وکیل اداره کار در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09225192408)

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

وکیل اداره کار در بندرعباس کیست؟

حقوق کار مجموعه قواعد و مقررات می باشد که ناظر بر روابط بین کارگران و کارفرمایان است که باعث ایجاد نظم و برابری میان ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی شود ارکان حقوق کار را کارگر و کارفرما تشکیل می دهند  هدف از حقوق کار حمایت از حقوق کارگر به این خاطر که کارگران قشر زحمت کشی  در جامعه ما حساب می شود.

ارکان رابطه قانون کار

کارگر

رکن اول کارگر می باشد کارگر فردی می باشد که به دستور فرد دیگری و برای دیگری در قبال اخذ مزد کار و فعالیت می کند  به بیان دیگر هر فردی که برای فرد دیگر کار کند و غیردولتی باشد کارگر گفته می شود چون به افرادی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند و در استخدام رسمی هستند کارمند گفته می شود نه کارگر.

رکن دوم کارفرما است

کارفرما

کارفرما فردی است که کارگر به درخواست و تقاضای او به حساب او در قبال دریافت حق السعی کار انجام می دهد.

رکن سوم کارگاه

کارگاه

کارگاه هر محل یا مکانی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده کارفرما در آن محل کار و فعالیت می کند.

قرارداد کار

کارگر و کارفرما طبق قرارداد کار فعالیت می کنند قرارداد کار را به نوعی می توان یک نوع عقد دانست همانند عقد نکاح یا هبه یعنی حداقل دو اراده در این قرارداد دخالت دارند پس با این تفاسیر قرارداد کار نوعی از انواع عقود می باشد قرارداد کار عقد معوض است و به شکل رایگان می باشد در عقود معوض دو عوض  وجود دارد همچنین باید بیان گردد که قرارداد کار مستمر می باشد نه فوری عقود فوری به محض ایجاب و قبول عقد منعقد می شوند همانند عقد بیع اگر عقدی در طول زمان ادامه یابد همانند عقد اجاره مستمر می باشد قرارداد کار هم به شکل مستمر است و فوری نمی باشد شرایط اساسی قرارداد کار شرایط اساسی صحت معاملات است در قرارداد کار هلیت طرفین ضروری می باشد موضوعات باید کاملاً روشن باشد و همچنین مشروعیت جهت معامله وجود داشته باشد شرایط اختصاصی قرارداد کار هم عبارتند از ذکر مشخصات دقیق طرفین اعم از نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و دیگر کد ملی وضعیت تاهل و همچنین آدرس آن ها.

کارگر و کارفرما نقش مهمی در موضوع قرارداد کار دارند یعنی کارگر باید کامل متوجه باشد که کارفرما چه کاری از ما می خواهد و وظیفه اصلی او در قبال کارفرما چیست در قرارداد کار میزان حقوق کارگر مشخص شده است و همچنین ساعات کاری کارگر و میزان مرخصی او هم قید شده است تعیین کارگاه جایی که محل انجام کار است باید در قرارداد ذکر گردد یعنی آدرس کارگاه به درستی در قرارداد نوشته شود همچنین در قرارداد کار تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد لحاظ می شود.

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

دعاوی کارگر و کارفرما

در این قسمت به چند نوع دعاوی که بین کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتد اشاره می‌شود

مثلا امکان دارد که کارفرمایی حقوق کارگر را طبق چیزی که در قرارداد کار منعقد شده است نپردازد یعنی امکان دارد که کمتر از آن چیزی که توافق شده به کارگر پول بدهد یا این که سر موعد خاصی که توافق شده مزد کارگر را پرداخت نکند این یکی از دعاوی مطرحی هست که کارگران بر علیه کارفرمایان در مراجع انجام می دهد

یکی از دعاوی که کارفرما بر علیه کارگران انجام می دهند این مورد است که کارگر سر موقع و وقتی که در قرارداد ذکر شده است کار را شروع نمی کند یا کاری که کارگر انجام می دهد با چیزی که کارفرما خواسته و در قرارداد هم ذکر شده  است متفاوت است.

از دیگر دعاوی که کارگر بر علیه کارفرما در محکمه انجام می دهد بحث بیمه و همچنین مرخصی کارگر است به این خاطر که طبق اداره کار کارفرما موظف است که کارگر را بیمه کند و همچنین مرخصی هایی برای کارگر در قانون کار وجود دارد که حق کارگر می باشد

بر اساس قانون کار ایران حقوقی که طبق اداره کار به کارگران داده می‌شود بر اساس ۸ ساعت کار است لازم به ذکر است که ساعت کاری کارگران در طول شبانه روز نباید بیشتر از ۸ ساعت باشد البته به غیر از اضافه کاری که آن بحث دیگری است در مورد کارگران روز جمعه تعطیلی کارگران با استفاده از مزد می باشد در صورت مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و با احتساب چهار روز جمعه یک ماه در سال است مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور مشغول هستند ۵ هفته می باشد کارگردان اجازه ندارند بیشتر از ۹ روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره کنند تاریخ استفاده از مرخصی با موافقت کارگر و کارفرما می باشد در قرارداد کار حتماً بایستی ذکر شود در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما در مورد استفاده از مرخصی نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست هر کدام از این مواردی که گفته شد اگر خلاف آن باشد ممکن است باعث دعاوی کارگر و  کارفرما گردد در ادامه به شرایط خاصی از کار   بانوان  همچنین نوجوانان پرداخته‌ایم که دانستن آن ها برای هر کارفرما و کارگری لازم است و از دعاوی مرتبط با آن ها جلوگیری می کند.

شرایط کار بانوان و نوجوانان

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

در قانون کار ایران به کارگر بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان می گویند به کار وا داشتن اشخاص زیر ۱۵ سال ممنوع است کارفرما اجازه ندارد کارگر زیر ۱۵ سال استخدام نماید در حالتی که استخدام کند ضمانت اجرایی برای کارفرما وجود دارد در فقه ایران دختران تا  سن  نه سالگی کودک و صغیر هستند و همین طور پسر ها هم تا سن ۱۵ سالگی .طبق کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک شمرده می شود.

البته وکیل در شیراز میگوید:افراد نوجوان بایستی در بدو کار آزمایشات پزشکی تامین اجتماعی را انجام دهند این آزمایش ها حداقل باید سالی یک بار انجام شود در مورد کارگران لازم است حتماً این اتفاق سالی یک بار تکرار شود ساعت کاری نوجوانان کارگر نیم ساعت کمتر است به طور مثال اگر قانون گفته است ۸ ساعت برای سایرین برای کارگر نوجوان هفت و نیم ساعت کار انجام می شود همچنین باید بیان گردد که کار شب برای کارگر نوجوان ممنوع است یعنی کاری که از ۱۰ شب تا ۶ صبح انجام می شود برای نوجوانان ممنوع می باشد دیگر کارهای اضافی و اضافه کاری و همین طور ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و یا حمل بار با دست بیشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای نوجوانان ممنوع است و موجب ضمانت اجرا می باشد و هیچ کارفرمایی اجازه ندارد که کارگر نوجوان را  به این کارها مجبور کند.

ارجاع کار اگر به سلامت جسمی یا اخلاقی کارگر نوجوان ضربه بزند ممنوع است مثلاً کار در زندان یا کار در بهزیستی کار در قسمت هایی که به سلامت روحی کارگر مربوط باشد چنین مسائلی برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.

از شرایط کار بانوان  هم می‌توان به ارجاع کارهای خطرناک و کارهای سخت و زیان آور و همچنین حمل بار بیشتر از طریق مجاز با دست و بدون استفاده از ماشین آلات مکانیکی اشاره کرد مرخصی بارداری و زایمان بر اساس قانون کار مجموع ۹۰ روز می باشد اما دو قانون بعد از قانون کار مدت مرخصی بارداری را بیشتر از ۹۰ روز اعلام کردند یکی قانون تغذیه با شیر مادر که شش ماه این مرخصی را در نظر گرفته است و قانون تنظیم جمعیت خانواده که مرخصی بارداری و زایمان را نه ماه در نظر گرفته است معمولا آن چه در رویه اتفاق می‌افتد همان ۶ ماه است مرخصی زایمان همراه با حقوق است که سازمان اجتماعی پرداخت می‌کند نه کارفرما زنان دارای فرزند زیر دو سال این حق را دارند که به ازای هر سه ساعت کار نیم ساعت از مرخصی شیردهی استفاده کنند اگر در یک کارگاه تعداد مادران دارای فرزند زیر ۲ سال زیاد است کارفرما بایستی شیرخوارگاه یا مهد کودکی در کارگاه تاسیس نمایند البتهاین اتفاق در مورد کارگاه هایی می‌افتد که تعداد کارگران  زیاد است.

وکیل اداره کار در بندرعباس
وکیل اداره کار در بندرعباس

مراجع دادرسی کار

هیئت تشخیص در حکم دادگاه بدوی می باشد و هیئت حل اختلاف در حکم دادگاه تجدیدنظر همان طور که از آراء دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر میتوان شکایت کرد از آراء هیئت تشخیص هم به هیئت حل اختلاف میتوان شکایت کرد برای حل اختلاف ابتدا از طریق سازش باید مستقیماً بین کارگر و کارفرما از طریق شورای اسلامی کار با انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران اقدام کرد بعد از سازش اگر کارگر و کارفرما اختلافشان حل نشد می توانند به هیئت تشخیص مراجعه کنند اگر هیئت تشخیص به ضرر کارگر و کارفرما رای داد می‌تواند ظرف ۱۵ روز به هیئت حل اختلاف اعتراض نمایند.

اعضای هیئت تشخیص متشکل از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به استان و همین طور دیگر با نماینده مدیران صنایع تشکیل می شود.

وکیل اداره کار

وکیل اداره کار شخصی است که در موقع پدید آمدن مشکلات بین کارفرما و کارگر انجام وظیفه می کند کار وکیل اداره کار این مورد است از کارفرما و یا کارگر که خواسته به حق دارند حمایت نماید مطمعنا مشاوره قبل از شروع کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهترین تصمیم را در مورد گرفتن حق خود بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *