله دادگاه. چون در دادگاه منوط به نوع پرونده و با توجه به دشواری های آن شیوه های متفاوتی برای  حل و فصل پرونده پیش‌بینی می‌شود و با توجه به آمار زیاد پرونده ها رسیدگی به آن ها با تاخیر مواجه خواهد شد.

هزینه به اجرا گذاشتن مهریه

هزینه دادرسی که برای مطالبه مهریه باید از طرف زن پرداخت شود سه و نیم درصد ارزش خواسته در دادگاه می باشد. که همان آغاز کار از زن دریافت می شود. اما زن قادر است به منظور عدم پرداخت آن دادخواست اعسار را ارائه کند. هزینه اجرای مهریه به واسطه اداره ثبت نیم عشر دولتی یا یک بیستم مبلغ خاص می باشد. برای هر دعوایی فرقی نمی کند حقوقی یا کیفری شخصی که مدعی احقاق حقی می‌شود باید به منظور رسیدگی به درخواست به مرجع قضایی رسیدگی کننده مبلغی را تحت عنوان هزینه دادرسی یا ضمنی رسیدگی پرداخت کند. در یک تعریف کلی هزینه دادرسی به مجموعه مخارجی اطلاق می‌شود که  به وسیله دولت و در بیشتر نظام‌های حقوقی برای شنیدن و دادرسی به دعوای تعیین شده از او دریافت می‌شود.

به شکل کلی پرداخت این هزینه بر دوش خواهان دعوا است اما اگر در دعوا خواهان پیروز شود و رای به نفع او صادر گردد حق درخواست هزینه دادرسی که پرداخت کرده از خوانده دعوا با عنوان خسارت دادرسی تامین می‌شود. حال امکان دارد برای زنانی که خواهان به اجرا درآوردن مهریه و مطالبه آن هستند این سوال ایجاد شود که هزینه دادرسی مهریه چقدر است؟

هزینه دادرسی مهریه با توجه به این که رسیدگی به هر دعوایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد، در دعوای به اجرا درآوردن مهریه و مطالبه آن هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. هزینه دادرسی که برای دعوای پرداخت مهریه  به وسیله دادگاه یا مرجع قضایی مشخص می‌شود ارتباطی به این موضوع ندارد که نوع مهریه ای که در قباله ازدواج تعیین شده است به وجه رایج مملکت تبدیل خواهد شد و بر اساس قیمتی که به دست می آید هزینه دادرسی مهریه به ریال به وسیله خواهان تعیین خواهد شد و این هزینه برای شروع به رسیدگی باید پرداخت شود.

هزینه دادرسی مهریه در دادگاه   همان آغاز روند مطالبه مهریه در دادگاه یا مرجع قضایی مناسب هزینه دادرسی این دعوا از زن دریافت می‌شود تا به دعوای او دادرسی شود. همان زمان قادر است هزینه به اجرا درآوردن مهریه را در حین دادخواست مهریه از شوهر خود مطالبه و دریافت نماید. زن خواستار دعوای مطالبه مهریه باید تا نیم درصد مبلغ مهریه را که به اجرا درآورده تحت عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت کند.

انواع هزینه دادرسی مهریه از طریق دادگاه

مطالبه مهریه از دادگاه
مطالبه مهریه از دادگاه

هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برابر با دو و نیم درصد و بیشتر از آن.

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر خواهی   برا بر  با نیم درصد بهای خواسته و محکوم به.

هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظر برابر  با چهار و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برابر با ۵ و نیم درصد محکوم به.

فقط در شرایطی که مهریه وجه نقد باشد در هنگام ارائه دادخواست اجرای مهریه از سوی زن مهریه و هر آن چه از پول و طلا و ارز سکه باشد قابل تبدیل به وجه رایج است و باید به وجه رایج مملکت تبدیل شده و بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه شود و دولت هم درصدی از آن را به عنوان هزینه دادرسی دریافت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *