لواط چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی لواط چیست؟و شرایط لواط چیست؟پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه لواط :

در دین کاملی همچون دین اسلام چهار چوب معینی به منظور روابط جنسی مشخص شده است که انجراف از این چهار چوب ها گناهی بزرگ شناخته می شود و طبق مقررات قانونی شخص خطاکار موجب مجازات قرار می گیرد.

اعمالی مثل زنا و همجنس گرایی و یا دیگر لواط و تفخیذ از جرایم مرتبط با روابط جنسی هستند.

لواط
لواط

لواط نوعی آمیزش جنسی است که بین دو مرد اتفاق می‌افتد در طی این رابطه آلت یکی از طرفین در دبر دیگری  داخل می شود. عمل لواط  در شرع  و عرف و اسلام به عنوان کاری ناپسند یاد می‌شود.

این عمل ازگناهان کبیره است و به منظور داخل کردن آلت تناسلی مرد به مقدار حشفه و یا بیشتر درمقعد مردی دیگر می باشد ازآن طرف که دین اسلام اشخاص مومن را از این عمل منع نموده است برای اشخاصی که مرتکب این گناه شوند مجازات در نظر گرفته است.

اگر دخول به شکل کامل انجام نشود و همانند تفخیذ و یا بین دو باسن باشد برای آن حد جاری می شود که  حد آن هم  صد تازیانه می باشد.

راههای اثبات ارتکاب لواط:

-اقرار:

در این راه بایستی فاعل و مفعول هر دو چهار مرتبه به گناه خود اقرار نمایند و این اقرار هم بایستی در چهار بار انجام شود از شرایط اقرار کننده عاقل بودن وی و همچنین آزاد بودن و اختیار داشتن و بالغ بودن هم از دیگر شروط ثابت شدن گناه برای اجرای حد می باشد.

-شهادت:

در این راه اثبات لواط  بایستی چهار مرد عادل شهادت به عمل لواط دو مرد دهند  و باید بیان گردد که این شهادت هم بایستی بالمعاینه  باشد.

بالمعاینه  به این منظور است که ۴ نفر بگویند  با چشم خود مشاهده کرده‌ایم که این دو مرد باهم لواط داشته‌اند. چنان چه حتی یکی از شاهدان شهادتش مورد پذیرش نباشد حد بر متهم لواط  انجام نمی شود. بلکه بر شاهدان حد قذف  که مساوی با ۸۰ ضربه به هر کدام از شاهدان است صورت می گیرد.

-حد لواط:

حد برای لواط کننده و مفعول عاقل و بالغ باشند اعدام می باشد و روش اعدام ها هم بر اساس نظر حاکم شهر و قاضی می توانند به روش‌های زیر انجام شود

اعدام با انجام سوزاندن در آتش

زدن گردن با شمشیر

سنگسار کردن

پرتاب کردن شخص لواط کار  از بلندی مثل پشت بام بلند یا کوه در حالی که دست و پای او بسته باشد

بعضی ها خراب کردن دیوار بر سر لواط  کار را هم برای حد جایز می دانند

لواط
لواط

لازم به ذکر است اگر شخص لواط کار  پیش از شهادت شاهدین توبه نماید حد ساقط می‌گردد و اگر پس از شهادت آن ها توبه نماید بایستی کشته شود.

مضرات لواط  و رابطه مقعدی:

از آن طرف که دین اسلام تنها فلسفه اش برای امر و نهی خوبی و صلاح خود افراد می باشد از طرفی متوجه می‌شویم که لواط  رابطه جنسی دو مرد در این دین به شدت منع گردیده است حکم اعدام برای آن لحاظ شده است می توانیم متوجه شویم که این کار حرام تا چه اندازه دارای ضرر و آسیب رسان است.

حتی در روایتی گفته شده که لواط خیلی بدتر از زنا می باشد  و این دو گناه سبب ۷۲ گونه در دنیا و آخرت برای صاحبش می گردد. در ادامه به چند ضرر این عمل حرام پرداختیم

ضرر های اجتماعی:

هدف اصلی وجود شهوت جنسی در وجود مردان و زنان رغبت آنها به ازدواج و رابطه مشروع و در آخر بقای نسل افراد است انحراف جنسی می تواند وقایع انسانها را تهدید نماید

ضررهای جسمی:

این عمل حرام باعث وجود مشکل های جسمی گوناگون برای شخص لواط کار  چه فاعل باشد و چه مفعول باشد در پی دارد

مثلاً در مفعول دیواره های راست روده به شدت آسیب می بیند و همین عمل ممکن است سبب بی اختیاری در عمل دفع گردد فاعل هم  در خطرعفونت های تناسلی  قرار دارد و به خاطر داشتن ماهیچه های حلقوی راست روده برگشت اسپرم و در نهایت به فشار به کیسه های منی و غدد پروستات بسیار زیاد است یکی از عوارض بسیار شایع عمل لواط  زود انزالی و سرد مزاجی است

 ضرر های روحی:

افسردگی و مبتلا شدن به جنون جنسی از عوارض روحی شایع عمل لواط میباشد

به طور واقع خود میل و تمایلات به همجنس نوعی انحراف جنسی شناخته می شود که در حالت پاسخ به انحراف شدیدتر می‌شود و آهسته به سمت ارضای غریزه جنسی از راه های عجیب کشانده می شود. دین اسلام همسر را باعث آرامش انسان  معرفی می کند انسان در کنار وی به غیر از ارضای درست غریزه جنسی آرامش خاصی هم به دست می آورد که این قضیه برای شریک جنسی همجنس به طور کامل منتفی می باشد.

مفهوم تفخید:

تفخید  به عمل ارضای جنسی بدون دخول و از راه ران فرد دیگر است که این عمل به غیر از از این که با همسر انجام شود حرام می باشد و موجب حد میگردد مثلا اگر دو مرد این کار را انجام دهد حدی که جاری میشود صد تازیانه می باشد اما  بار سوم و چهارم  در حالتی که حدآنها را خورده باشد  حدش  مساوی با قتل است.

لواط در اسلام:

لواط
لواط

در کتاب آسمانی ما قرآن کریم به گناه لواط در سوره اعراف آن قسمت که داستان قوم لوط را می ‌گویداشاره گردیده است قوم لوط به دلیل گناه لواط که دربین آن ها بوده است است گرفتارعذاب الهی شدند وهمگی به هلاکت رسیدند.

توبه لواط  کننده:

با نظر به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری توبه متهم از موارد ساقط شدن دعوای کیفری و صادر شدن قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا است البته باید بیان گردد که صرف ادعای توبه مکفی نیست و تربیت و پشیمانی همه باید اثبات گردد در مورد جرم لواط  هم توبه سبب ساقط شدن دعوا می شود.

چنانچه متهم به جرم لواط  پیش از ثابت شدن جرم توبه نمایند و ندامت و تربیت او برای قاضی احراز شود مجازات او از بین میرود  اگر جرم لواط  کننده با اقرار وی اثبات گردد و پس از ثابت شدن جرم توبه کند دادگاه قادر است بخشش او را به وسیله ی رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست نمایند.

در حالتی که لواط  به عنف  و اکراه باشد یا با اغفال مفعول حاصل شود و مرتکب توبه نمایند مجازات اعدام ازبین می‌روند اما فاعل در این حالت به حبس یا شلاق تعزیری درجه۶ یا هر دو مجازات گرفتار می شوند اگر ثابت گردد مرتکب تظاهر به توبه کرده ساقط شدن مجازات منتفی است و مجازات سر جای خود اجرا می گردد.

تفاوت جرم لواط  با همجنسگرایی:

جرم لواط  در مجازات حدی است شارع مقدس موجب و نوع مجازات و مقدار آن را به شکل قطعی گفته است اما جرم همجنسگرایی جرمی می باشد که در گروه مجازات تعزیری وجود دارد پس بنابراین گفته عمل لواط  با همجنسگرایی در دو گروه واقع می شود.

مجازات جرم همجنسگرایی:

مجازات دو مرد که از روی لذت و شهوت همدیگر را لمس می نمایند  تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است که با نظر به این مورد که در دسته تعزیرات قرار گرفته است قاضی صادرکننده رای می تواند مجازات این جرم را تخفیف بدهد.(همچنین میتوانید در مورد حهات تخفیف مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی هم لحاظ شده است مطالعه نمایید.

حکم ازدواج شخص لواط کننده:

بر اساس ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی مادر و خواهر و دختر مفعول لواط  بر فاعل لواط  حرام می شوند و فاعل اجازه ازدواج با آنها را ندارند  اما در حالتی که شک کند دخول انجام شده است یا نشده ازدواج در موارد گفته شده حرام نمی باشد.

لواط
لواط

در حالتی که فردی با مادر و یا خواهر و یا اینکه دختر فردی ازدواج کند و پس از ازدواج عمل لواط  انجام بدهد حد آن ها بر او انجام نمی شود.

مرجع رسیدگی به لواط:

بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به همه جرایم مرتبط با زنا و لواط و دیگر جرایمی که از گروه جرایم منافی عفت است به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. اما بعد از ذکر ماده قانون ۳۰۶ طبق تاریخ گفته شده خود تبصره ای به آن ماده اضافه شده که با نظر به این مورد که این موضوع تخصصی است و برای این که از پریشانی مردم جلوگیری گردد دادسرا باید ثبت و بررسی اولیه نوع جرم را انجام دهد و در حالتی که آن موضوع مشمول ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری باشد پرونده را به دادگاه بفرستد.

وکیل لواط:

به منظور اثبات بی گناهی اشخاص در جرایم حساس به خصوص لواط  که در جامعه ناپسند شمرده می شوند  بهتر است که حتماً برای یک دفاع مطلوب از یک وکیل لواط  کمک گرفت.

با نظر به مجازات هایی که مشمول این جرم می باشد که تقریباً مجازات های سنگینی هم است و همچنین عدم آشنایی با رویه دادگاه ها و با اهمیت ترین قضیه که کم سن و سال بودن طرفین پرونده ممکن است در میان باشد بهتر است که حتماً  برای جرم لواط از یک وکیل مجرب  و با تجربه  که به جرایم  لواط   آگاهی دارد مشورت گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *