ارث زن و شوهر چگونه است؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی ارث زن و شوهر چیست؟ و شرایط ارث زن و شوهر پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ارث زن و شوهر

هنگامی که دو نفر با یکدیگر پیوند زناشویی می‌بندند، اثراتی را به دنبال دارد. از آن جمله اثراتی است که راجع به روابط شخصی زن و شوهر می باشد. مثل وظایفی که عقد نکاح بر دوش دو طرف می گذارد و دوم اثراتی که عقد نکاح بر روابط مالی دو طرف بار می نماید .

عقد ازدواج مضاف بر اثراتی که بر روابط شخصی دو طرف می‌گذارد، بر روابط مالی آن ها هم موثر است. مثلا در عقد نکاح مرد ضرورت به پرداخت مهریه و نفقه دارد. یکی دیگر از آثار مهم ازدواج موضوع ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر می باشد. در عقد نکاح زن و مرد بعد از فوت شخص مقابل از او ارث خواهند برد. شیوه و اندازه ارث در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم رابطه توارث

رابطه توارث به معنای رابطه ای می باشد که در آن دو طرف از یکدیگر ارث خواهند برد. وکیل ارث در شیراز در این باره میگوید:بر اساس این رابطه در قانون مدنی با توجه به ماده ۸۶۱ مقرر شده است که اشخاص به دو علت از هم ارث خواهند برد. یعنی افرادی که بعد از فوت از هم ارث می برند یا خویشاوندان نسبی هستند یا سببی.

بر اساس ماده ۸۶۲ اشخاصی که بر اساس نسب از هم ارث می برند مقرر شده است که در این مدت قانونگذار اشخاص را به سه طبقه اول پدر و مادر و فرزند و فرزندان فرزند و طبقه دوم اجداد و خواهر و برادر و فرزندان آن ها و طبقه سوم عمه و عمو و خاله و دایی تقسیم بندی نموده است. با توجه به طبقات ارث افرادی که با هم خویشاوند نسبی دارند، بر اساس طبقات ارث از هم ارث خواهند برد. یعنی طبقه دوم وقتی ارث می برد که از طبقه اول خویشاوندی برای متوفی وجود نداشته باشد و طبقه سوم هم هنگامی وارث متوفی می باشد که در طبقه دوم شخصی نباشد. علت دیگری که سبب ارث بری اشخاص از هم می شود، رابطه سببی می باشد.

رابطه سببی ارتباطی است که بعد از عقد نکاح بین زن و مرد و خانواده آن ها به وجود می آید. بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مدنی تنها شخصی که بر اثر سبب از متوفی ارث خواهد برد، همسر او می باشد که با توجه به شرایط خاص در کنار بقیه طبقات ارث وارث به ارث محسوب می‌شود همسر متوفی به شکل مستقل با همه طبقات ارث مستحق ارث است.

اولاً چنان چه شخص فرزندانی داشته باشد و همسر نیز دارا باشد، فرزندان او به علت نسب و همسر او به علت سبب از او  ارث می برند یا اگر متوفی در طبقه اول وارثینی داشته باشد و نوبت به طبقه دوم ارث برسد، مثلاً فقط یک خواهر داشته باشد، ارث  به خواهر و همسرش و تعلق می‌گیرد. پس همسر در هر حالت ارث خواهد برد.

شرایط ارث بری زن و شوهر از هم

– به شرطی زن و شوهر از هم ارث می برند که نکاح میان آن ها به شکل دائم باشد. از شرایط ارث بردن زن و شوهر بر اثر سبب جاری بودن رابطه نکاح دائم بین آن ها می باشد.

– چنان چه رابطه عقد موقت و صیغه بین زن و شوهری برقرار باشد، آن ها از هم ارث نخواهند برد حتی اگر شرط ارث در ازدواج موقت آن ها درج شده باشد باز هم امکان ارث بری برای آن ها فراهم نخواهد شد. ضمن آن که ضرورت دارد رابطه  ی نکاح بین آن ها در هنگام فوت جاری باشد .

– به گفته وکیل طلاق در بندر عباس:چنان چه زن و شوهر از هم طلاق گرفته باشند امکان ارث بردن میان آن ها برقرار نیست. جز این که طلاق آن ها در قالب طلاق رجعی باشد. یعنی طلاقی که در آن زن پیش از پایان مدت عده در حکم همسر شوهر می باشد و مرد قادر است با رجوع به زن اثر طلاق را منحل کند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق میتوانید به سایت دادیار مراجعه کنید و علاوه بر مشورت با وکیل طلاق در شیراز به صورت 24 ساعته و انلاین با وکیل ارث در شیراز در ارتباط باشید و به حل مشکلات خود بپردازید.

– بر طبق ماده ۹۴۴ قانون مدنی فرضی مقرر شده است که با این که دو طرف در هنگام مرگ با هم رابطه ازدواج ندارند. اما باز هم زن قادر است از مرد ارث ببرد. بدین شکل که چنان چه شوهر زن خود را در هنگامی که مریض حال می باشد طلاق دهد و  طی مدت یک سال از تاریخ طلاق(وکیل طلاق در اصفهان)، به سبب همان بیماری فوت کند، زن او قادر است از مرد ارث ببرد. با این که  رابطه نکاح دائم بین او و شخص متوفی جاری نمی باشد.

– از شروط ضروری دیگر به منظور ارث بری ز و شوهر ان است که در هنگام فوت یکی از زن و شوهر، شخص دیگر باید حتماً در قید حیات باشد .

تغییر و تبدیل مهریه چگونه است؟آیا تبدیل مهریه عند المطالبه به مهریه عند الاستطاعه امکان پذیر میباشد؟پیشنهاد ما به شما کاربران گرامی این است که برای دریافت پاسخ صحیح برای سوالات خود ترجیحا با وکیل مهریه در شیراز مشورت نمایید و یا نیز از طریق سایت دادیار اقدام فرمایید.

شیوه ارث بری و اندازه سهم الارث زن و شوهر

قبلاً اشاره شد که با وجود شرایطی، زن و شوهر قادرند از هم ارث ببرند. زن و شوهر به میزان متفاوت از هم قادرند ارث ببرند و سهم الارث آن ها با فوت هر یک یکسان نمی باشد. فرض های مختلفی در اظهار اندازه ارث زن و شوهر ایجاد می‌شود که به بررسی این فروض در زیر پرداخته شده است.

-در شرایطی که زن فوت کند دو فرض ایجاد می‌شود :ا یا و دارای فرزند است یا نه. اگر فرزندی نداشته باشد شوهر نیمی از اموال زن را بر اثر رابطه سببی به ارث خواهد برد. اگر زن دارای خویشاوندان نسبی نیز نباشد نصف دیگر اموال زن به مرد تعلق می گیرد. نکته قابل توجه آن که مقصود از دارا بودن فرزند یا فقدان آن ضرورت آن فرزند مشترک با مرد نمی باشد. بلکه امکان دارد و از نکاح پیشین خود صاحب فرزند شده باشد که در این حالت مرد ارث کمتری را خواهد برد.

– فرض دوم در صورتی است که زن فرزند دارد. در این صورت فرزندان مانع از آن می شوند که مرد بتواند ارث بیشتری را دریافت کند و در این صورت سهم الارثی که به مرد از اموال زن تعلق می‌گیرد یک چهارم دارایی او خواهد بود و بقیه دارایی زن  بین فرزندان تقسیم خواهد شد.

چنان چه مرد متوفی شود نیز دو فرض جاری خواهد بود. یا او دارای فرزند است یا فرزندی ندارد.

– چنان چه مرد فرزند داشته باشد، سهم ارث زن یک هشتم از دارایی مرد است .

– اگر فرزندی نداشته باشد یک چهارم اموال مرد به زن تعلق می گیرد. نکته قابل توجه این که بر اساس قانون مدنی در شرایطی که شوهر فوت نماید و دارای وارثی نباشد و فقط همسر او به عنوان ورثه اش معرفی شود، زن بعد از فوت او قادر نیست همه ی اموال مرد را به ارث ببرد و فقط سهم الارث مشخص در قانون به او خواهد رسید. یعنی یک چهارم اموال مرد به او تعلق می گیرد. در این حال مرد به منظور این که اموالش بعد از فوت به  زنش تعلق بگیرد و در حکم اموال بی‌صاحب نباشد، باید پیش از فوت اموال را به شکل قانونی به زن منتقل کند.

چند همسری مرد و ارث

موضوع مهم دیگری که در مورد ارث زن و مرد مطرح است آن که برخی اوقات امکان دارد مرد دارای دو یا چند همسر باشد و یا پس از فوت مرد معلوم شود که دارای زن دیگری نیز می باشد که در این خصوص باید تکلیف سهم الارث زن دوم یا زنان دیگر تعیین شود.

آیا هر کدام به شکل مستقل یک چهارم از میراث مرد را به ارث می برند یا یک هشتم؟ در این خصوص باید گفت در موردی که مرد یک همسر دارد و یا دارای چند همسر است تفاوتی وجود ندارد. آن ها فقط یک سهم را به شکل مشاع دریافت می‌کنند. یعنی چنان چه مرد دارای فرزند باشد یک هشتم از دارایی مرد به زنان می رسد و اگر  فرزند نداشته باشد یک چهارم از اموال او میراث زنان خواهد بود که در هر صورت به شکل مساوی میان آن ها تقسیم می شود.

مثلاً فرض کنید مردی دو زن دارد و متوفی می‌شود. یک چهارم اموال او به همسران او می رسد. مثلاً اگر دارایی او دویست میلیون است در این صورت هر یک صاحب صد میلیو خواهند شد.

ارث زن از اموال منقول و غیرمنقول

در ارث بری زن از شوهر باید این موضوع را متذکر شد که بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی زن فقط قادر است از بهای اموال غیرمنقول مرد سهم الارث بگیرد. مال غیر منقول به مالی اطلاق می‌شود که نمی‌توان آن را از محلی به محل دیگر جابه جا نمود. از دسته اموال غیرمنقول زمین و ملک می باشد که بر اساس ماده مزبور زن مالک یک چهارم و یا یک هشتم از خود ملک نخواهد شد.

اما چنان چه ملک به فروش برسد زن سهم الارث خود را دریافت می‌کند. اگر دارای فرزند باشد یک هشتم و اگر نداشته باشد یک چهارم سهم الارث او خواهد بود.  در صورتی که بقیه ورثه سهم الارث زن را ندیده بگیرند و به او پرداخت نکنند زن قادر است سهم الالرث خود را از عین اموال دریافت نماید.

موانع ارث بری زن و شوهر از هم

بر اساس قانون مدنی در برخی موارد  زن و شوهر نمی‌توانند  از هم ارث ببرند و در اصطلاح ارث بری آن ها میسر نیست .

– مورد اول هنگامی می باشد که زن و شوهر کافر باشند. در این صورت که هر یک از آن ها  مانع ارث بردن شان  از هم خواهند شد. اما فردی که مسلمان است در صورتی که همسر کافرش فوت کند از او ارث خواهد برد.

-دومین مانع قتل می باشد . بر طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی چنان چه یکی از زن و شوهر شخص مقابل را به قتل برساند، این اقدام سبب می شود از ارث محروم گردد چون اگر این طور نبود اشخاص به منظور دریافت سریع اموال هم اقدام به قتل یکدیگر می‌کردند.

– سومین مانع که سبب محرومیت ارث زن و شوهر از هم می شود، لعان می باشد. آن زمانی اتفاق می‌افتد که شوهر به همسر خود نسبت زنا دهد و زن قبول نکند و ارتباط زناشویی آن ها به این دلیل منحل شود و علتی برای ارث بری زن و مرد از هم، جاری نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *