دریافت مهریه بیش از 110 سکه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی دریافت مهریه بیش از 110 سکه چیست؟ و شرایط دریافت مهریه بیش از 110 سکه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه دریافت مهریه بیش از 110 سکه

مهریه در گذشته بین زن و مردی که با هم ازدواج می کردند به شکل های گوناگون برقرار بوده است. مرد در هنگام ازدواج مال یا پولی را به زن خود می دهد تا نشان دهد که به زنش علاقه دارد. این موضوع در باطن زن و مرد  وجود داشته است. زیرا زنان به این نتیجه رسیدند که نباید درخواست دهنده باشند و مرد هم نباید تقاضا کننده باشند و در مقابل تقاضای خود برای زندگی و ازدواج، تکالیفی را به عهده بگیرند.

به نقل از وکیل مهریه در شیراز:امروزه  مهریه برای تعهد و وفاداری شوهر به زندگی و تضمین برای حق طلاق زن پیش‌بینی شده است. میزان مهریه از نظر دین  به رضایت زن و شوهر وابسته است و نوع آن هم امکان دارد طلا و سکه و پول و مال و یا یک کار مثل آموزش و مهارت باشد. در ایران مهریه با توجه به سکه طلا پیش‌بینی می‌شود که تعداد سکه ها می‌تواند بر اساس سوره های قرآن  و تعداد پیامبران و ائمه و عدد سال تولد و بقیه اعداد تعیین شود. دریافت مهریه بیشتر در هنگام طلاق اتفاق می‌افتد.

از جمله موضوعاتی که امروزه در بازار بسیار معمول است، دعوای مطالبه مهریه می باشد. بیشتر زنانی که هدفشان جدایی و طلاق است که به سبب دریافت مهریه ی خود به دادگاه رجوع می نمایند. یا برخی از آن ها اقدام به دریافت مهریه بدون طلاق می نمایند. آن چه در قانون حمایت خانواده مورد اصلاح قرار گرفت آن است که در ماده ۲۲ آن راجع به قانون مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شد. اقدامات زیادی  همدر مورد آن وضع شد که بخشی از این ابهامات قانونی می باشد. از جمله آن که نمی توان بیشتر از ۱۱۰ سکه را دریافت کرد.

وضعیت حقوقی مهریه بالای ۱۱۰ سکه

مهریه در واقع هدیه ای می باشد که مرد در زمان جاری شدن صیغه عقد نکاح به زن خود تقدیم می کند. مرد  در هیچ شرایطی این امکان را ندارد که از پرداخت مهریه سرباز زند . به همین جهت مهریه به هر اندازه که باشد باید پرداخت گردد و این مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه قابلیت اتخاذ ندارد . موضوعی که قانونگذار تلاش نمود آن را اطلاح نماید، شیوه پرداخت مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه می باشد.

اخذ مهریه تا ۱۱۰دریافت مهریه بیش از 110 سکه

دریافت مهریه بیش از 110 سکهبه منظور اخذ مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه زن قادر است  بر اساس روال به دادگاه رجوع کند و مهریه را مطالبه نماید. مزیتی که قانون گذار   با وضع قانون تا سقف ۱۱۰ سکه پیش‌بینی کرده است این اندازه است ضرورتی ندارد دارد که زن در دادگاه ثابت نماید که مرد قدرت پرداخت مهریه را دارد یا نه. به بیان دیگر مهریه تا ۱۱۰ سکه بدون آن که توانایی مالی مرد از سوی زن در دادگاه به اثبات برسد باید پرداخت شود. اما  اگر مرد ادعای اعسار کرد دادگاه  این ادعا را مورد نظر داده و در بیشتر موارد  مهریه را تقسیط می کند.

اخذ مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه

دریافت مهریه بیشتر ۱۱۰ سکه برعکس مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مستلزم آن است که زن به دادگاه رجوع نموده و این موضوع را ثابت کند که مرد تمکن مالی پرداخت مهریه بیش از صدو و ده سکه را دارا می باشد. برای این منظور باید دارایی مرد را به دادگاه ارائه کند .معرفی دارایی مرد به منظور دریافت مهریه دارای شرایطی می باشد. برای  بیشتر از ۱۱۰ سکه دادگاه حکم زندان را صادر نخواهد کرد. به علاوه  به منظور دریافت مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه دادگاه حکم زندان برای مرد صادر نخواهد کرد و زن نیز قادر نیست از مرد شکایت کیفری به عمل آورد.

قانون مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در حد حمایت از قانونی راجع به مطالبه مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین و مبلغ بیشتر از آن را مشروط به تمکن مالی مرد تلقی نمود. بنابراین در قانون جدید خانواده، معیار اصلی، توانایی مالی مرد، در مهریه است. با توجه به این که دادگاه فرض را بر این گذاشته باشد که مرد توانایی پرداخت را دارد و چنان چه تعداد سکه های وضع شده به عنوان مهریه به صورت نقد یا اقساطی پرداخت نشود حکم مرد زندان خواهد بود.

 اقدام کیفری برای ۱۱۰ سکه

با توجه به قانون فقط برای ۱۱۰ سکه می توان اقدام کیفری را عملی نمود. چنان چه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد بیشتر آن را باید به عنوان یک حق اتخاذ نمود.  به منظور دریافت این میزان از مهریه می توان حکم زندان یا بازداشت را اتخاذ کرد و مرد را به زندان انداخت و برای دریافت بیشتر از ۱۱۰ سکه باید دادخواست مطالبه طلب را به دادگاه تقدیم نموده و چنان چه مرد توانایی پرداخت مازاد مهریه را نداشته باشد و اعسار او ثابت شود در این حالت می توان مازاد مهریه را تقسیط نمود.

شیوه اخذ مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

زن به منظور دریافت مهریه خود به عنوان حقش و مرد هم برای تقسیط و عدم پرداخت مهریه تلاش می‌کند و از آن جایی که امروزه مبالغی که برای مهریه تعیین می‌شود بسیار بالا و دارای مشکلات فراوان است، چالش‌های زیادی را نیز به دنبال دارد. به محض این که عقد نکاح جاری می شود زن مالک مهریه خواهد بود. او قادر است هر شکل دخل و تصرفی در مهریه داشته باشد.

به بیان دیگر زن به محض این که صیغه نکاح جاری شد حق مطالبه مهریه را خواهد داشت. اما مقدس بودن کانون خانواده و رعایت مصلحت و قدرت مالی طرف قرارداد نیز باید پیش بینی شود. چنان چه مهریه پول رایج باشد مقتضی تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به سال اجرایی عقد نکاح که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، محاسبه  می شود، پرداخت خواهد شد.

فروض مطالبه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه

که در فرض اول اگر مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد، در این حالت عین صدو ده سکه باید از سوی مرد به زن پرداخت شود. اگر این گونه رفتار نشود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی زوج به حبس محکوم خواهد شد. در فرض دوم مهریه اگر برابر با ۱۱۰ سکه باشد درست مانند حالت قبل مرد باید کل مهریه را به زن بپردازد و اگر نپردازد مطابق قانون یعنی ماده ۲ قانون محکومیت های مالی با او رفتار می‌شود و به حبس محکوم می گردد.

در فرض سوم اگر مهریه بیشتر از 110 سکه تعیین شود در این حالت اول باید مرد بتواند تا سقف 110 سکه را پرداخت کند اگر از این امر سربازند با توجه به ماده 2 محکومیت های مالی به زندان محکوم می شود. بعد از آن دادگاه تمکن و توانایی مالی مرد را بررسی می کند و با توجه به وضعیت مالی و توانایی او تصمیم می گیرد.

بر طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس محکوم به پرداخت مال دیگری شود چه استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه باید آن را پرداخت کند و اگر مالی از او در اختیار  داشته باشد آن را ضبط و به اندازه محکومیتش از مالی که در اختیار داشته است ضبط نموده و استیفا می‌کند و به علاوه بر اساس تقاضای محکوم له کسی که از پرداخت مهریه سر باز می‌زند اگر معسر نباشد ، زندانی می شود.

 ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه

با توجه به این که مهریه یک بدهی می باشد که با فرمان دادگاه به جای این که یک بار پرداخت شود به طور قسطی دریافت شده و به زن پرداخت می‌شود این موضوع در ماهیت دعوا اثری نمی گذارد. بسیاری از مردان چنان متصورند که پس از پرداخت چند قسط این امکان برای آن ها وجود دارد که بقیه آن را نپردازند. اما باید به اشاره داشت که وقتی یکی از اقساط مهریه پرداخت نشود مهریه از حالت اقساطی به حال تبدیل می‌شود و دین حال شده و با منتفی شدن  اقساط، مرد مستلزم است تا کل مهریه را به شکل نقدی یک جا پرداخت کند و دیگر امکان تقسیط برای او وجود ندارد.

در پرداخت سکه نیز امکان انجام هیچ تقلبی جاری نیست. چون به علت برخی تقلب های گسترده مدتی است که در بیشتر دادگاه های خانواده فضایی برای خرید و فروش سکه ایجاد شده است و مردان با مراجعه به این بخش سکه لازمه ی خود را تهیه کرده و فروشنده ان را در پاکت است که را قرار داده و به دست مرد می‌سپارد. مردها بعد از دریافت این پاکت باید به شعبه اجرای احکامی که در آن پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته رجوع کرده تا دین خود را بپردازند. این امر به دست مدیر اجرای احکام داده می شود و بعد از دریافت سکه و رسیدگی به  موضوع برگه را امضا می‌کند. برگ رسید به مرد داده می‌شود و دیگر در پرونده واقع می گردد.

تاریخ دریافت سکه منوط به حکم صادر شده متفاوت خواهد بود. چنان چه تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض زن و شوهر مواجه شود تاریخ ابلاغ حکم ملاک و معیار موقع پرداخت مهریه می باشد. پرداخت مهریه را می‌توان با توجه به تاریخ مشخصی تغییر داد و مثلاً با جدایی آن ها از هم قسط های بعدی را در اولو  وسط و آخر ماه  تعیین نمود. رسید دومی که در پرونده اجرای احکام قرار می گیرد به این علت است که پس از آن که زن  رجوع نمود و احراز هویت شد و به وسیله ی زن امضا شد و اثر انگشت گردید ، بعد از آن سکه به او تحویل داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *