ملاقات با فرزند قبل و بعد از طلاق

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی ملاقات با فرزند چیست؟ و شرایط ملاقات با فرزند پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ملاقات با فرزند

به گفته وکیل طلاق در اصفهان:هنگامی که حضانت با توجه به تراضی زن و شوهر به یکی از دو طرف واگذار می‌شود، والد دیگر باید حق دیدار  با فرزند را داشته باشد. این که والدی که حضانت فرزند بر عهده او نیست، نتواند فرزندش را ملاقات کند در هیچ شرایطی میسر نیست و در هر حالت حتی در صورت انحطاط اخلاقی باید فرزند خود را تحت مراقبت خاص ملاقات نماید.

اما امکان کاهش زمان دیدار یا تغییر مکان دیدار با فرزند جاری می باشد. با توجه به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر شده است در حالتی که به سبب طلاق یا به هر علت دیگر پدر و مادر در یک خانه ساکن نباشند هر کدام از پدر و مادر که فرزند تحت حضانت او قرار ندارد، حق ملاقات با کودک خود را خواهد داشت.

ملاقات با فرزند قبل از طلاق

ملاقات فرزند پیش از طلاق برای پدر و مادر به هر شکلی برقرار است و نمی‌توان شخصی را از این حق محروم کرد. وقتی که هنوز زن و شوهر از هم جدا  نشده‌اند، به علت این که عموما حضانت با یکی از پدر و مادر است، طرف دیگر همچنان از حق ملاقات با فرزند خود برخوردار می شود.به گفته وکیل طلاق درشیراز حق ملاقات فرزند قیل از طلاق برای والدین محفوظ است و نمیتوان کسی را از این حق محروم نمود.

در مورد  حضانت فرزندان ،فرقی نمی کند که فرزند دختر یا پسر باشد. پیش از طلاق تا ۷ سالگی در اختیار مادر می باشد. پس از ۷ سالگی حضانت تا هنگام بلوغ بر  دوش پدر می باشد. سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری خواهد بود. پس از این که فرزند  به سن بلوغ دست یابد، خود آن ها قادر هستند تصمیم گیری کنند و تمایل دارند با کدام یک از پدر و مادرشان زندگی نمایند.

شیوه ملاقات فرزند مشترک پیش از طلاق

مشخص نمودن زمان و مکان ملاقات و بقیه جزئیات راجع به آن در شرایطی که اختلاف میان پدر و مادر حادث شود بر عهده دادگاه می باشد. در شرایطی که پدر و مادر در مورد شیوه دیدار با فرزند پیش از طلاق و زمان و مکان آن دچار مشکل و اختلاف باشند، باید به دادگاه رجوع نماید. در این حالت  دادگاه زمان و مکان دیدار با فرزند را مشخص می کند.برای اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق با وکیل طلاق در بندر عباس و نیز وکیل مهریه در شیراز مشورت کنید و یا به سایت دادیار مراجعه نمایید.

محل ملاقات طفل پیش از طلاق

دادگاه صالح به منظور دادرسی به دعوای دیدار با فرزند پیش از طلاق، دادگاه خانواده می باشد .  به همین علت می‌توان برای دیدار با فرزند دادخواست ملاقات با فرزند پیش از طلاق را به دادگاه ارائه کرد که دادگاه شیوه ملاقات با فرزند پیش از طلاق را تعیین می‌کند. در شرایطی که در مورد زمان دیدار با فرزند بین زن و شوهر توافق حاصل شود، بر اساس آن اقدام می گردد.

در غیر این حالت مدت زمان ملاقات با کودک پیش از طلاق به وسیله دادگاه تعیین می‌شود که هیچ کدام از زن و شوهر قادر نیستند از ملاقات با فرزند در مدت زمان مشخص شده وسیله دادگاه جلوگیری به عمل آورند اما در شرایط خاصی که مصلحت کودک دچار خطر شده باشد، این امکان وجود دارد که از دادگاه تقاضا نمود که مدت زمان این ملاقات کمتر شود.

شیوه ملاقات فرزند پس از طلاق

هر یک از پدر  و مادر دارای این حق هستند که در فاصله مشخص با کودک خود دیدار داشته باشند و مقصود از این دیدار ملاقات بعد از طلاق است. در شرایطی که بین پدر و مادر راجع به مکان و زمان ملاقات و شیوه آن تراضی و توافق صورت گرفته باشد ،بر اساس همان توافق عمل صورت می‌گیرد. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در رای خود مدت زمان دیدار و شیوه آن را برای کسی که دارای حق حضانت نیست، تعیین خواهد کرد.

عموماً دادگاه‌ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این موضوع اختصاص خواهند داد و اشاره شده است که ملاقات بیش از اندازه با فردی که حضانت را دارا نیست، سبب دوگانگی و اختلال در حضانت و تربیت کودک خواهد شد. اما سلب نمودن به شکل کلی حق ملاقات از پدر و مادری که دارای حق حضانت فرزندان نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی می باشد و دادگاه قادر نیست رای به آن صادر کن.د با این اوصاف چنان چه دیدار با پدر یا مادری که حضانت بر عهده او قرار ندارد، در واقع برای مصلحت کودک ضرر و زیان داشته باشد، دادگاه قادر است زمان ملاقات را کوتاه تر نماید و مثلاً به جای هفته ای یک بار ماهی یکبار یا هر ۶ ماه یک بار مشخص کند یا دیدار با حضور اشخاص ثالث در نظر بگیرند.

ملاقات با نوزاد

درخصوص نوزادان و نیز اطفالی که سن آن ها پایین‌تر است دادگاه به شکل قطعی شرایط کودک، از جمله  اندازه وابستگی او به مادر را مورد نظر قرار می‌دهد. مثلاً امکان دارد راجع به نوزاد دو بار در هفته برای مدت دو ساعت دادگاه تشخیص دهد و نیز امکان دارد دادگاه حکم کند که دو ماه اول ملاقات با شرایط فوق صورت می‌گیرد و بعد از آن این مدت افزایش می یابد.

شرایط ممنوعیت ملاقات فرزند

فقط با رای دادگاه امکان ممنوعیت ملاقات فرزند پس از طلاق با شخصی که حضانت بر دوش او نیست، جاری می شود. چنان چه برای ملاقات اختلاف صورت بگیرد در شرایطی که پدر یا مادر که حق حضانت را بر عهده دارد از ملاقات طرف مقابل مانع شود، به منظور اجرای حکم دادگاه به نیروی انتظامی واگذار می شود.

امتناع از تحویل فرزند

چنان چه کسی که حضانت فرزند بر عهده اوست مانع از ملاقات طرف مقابل شود، طرف مقابل قادر است نسبت به  این  موضوع به دادگاه رجوع نموده و با ارائه دادخواست به وسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست ملاقات با فرزند را بنماید.

در این خصوص این امکان برای او وجود دارد تا اول دستور موقت فوری دیدار با فرزند را از دادگاه درخواست کند. بدین صورت که ملاقات با فرزند به سرعت میسر شود و دادگاه خانواده با در نظر گرفتن مصلحت طفل باید حق دیدار برای خواهان را مشخص نماید. نکته قابل توجه آن که دستور موقت از جمله عملیاتی می باشد که دارای کاربرد بسیار است و در این صورت به سبب آن که حق خواهان زایل نشود اصولا دادگاه دستور موقت دیدار با فرزند را صادر کرده تا وقتی که حکم قطعی صادر شود، مجازات ممانعت از ملاقات فرزند بر اساس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. اگر شخصی از دادن کودکی که به او واگذار شده در هنگام مطالبه اشخاصی که بر اساس قانون حق درخواست دارند پرهیز کند به مجازات حبس تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم می گردد.

 انتقال فرزند به شهر یا کشور دیگر

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳  پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل بر عهده آن ها قرار داده شده است، این امکان را ندارند که کودک را به شهرستانی غیر از محل سکونت تعیین شده بین پدر و مادر یا غیر از محل سکونت پیش از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون توافق پدر و مادر انتقال دهند. جز در صورت لزوم با دریافت اجازه از دادگاه این امکان میسر است.

خاتمه حضانت

یکی از اسباب خاتمه ی دوران حضانت نداشتن صلاحیت پدر یا مادر است که در این حالت حضانت و سرپرستی کودک به شخص دیگری واگذار می شود. مقصود از عدم صلاحیت موضوعاتی است که قانون مدنی به صورت مثال ذکر کرده است. مانند اعتیاد به مشروبات الکلی و غیره. اما در شرایطی که هم پدر و هم مادر صالح برای سرپرستی فرزند نباشند، جد پدری در صورتی که در قید حیات باشد، سرپرست تلقی می شود. در شرایطی که جد پدری نیز زنده نباشد دادگاه فردی را به عنوان سرپرست انتخاب می‌کند. اگر کودک بالغ شود، خود او انتخاب می‌کند که با چه کسی حق زندگی خواهد داشت.

شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند

قبلاً اشاره شد که در هیچ حالتی این امکان وجود ندارد که والد دیگر را از دیدار با فرزند ممنوع کرد. اما در برخی از موارد می توان با دریافت اجازه از دادگاه مدت زمان دیدار با کودک را کم کرد. در شرایطی که دادگاه مصلحت فرزند را در کم کردن مدت زمان ملاقات با والد دیگرش تشخیص دهد این اجازه را به سرپرست خواهد داد که زمان ملاقات را کاهش دهد.

شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند

1- آسییب روحی

در شرایطی که ملاقات با والدین دیگر برای فرزند خطرات جبران ناپذیر و آسیب‌هایی را به همراه بیاورد والد سرپرست قادر است از دادگاه تقاضای کاهش زمان دیدار او با فرزند نماید. مثلا امکان دارد ملاقات فرزند با والدین از سلامت جسمی و روحی کودک را تهدید کند.

2- عدم صلاحیت اخلاقی والد دیگر

اگر والد دیگر از صلاحیت اخلاقی برخوردار نباشد و اعمال نامشروعی هم هنگام ملاقات با فرزند نمایش دهد سرپرست قادر است با اثبات این مورد در مرجع قضایی خواستار کم کردن مدت زمان ملاقات با فرزند شود. مثلاً امکان دارد والدین دیگر در هنگام دیدار با فرزند او را وادار به ارتکاب جرم کند یا رفتارهای خشن و مبتذل به کودک آموزش دهد که در این حالت مدت ملاقات با فرزند باید کاهش یابد. البته در این مورد باید تاکید داشت که همه این موضوعات باید در دادگاه به اثبات برسد و الا در صورتی که مدت زمان ملاقات بی علت کاهش پیدا کند قانونی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *