مجازات جرم تصادف ساختگی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مجازات جرم تصادف ساختگی چیست؟و شرایط مجازات جرم تصادف ساختگی چیست؟پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مجازات جرم تصادف ساختگیم
مجازات جرم تصادف ساختگیم

مقدمه مجازات جرم تصادف ساختگی :

قانون گذار ، برای تسهیل جبران خساراتی که در اثر حوادث رانندگی و تصادفات ایجاد می شود ، قوانینی مانند قانون بیمه ی اجباری خسارات به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، را تصویب نموده است که به موجب آن دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه ی موتوری  ، موظف می باشند که مسئولیت خود را نسبت به حوادث و تصادفات احتمالی ، نزد شرکت بیمه ی معتبری بیمه نمایند .

این امر قانون گذار ، موجب ایجاد اثرات مثبت و مفیدی در خصوص جبران خسارات وارده به اشخاص شده است و اندکی از مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه کاسته شده است .

علی رغم اثار مثبت و مفید الزام به بیمه نمودن ، مسائل و معضلاتی در این خصوص ایجاد شده است که موجب ایجاد اثار سوء اقتصادی و اجتماعی شده است .

در این مقاله ، به جرم ایجاد تصادفات ساختگی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن می پردازیم .

اشخاصی که عموما از نظر مالی در شرایط سخت و نا مناسبی قرار دارند ، با هدف دریافت مبالغی تحت عنوان جبران خسارت ا شرکت های بیمه ، دست به ایجاد تصادفات ساختگی می زنند .

امروزه متاسفانه تصادفات ساختگی به صورت باند طراحی شده و از افراد ضعیف و فقیر برای این امر سوء استفاده نموده و با پرداخت مبالغ بسیار ناچیز ، با جان این افراد برای دریافت جبران خسارت توسط شرکت های بیمه ، بازی می شود .

تعریف تصادف ساختگی :

تصادف ساختگی ،  گزارشی است غیر واقعی از حادثه و تصادف ایجاد شده که به موجب آن مرتکب عمل ، قصد دریافت مبالغی را به عنوان جبران خسارت از شرکت بیمه دارد .

چگونگی ایجاد تصادفات ساختگی :

معمولا ، افراد با ایجاد صدماتی هم چون شکستگی استخوان یا دندان و یا سایر اندام ها ، در محل و زمانی که اصولا خلوت تر می باشد ، اقدام به ایجاد تصادف ساختگی می کنند.

به طور مثال یک خودروی اوراقی را واژگون می کنند و صدمات و اسیب های ایجاد شده را به این حادثه مرتبط کرده و پس از تنظیم صورت مجلس توسط پلیس ، جهت دریافت گواهی از پزشکی قانونی و استناد به آن در شرکت بیمه برای دریافت جبران خسارت خسارت توسط این شرکت ، به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می کنند .

تمیز و تشخیص پزشکی قانونی :

اصولا ، کارشناسان و متخصصانی در پزشکی قانونی مشغول به کار هستند که می توانند به راحتی و با استفاده از دانش خود و ابزار های مختلف ، صدمات ساختگی را از صدمات واقعی تمییز و تشخیص دهند .

در صورتی که این سازمان تشخیص دهد که شخصی اقدام به ایجاد تصادف ساختگی نموده است ، موظف است که این امر را به مراجع صالح قضایی جهت تعقیب کیفری مرتکب اعلام نماید .

بنابراین ، نمی توان به سادگی با ایجاد تصادفات ساختگی ، به مطلوب خود که دریافت مبالغ نا مشروع از شرکت بیمه است ، رسید و ممکن است این رفتار منجر به تعقیب کیفری و در نهایت مجازات مرتکب شود ‌.

آمار مرتبط با تصادفات ساختگی در ایران :

مجازات جرم تصادف ساختگیم
مجازات جرم تصادف ساختگیم

در ایران ، با توجه به امار منتشر شده ، حدود ۲ میلیارد تومان به صورت سالانه ، صرف پرداخت خسارت به تصادفات ساختگی می شود .

۸۰ درصد این مبالغ به خسارات و صدمات جانی و ۲۰ درصد دیگر آن صرف پرداخت خسارات مالی شده است .

از نظر تعداد نیز ۹۰ درصد تصادفات ساختگی ، به خسارات مالی و ۱۰ درصد دیگر آن نیز به خسارات جانی مربوط می باشد .

موتور سیکلت ها و تصادفات ساختگی :

با توجه به آن که در ایران حدود ۹۰ درصد موتور سیکلت ها فاقد بیمه نامه ی معتبر می باشند،  بنابراین در صورتی که حادثه ای رخ دهد ، دارندگان موتور سیکلت ها ، با ایجاد صحنه سازی ، برای دریافت جبران خسارات ، سعی دارند که از بیمه نامه ی متعلق به دیگران استفاده کنند .

تصادفات ساختگی در سایر کشور ها :

با توجه به گزارشاتی که توسط شرکت های بیمه ی سایر کشور ها منتشر می شود ، در می یابیم که معضل تصادفات ساختگی تنها به کشور ایران اختصاص نداشته و سایر کشور ها نیز با این مشکل رو به رو هستند اما امار این امر در سایر کشور ها حدود ۲ تا ۵ درصد از کل خساراتی است که پرداخت می شود اما در ایران این عدد به ۲۰ درصد می رسد .

تصادف ساختگی جایگزین جرایم دیگر :

اشخاصی که برای دستیابی به پول ، در گذشته اقدام به سرقت و جیب بری می کردند ، مشاهده شده است که به ایجاد تصادفات ساختگی روی آورده اند .

این امر ، علاوه بر آن که موجب ورود خسارات اقتصادی به شرکت های بیمه می شود ، دارای آثار سوء اجتماعی نیز می باشد که باید برای جلوگیری از آن ، اقدامات لازم به عمل اورده شود .

مجازات جرم تصادف ساختگی :

مجازات جرم تصادف ساختگیم
مجازات جرم تصادف ساختگی:

شخصی که به ایجاد تصادف ساختگی می پردازد ، در واقع مبالغی را در ظاهر به صورت قانونی اما ور واقع به صورت نا مشروع و غیر قانونی با فریب دادن افراد و شرکت بیمه دریافت می دارد .

به طور کلی ، عامه ی افراد ، تحصیل مال به طریق نامشروع را که همراه با فریب بزه دیده باشد را مصداقی از جرم کلاهبرداری در نظر می گیرند که در ادامه ی این مقاله به بررسی این نظر می پردازیم .

کلاهبرداری :

جرم کلاهبرداری ،  به موجب ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری ، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که در واقع از جرایم‌ مستوجب مجازات تعزیری است .البته شایان به ذکر است که قانون مجازات اسلامی کشور ما به تخفیف مجازات این جرم هم پرداخته است.

این جرم دارای سه عنصر بوده که در صورت فقدان هر یک ، جرم‌ کلاهبرداری محقق نمی شود .

 ارکان جرم‌ کلاهبرداری :

مرتکب جرم باید لزوما از وسایل و ابزار متقلبانه برای فریب بزه دیده استفاده کند و در غیر این صورت جرم کلاهبرداری تحقق نیافته است .

شخص بزه دیده و قربانی ، باید توسط وسایل متقلبانه ، فریب خورده و اغفال شود و در پی ان ، مال خود را به شخص کلاهبردار تحویل دهد .

شخص کلاهبردار با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب دادن بزه دیده ، به کسب و تحصیل مال نا مشروع می پردازد.

در صورت وجود هر سه عنصر ، جرم کلاهبرداری محقق می شود .

جرم تصادف ساختگی :

با توجه به نکاتی که در خصوص جرم کلاهبرداری مطرح شد ، در می یابیم که جرم تصادف ساختگی ، نمی تواند به عنوان مصداقی از جرم کلاهبرداری در نظر گرفته شود و این امر ناشی از عدم شناخت دقیق عناصر این دو جرم می باشد .

جرم تصادف ساختگی ، به طور خاص توسط قانون گذار در قانون بیمه ی شخص ثالث مورد جرم انگاری قرار گرفته است و مجازات آن تعیین شده است .

مجازات جرم تصادف ساختگی :

مجازات جرم تصادف ساختگیم
مجازات جرم تصادف ساختگیم

در صورتی که شخصی با انجام صحنه سازی و تصادف ساختگی ، به طور غیر قانونی از شرکت بیمه ، مبالغی را تحت عنوان خسارت دریافت کند ، به مجازات حبس تعزیری درجه ی شش ، یعنی بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود .

علاوه بر مجازات حبس ، مرتکب به پرداخت جریمه ی نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافت شده از شرکت بیمه محکوم می شود .

مجازات شروع به جرم :

با توجه به ماده ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم تصادف ساختگی  ، فاقد مجازات می باشد ، زیرا این جرم از جرایم درجه ی ۶ می باشد .

اما در قانون خاص ،  شروع کننده به جرم ایجاد تصادف ساختگی  ، به پرداخت جزای نقدی درجه ی ۵ یعنی بیش از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان محکوم می شود .

تبانی در جرم تصادف ساختگی :

در صورتی که شخصی خود را به عنوان راننده ی اصلی و مقصر مسبب حادثه معرفی کند ، به حبس تعزیری درجه ی هفت یعنی بیش از سه ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد و در صورتی که راننده ی اصلی حادثه نیز در این خصوص تبانی و همکاری کرده باشد ، به همان مجازات محکوم خواهد شد .

انواع مصادیق صحنه سازی تصادفات :

  1. تعویض نمودن خودروها در صحنه ی تصادفات
  2. افراد مجروح و فوت شده در دیگر حوادث را به عنوان مجروح و فوت شده ی صحنه ی تصادف معرفی نمودن
  3. ایجاد کردن تصادفات صوری و غیر واقعی و معرفی کردن زیان دیده و مقصر
  4. جعل و یا تغیر در اسناد پزشکی با هدف افزایش خسارات دریافتی از شرکت بیمه
  5. صدمات و اسیب های مربوط به قبل را به صدمات جدید مرتبط کردن
  6. به صورت همزمان بیمه نامه های متعدد را خریداری کردن و دریافت خسارت از شرکت های بیمه ی متعدد
  7.  راننده ی دیگری را به عنوان راننده ی اصلی جایگزین کردن
  8. اتومبیلی را که دارای شباهت از نظر رنگ ، مدل و …. می باشد را به عنوان اتومبیل دیگری نشان دادن

جایگزین نمودن قطعات سالم و نو را به جای قطعات فرسوده و اسیب دیده ،  برای دریافت خسارات بیشتر از شرکت بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *