دستور تخلیه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی دستور تخلیه چیست؟ و شرایط دستور تخلیه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

دستور تخلیه
دستور تخلیه

شیوه دریافت دستور تخلیه

به طور کلی اجاره از جمله قراردادهای موقت می باشد که حتماً باید در این قرارداد مدت تعیین شود و اگر مدت در آن تعیین شود سبب انحلال اعتبار این قرارداد خواهد شد. بعد از خاتمه ی قرارداد اجاره مستاجر بدون تمدید این قرارداد از تخلیه ملک مورد نظر امتناع می‌ورزد.

مالک دارای این حق می‌شود که برای دریافت دستور تخلیه در شرایطی که ملک از جمله املاک مسکونی باشد، به شورای حل اختلاف جایی که ملک در آن جا واقع شده است رجوع نماید و در شرایطی که ملک تجاری باشد باید به دادگاه عمومی محل قرار گرفتن ملک مراجعه کند. از جمله مواردی که موجر باید به منظور دریافت دستور تخلیه به دادگاه مراجعه کند، وقتی است که مستاجر یکی از سازمان‌های نهادهای دولتی طرف دعوا قرار بگیرد.

مفهوم دستور تخلیه

در   برخی موارد  مالک قادر است با رجوع به شورای حل اختلاف و ارائه دادخواست به عنوان صدور فوری دستور تخلیه، ملک خود را تخلیه نماید. دستور تخلیه بدون آن که جلسه رسیدگی تشکیل شود و به شکل فوری و خارج از نوبت رسیدگی شده و صادر خواهد شد و قابلیت اعتراض تجدیدنظرخواهی ندارد.

شرایط دریافت دستور تخلیه ملک مسکونی

بعد از پایان مدت قرارداد اجاره، مستاجر مکلف  به تخلیه ملک می باشد. در شرایطی که مستاجر نسبت به تخلیه ملک مبادرت نکند، مالک با در نظر گرفتن قرارداد اجاره قادر است راجع به تخلیه ملک به وسیله شورای حل اختلاف اقدام نماید. تخلیه ملک بر دو شکل انجام می شود. دستور تخلیه و حکم تخلیه. در این مقاله سعی بر آن شده که در مورد صدور دستور تخلیه توضیحاتی ارائه شود.

تخلیه به علت نیاز شخصی

خواهان در دعوای تخلیه، موجر است

شرایط ضروری به منظور صدور دستور تخلیه

– برای این که بتوان دستور تخلیه را صادر نمود، باید در قرارداد اجاره مدت، مندرج شده باشد.

– قرارداد اجاره باید راجع به املاک غیر تجاری یا تجاری باشد.

– حتماً باید در قرارداد اجاره دو شاهد زیر آن را امضا نموده باشند.البته شاهد باید شرایط شهادت را داشته باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است مورد جرح و تعدیل شاهد قرار بگیرد و در صورتی که اثبات شود شاهد شرایط شهادت را نداشته یا به عبارتی جرح شود شهادت او اعتبار نخواهد داشت.

– در قرارداد اجاره باید مدت منقضی شده باشد و قرارداد اجاره باید در دو نسخه تنظیم شده و به امضای متعاملین رسیده باشد.

و خوانده، مستاجر می‌باشد و مرجع صلاحیت دار به منظور دادرسی به این موضوع در قراردادهای اجاره چه رسمی و یا چه عادی، شورای حل اختلاف محلی است که ملک در آن جا قرار گرفته است. در مورد قراردادهای اجاره رسمی می توان  دستور تخلیه را به واسطه اداره ثبت نیز به انجام رساند. تخلیه املاک تجاری شامل قانون روابط موجر و مستاجر است که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است و از این حیث در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد و دادگاه حقوقی صلاحیت به رسیدگی تخلیه را خواهد داشت.

شیوه صدور اجراییه دستور تخلیه

اجرای دستور تخلیه نیازمند صدور اجراییه نمی باشد و مامور ابلاغ موظف است دستور تخلیه را طی مدت ۲۴ ساعت به مستاجر ابلاغ کند و در نسخه دوم رسیدی دریافت دارد و اگر مستاجر از پرداخت رسید خودداری کند، این موضوع را در ابلاغ نامه مندرج نموده و طی مدت سه روز راجع به اجرای مفاد دستور مبادرت نماید. اگر مالک مبلغی را به عنوان ودیعه مستاجر اخذ نموده باشد، باید پیش از اجرای تخلیه آن مبلغ را به صندوق سپرده دادگستری واریز کند و رسید آن را به شعبه مربوطه تقدیم نماید.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه

دستور تخلیه
دستور تخلیه

اقدام به دریافت دستور تخلیه در حالتی انجام می‌شود که مدت اجاره ملک  که در قرارداد اجاره بین متعاملین ذکر شده است، خاتمه یافته باشد و مستاجر از تخلیه ملک خودداری کند. در این صورت مالک قادر است به منظور اخراج مستاجر از ملک و تصرف دوباره ملک خود دستور تخلیه را دریافت نموده و مستاجر را از آن جا اخراج نماید.

مرجع قضایی صلاحیت دار به منظور رسیدگی به موضوع دستور تخلیه و صدور آن بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف قاضی شورای حل اختلاف مکانی می باشد  که ملک در آن جا واقع شده است.

اما به منظور آشکار شدن فرق بین دستور تخلیه با حکم تخلیه باید گفت هنگامی ، امکان دریافت حکم تخلیه وجود دارد که شرایط لازم برای دریافت دستور تخلیه جاری نباشد و الا  مالک به آسانی قادر است با تقدیم مدارک ضروری دستور تخلیه را بدون انجام روند پیچیده دریافت نموده و تخلیه و تصرف ملک خود را به پایان برساند و به بیان دیگر با در نظر گرفتن شرایط دریافت دستور تخلیه در جایی که مدت اجاره به شکل دقیق در اجاره نامه رسمی درج نشده باشد.

امضای دو شاهد در بخش پایانی قرارداد اجاره وجود نداشته باشد و اجاره نامه باید در دو نسخه تنظیم نشده باشد ، مالک شرایط لازم به منظور دریافت دستور تخلیه را ندارد و به همین جهت با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه ،محل قرار گرفتن ملک، قادر است اقدام به دریافت حکم تخلیه کند.

به منظور اجرا نمودن دستور تخلیه، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد و در این حالت مامور ابلاغ مکلف است که طی مدت ۲۴ ساعت دستور تخلیه را به مستاجر ابلاغ نموده و رسید از او دریافت کند.

در شرایطی که مستاجر رسید را نپردازد، مامور این موضوع را در ابلاغیه درج می‌کند و طی مدت سه روز مفاد دستور را اجرا خواهد کرد. دستور تخلیه حتی در صورتی که مستاجر در داخل خانه نباشد و اسباب و وسایل او در آن جا وجود داشته باشد، انجام خواهد شد و معمولا با تخلیه محل، دستور انتقال اسباب و وسایل را به نزدیکترین انبار عمومی داده خواهد شد. اما در مورد حکم تخلیه به منظور اجرای حکم  باید اجراییه صادر شود و این اجراییه بر اساس درخواست مالک صادر شده و به مستاجر ابلاغ خواهد شد و این مورد از موارد ضروری می باشد. در این صورت مستاجر مکلف است طی ده روز بعد از تاریخ ابلاغ ملک را تخلیه نموده و از آن بیرون رود. در شرایطی که در این مدت مستاجر ملک را تخلیه نکند، این اقدام از طریق دادگاه انجام می‌پذیرد. در این صورت مالک، مبلغ ودیعه اجاره از مستاجر دریافت کرده و به حساب دادگستری واریز می نماید و اجرای حکم تحقیق به وسیله مامور قانون انجام می‌گیرد.

نکات مهم دستور تخلیه

دستور تخلیه
دستور تخلیه

-با پایان گرفتن مدت اجاره یا به علل دیگر موجر قادر است با رجوع به اجرای ثبت یا مرجع قضایی با ارائه درخواست تخلیه راجع به تخلیه ملک خود مبادرت کند.

-قرارداد اجاره چنان چه به شکل عادی تنظیم شود، بر اساس قانون باید مفاد آن به وسیله دو نفر شاهد امضا شود.

-همه دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی راجع به حق کسب و پیشه و سرقفلی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.

-در شرایطی که مالک مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین از مستاجر اخذ نموده باشد، تحویل و تهویه موضوع اجاره به مالک منوط به بازگشت سند یا مبلغ فوق به مستاجر یا واریز آن به دایره اجرا می باشد.

-عملاً دستور تخلیه وقتی فوری و سریع اجرا خواهد شد که وکیل متخصص و مشاور و مسلط بر مسائل ملکی به منظور تغییر و اجاره در کنار خواهان قرار بگیرد.البته که پیشنهاد میشود شما کاربران گرامی برای حل مشکلات خود با وکیل ملکی در شیراز مشورت نمایید.

امکان توقف دستور تخلیه

دستور تخلیه به شکل فوری اجرا می شود و مستاجر باید به مدت سه روز ملک را تخلیه کند. با این وجود قانون به مستاجر این امکان را بخشیده است که در شرایطی، تقاضای توقف اجرا نمودن تخلیه را طرح کند.

اولاً در صورتی که مستاجر ادعا نماید قرارداد اجاره تمدید شده است. ثانیاً ادعا کند سند ارائه شده به وسیله خواهان دارای اصالت نمی باشد. با وجود اجرای فوری دستور تخلیه مستاجر به اندازه‌ای مهلت ندارد که قادر باشد پیش از پایان مهلت تخلیه عملیات اجرایی را متوقف سازد. بنابراین باید به دادرسی فوراً اقدام کند تا بدون ارائه دادخواست مدارک مورد ملاحظه واقع شود.

مفهوم حکم تخلیه

دستور تخلیه
دستور تخلیه

در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد اما یکی از شرایطی که در بالا در مورد دستور تحقیق ذکر شد، جاری نباشد، دیگر شامل دستور تخلیه نخواهد . در این صورت با ارائه دادخواست لازم، حکم تخلیه صادر می شود.

اخذ حکم تخلیه نیازمند تعیین جلسه رسیدگی و صدور حکم تخریب به وسیله مرجع قضایی و تجدیدنظر و درخواست صدور اجراییه می‌باشد و نسبت به دستور تخلیه زمان بیشتری می‌برد. اگر املاک مسکونی با وکالتنامه رسمی مورد اجاره قرار گرفته باشد و اجاره نامه عادی باشد، مالک به شکل شخصی یا به وسیله وکیل دادگستری قادر است به واسطه شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه ملک را بنماید.

چنان چه اجاره نامه رسمی باشد موجر یا وکیل اول باید به دفترخانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن منعقد شده است و بعد از صدور برگ اجراییه به منظور ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محلی که ملک در آن جا واقع شده است رجوع نماید.

به منظور تقاضای تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی‌باشد. در شرایطی که مدت قرارداد اجاره پایان یافته باشد، مستاجر مکلف به تخلیه آن می‌باشد و با توجه به این که قرارداد اجاره از کدام یک از قوانین راجع به روابط موجر و مستاجر پیروی کند ،دستور تخلیه و صدور اجرائیه و حکم تخلیه ملک جاری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *