تخلفات اداری و مجازات آن چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی تخلفات اداری و مجازات آن چیست؟و شرایط تخلفات اداری و مجازات آن چیست؟پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه تخلفات اداری و مجازات آن :

امروزه  تعداد متخلفین اداری نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است و متاسفانه روز به روز هم پرونده‌های این چنینی در جامعه بیشتر به چشم می خورد هدف از این نوشته در مورد رسیدگی به تخلفات کارمندان و انواع تخلفات اداری و دیگر مجازات های اداری است که به صورت کامل به آن اشاره کرده ایم.

ممکن هست همین بدو شروع مطلب این سوال پیش آید که آیا تخلفات اداری فقط در کشور ما رقم می خورد؟

در مورد تخلف اداری تقریباً باید گفت که همه جوامع با آن روبرو هستند و تنها برای کشور ما تنها حاصل نمی شود کم و بیش در جامعه ما هم اتفاق می‌افتد یعنی ما هم به شکلی با آن درگیر هستیم تخلف اداری عبارت است از هر دلیل یا تقصیری که بر اساس قانون چنانچه کارمند به آن مرتکب شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می‌گیرد و به نحوی بایستی گفت که تعریف مشخصی از تخلف اداری موجود نیست

ولی با نظر به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ می توانیم این تعریف را بگوییم و باید گفت تخلفی که بر اساس قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می شود و صحیح است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی گردد و به منظور کوچکترین تخلف امکان مجازات وجود دارد.

بعضی از اعمال و رفتاری که کارمندان دولت از خود نشان می دهند و آن ها را انجام می دهند امکان دارد که باعث خلل و آسیب در نظم اداره شود که همین منتهی به بی نظمی هایی در جامعه می گردد و یا این مورد که حقوق ارباب رجوع را سبب ضایع شدن قرار دهد به همین خاطر رسیدگی کردن به تخلفات کارمندان در هیئت های تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری صورت می پذیرد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری کارکنان و مجازات‌ های آنان رسیدگی شده است

به یک بیان ساده ادارات و سازمان های عمومی یک سری سلسله نظامات داخلی به همراه دارند که رعایت کردن آن برای کارمندان و کارکنان امری ضروری می باشد اما در بعضی اوقات مستخدمین عمومی امکان دارد زمان انجام وظیفه دست به کار ها و اعمالی زنند که این کارها بر خلاف قوانین و نظامات مقرر باشد که همین مورد باعث مسئولیت اداری و انتظامی آن ها بشود این انتظامات داخلی اداری اساساً ناظر به استخدام می باشد

و ارتباط تنگاتنگی با موضوع استخدام و مستخدم دارد مسئولیتی که برای کارمندان در اثر تخطی از نظامات بر اساس قانون تخلفات اداری و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن می باشد بر اساس ماده ۱۸ قانون تخلفات اداری همه وزارتخانه‌ها و سازمان ها یا موسسات و شرکت‌های دولتی و همین طور شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و دیگر بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن ها ملزم به ذکر نام می باشد

موسساتی که همه یا بخشی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تهیه می‌شود و همین طور کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی شامل مقررات این قانون می باشند مشمول این قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی و دیگر قضات و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون بیرون بوده اند و تابع مقررات مرتبط به خود هستند.

به همین خاطر در این نوشته به بررسی رسیدگی کردن به تخلفات کارمندان و انواع تخلفات اداری و مجازات های اداری می پردازیم.

رسیدگی به تخلفات کارمندان:

طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به وسیله هیئت های بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد هر یک از هیئت های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که انجام وظیفه می کنند اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر به غیر از تدین به دین شریف اسلام و عمل نمودن و احکام آن و اعتقاد و به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بایستی متاهل و همین که دیگر دارای حداقل سی سال سن باشند و در مورد مدرک تحصیلی آن ها گفته شده است که حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن را دارا باشند.

انواع تخلفات اداری:

بر اساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات اداری شمارش شدند

بعضی از این تخلفات به شرح ذیل هستند:

-نقض قوانین و مقررات

-اخاذی

-رشوه گیری

-اختلاس

-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع

-سرپیچی کردن از دستورات مقام بالاتر

-کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه

-غیبت غیر موجه

-سوء استفاده نمودن از مقام و موقعیت اداری و موضوعاتی  این چنین

-مجازات های اداری

به غیر از بیان نمودن انواع تخلفات اداری در ماده ۹ این قانون مجازات های اداری یا همان تنبیهات اداری هم ذکر کرده است که هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قادر هستند تنها یکی از آن ها را اجرا نمایند

-اخطار کتبی

-بازخریدی

-انفصال موقت

-انفصال دائم از خدمات دولت

-اخراج

-توبیخ

غیر از این مجازات‌های اداری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در حالت که تخلف کارمندان را واجد وصف مجرمانه در قانون مجازات اسلامی لحاظ کنند می توانند پرونده شخص متخلف را به مراجع قضایی بفرستند.

اعتراض آرای هیئت بررسی به تخلفات اداری:

بعد از صدور دستور به منظور پرونده های تخلفات اداری د به دادسراها و ماخذ های های قضایی  متهمین اجازه قانونی  را به همراه دارد تا برای اعتراض به تشخیص آرای هیئت های بدوی  عمل نماید.

بعد از ثبت نمودن اعتراض متهم به دستور صادره آسیب عدالت اداری وظیفه بررسی به اعتراض آرای قطعی کمیسیون های سازمان ها و وزارتخانه های مختلف دولتی و عمومی را بر عهده می گیرد.

در حالتی که متهم به آرای قطعی صادر شده به وسیله هیئت‌های بررسی به تخلفات اداری اعتراضی به همراه داشته باشد قادر است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ به آسیب عدالت اداری شکوائیه تنظیم نمایند

در غیر این فرم حکم دادگاه مساوی بررسی در آسیب نیست.

ترک خدمت کارمند در موقع ساعات موظف اداری:

با نگاه به بند ۸ ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری متوجه می شویم ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری تخلف محض اداری شناخته می شود همه کارمندان این وظیفه را  بر عهده دارند که در ساعات مشخص شده باید به انجام وظایف خود بپردازند و هیچ کار دیگری را که باعث وقفه  و عقب افتادن در امور اداری کشور شود را انجام ندهند و از آن خودداری نمایند.

مثالی میزنیم که این قضیه ساده تر و آسان تر برداشت شود

مثلاً اگر کارمندی در ساعات اداری مشخص شده بدون داشتن عذر موجهی محل خدمت و انجام وظیفه خود را رها کند با این وجود که در محیط اداره هم حاضر باشد باز هم این قضیه از مصادیق ترک خدمت برداشت می شود و نوعی تخلف اداری حساب می شود.

تکرار در تاخیر وارد شدن به محل خدمت یا تکرار در خارج شدن آن بدون کسب اجازه

بر اثر بند ۹ ماده ۸ قانون رسیدگی تخلفات اداری تکرار در تاخیر داشتن در وارد شدن به محل خدمت یا تکرار در خارج شدن از آن بدون داشتن اجازه نوعی تخلف اداری تلقی می شود از این لحاظ که چنانچه مستخدم بدون داشتن اجازه قانونی در وارد شدن به محل خدمت تاخیر به همراه داشته باشد و یا پیش از پایان یافتن ساعت اداری و انجام وظیفه از اداره بیرون رود و این تحقیق در باره شدن و یا تعجیل در خارج شدن تکرار شود متخلف معرفی می‌شود و قابلیت تعقیب نمودن در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را همراه می باشد.

به یک بیان ساده تر چنانچه کارمندی حداقل دو بار تاخیر در وارد شدن به محل یا عجله نمودن در خارج شدن از محل خدمت را انجام داده باشد مرتکب تخلف معرفی می شود البته باید بیان شود که تاخیر در وارد شدن محل خدمت یا عجله نمودن در خارج شدن از محل خدمت تنها در حالتی که بدون کسب اجازه قانونی صورت گرفته باشد جزو تخلفات محسوب می گردد.

استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر:

بر اساس بند ۲۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری استعمال یا اعتیاد داشتن به مواد مخدر نوعی تخلف اداری محسوب می شود که این تخلف به غیر از این که جنبه اداری دارای وصف کیفری است و قابلیت مجازات کردن به همراه دارد اشتغال به تحصیل در ساعات اداری اشتغال به تحصیل کارمندان در ساعات اداری روزهای کاری هفته چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور تخلف اداری محسوب می شود این تخلف در قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری بیان شده است.پیشنهاد میشود برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل مواد مخدر در شیراز مشورت نمایید و یا نیز به سایت دادیار مراجعه نمایید.

البته با این وجود کارمند قادر است بر اساس مقررات حاکم جهت تحصیل از مرخصی بدون حقوق استفاده کند و یا از ماموریت تحصیلی بهره ببرد شایان ذکر است که کارمندان جانباز بالای ۵۰ درصد رزمندگان و آزادگان که سه سال تمام متوالی یا متناوب با سابقه حاضر شدن در جبهه ها و اسارت به همراه داشته باشند از مشمولیت این قانون گفته شده به صورت مستثنا می‌گردند.

به صورت کلی نتیجه می‌گیریم که هدف مهم قانونگذاران اداری در فراهم کردن و اجرا نمودن این حالت از مقررات تلاش در جهت حفظ سلامت نظام اداری در اثر رضایت مندی های مردم و جامعه می باشد اما این طور که به نظر می رسد صرف برخوردهای سلبی و بدون فراهم نمودن فرهنگ سازی و همین طور توجه به زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی تنها به نوعی پاک کردن صورت مسئله حساب می شود و سبب رسیدن قانونگذار و هدف های خود در این باره نمیگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *