وکیل جرایم نظامی در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل جرایم نظامی در اصفهان کیست؟

وکیل جرایم نظامی در اصفهان به وکیل پایه یکی گفته می شود که از نظر عمومی مانند سایر و‌کلا دارای پروانه وکالت پایه یک است اما دارای تجربه و تخصص در پرونده های جرایم نظامی ست و بر تمامی قوانین و مقررات و قواعد حاکم بر دادگاه های نظامی و مسائلی که در پرونده نظامی رخ می‌دهد ،تسلط دارد و به همین صورت با اتخاذ بهترین و مطمئن ترین راه برای کوتاه کردن پروسه پرونده و رسیدن به نتیجه مطلوب به افرادی که با مشکل نظامی درگیر شده اند کمک می کند.

پرونده های نظامی به دلیل اهمیت ویژه و تاثیراتی که بر جامعه و افراد یک جامعه دارد ، دارای سخت گیری های ویژه ای است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

دادگاه نظامی از جمله مراجع خاص قضایی است که به جرایم نظامیان در زمان صلح و جنگ می پردازد.

با تغییر قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ ساختار دادگاه های نظامی نیز تغییر کردند و با ساختاری جدید به ادامه کار خود پرداخت.

دادگاه های نظامی به شش دست تقسیم می شوند :

الف) دادگاه نظامی یک

ب) دادگاه نظامی دو

ج) دادگاه تجدید نظر نظامی

د) دادگاه نظامی یک در زمان جنگ

ذ) دادگاه نظامی دو در زمان جنگ

ر) دادگاه نظامی تجدید نظر در زمان جنگ.

به چه کسانی نظامی گفته می شود ؟وکیل جرایم نظامی در اصفهان

وکیل جرایم نظامی در اصفهانطبق بند های هشت گانه ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، اقسام نظامی عبارتند از :

الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

۲) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

۳) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ،

۴) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته ،

۵) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،

۶) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن ،

۷) محصلان مرکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،

۸) کسانی که به صورت موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

بنا بر ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به جرایم نظامی متفاوت است مثلا ؛

رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت

نظامیانی که دارای درجه سرهنگی که محل خدمت آن ها سرتیپ دومی و بالاتر باشد ،

نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نباشد.

و اما طبق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی ، در صورتی که قضات دادسرای نظامی در قوه قضاییه مشغول به کار باشد و افسران نظامی و انتظامی درجه سرتیپ و بالاتر یا سرتیپ دومی در محل های سرلشکری یا فرمانده در نیروهای مسلح را شامل می شود.

انواع جرایم نظامی

جرایم نظامی به ۳ دسته تقسیم می شود :

جرایم عمومی نظامی

جرایم خاص نظامی

جرایم مختلط نظامی

جرایم عمومی نظامی :

جرم عمومی نظامی به جرمی می گویند که توسط فرد نظامی رخ داده است اما ارتباطی با شغل و جایگاه نظامی وی ندارد ، جرمی که تمام افراد عادی مستعد مرتکب شدن به آن هستند . و معیار تشخیص جرایم نظامی از عمومی ، شخصیت انجام دهنده جرم است و دوم طبیعت و ماهیت جرم که باید فرد نظامی باشد و جرم رخ داده نیز از جمله جرایم نظامی باشد.

جرایم عمومی نظامی مانند : اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، حمل مواد مخدر(وکیل مواد مخدر در شیراز)، تکدی گری و …

جرایم خاص نظامی :

از جمله بارزترین تفاوت جرایم عمومی و جرایم خاص نظامی می توان به سرعت رسیدگی و شدت برخورد بالا در رسیدگی به جرایم خاص نظامی اشاره کرد.

جرایمی مانند : فرار از خدمت ، فرار از جنگ ، تمرد و لغو دستور ، ترک پست ، عدم رعایت شئونات نظامی ، عدم رعایت سلسله مراتب و … اشاره کرد که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند.

همان طور که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده ( جرم به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می گویند. ) در صورتی که فردی در محیط نظامی مانند پادگان و دیگر محیط های نظامی مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که بنا بر قواعد پادگان جرم محسوب شده و دارای مجازات است ، مرتکب جرم می شود.

به دیگر سخن جرایم نظامی خاص ، جرایمی هستند که افراد عادی نمی توانند آن را انجام دهند و شامل نمی شوند.

منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی جرایمی است که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شدت باشند.

قانون اساسی و قانون دادرسی نیروهای مسلح نیز به این موضوع پرداخته اند.

اصل ۱۷۲ قانون اساسی :

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

و ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح در ادامه اصل ۱۷۲ :

رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح

جمهوری اسلامی ایران “‌ارتش، سپاه، ژاندارمری،‌شهربانی، پلیس قضایی، کمیته‌های

انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر” بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.

‌تبصره ۱- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای‌ نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

‌تبصره ۲ – جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

جرایم مختلط :

جرایم مختلط نظامی به جرایمی گفته می شود که ذاتا جرمی عمومی هستند اما چون فردی نظامی و در حین انجام وظیفه نظامی آن را مرتکب شده ، جرم را نظامی در نظر می گیریم.

مثلا ضرب و شتم در حین بازجویی توسط فرد نظامی ، جرمی نظامی محسوب می شود.

به صورت کلی فردی نظامی می تواند ۴ نوع جرم نظامی مرتکب شود :

اول – جرایمی که ماهیت نظامی دارند و افراد غیر نظامی را شامل نمی شود مانند فرار از خدمت ، خوابیدن سر پست نگهبانی ، استفاده از لباس نظامی و …

دوم – جرایمی که عمومی هستند و عموم مردم هم می توانند مرتکب شوند و در صورتی که فرد نظامی حین خدمت انجام دهند مرتکب جرم نظامی می شوند مانند : اختلاس و ارتشا

سوم – جرمی که توسط نظامیان و به واسطه جایگاه یا شغل نظامی مرتکب می شوند مثلا ضرب و شتم متهم توسط بازجو و …

چهارم – جرایمی که توسط فرد نظامی رخ می دهد اما خارج از وقت اداری و بی ارتباط ب شغل و وظیفه وی بوده رخ داده است اما به سبب نظامی بودن وی ، جرم نظامی انگاریده می شود.

جرایم مالی نظامی

مال ، مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش مبادلاتی ، قابلیت انتقال ، برآورنده نیازهای انسان است می گویند.

جرایم مالی جرایمی هستند که به اموال و دارایی یا مالکیت افراد و نظام اقتصادی جامعه آسیب وارد می کند.جرایم مالی شامل جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم اقتصادی و جرایم بانکی می شود.

ماده ۷۲ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح که در رابطه با جرایم مالی نظامی است گقته شده  :

هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی‌ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

‌الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌ تا پانزده سال.

ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج – در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

‌تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری‌داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.

چند مورد از جرایم مالی نظامی عبارت اند از :

ایجاد حریق یا تخریب اموال موثر در کیفیت جنگ و دفاع

فروش و واگذاری اموال و اشیای نظامی و نیروهای مسلح

سرقت اموال

اتلاف عمدی اموال و اشیای نظامی

تخریب

ارتشا

و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *