استشهادیه چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی استشهادیه چیست؟و شرایط استشهادیه چیست؟پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

استشهادیه
استشهادیه

افراد در صورتی که قصد داشته باشند در یک محکمه و یا مرجع قضایی ، ادعای خود را به اثبات برسانند و یا در مقابل ادعا و ادله ی طرف مقابل خود از خود دفاع نمایند ، لزوما باید از ادله ی اثبات دعوا ، استفاده نمایند .

ادله ی اثبات دعوا :

در قانون آیین دادرسی مدنی ، به موجب فصل دهم ( رسیدگی به دلایل ) ، ادله ی اثبات دعوا به نحو تفصیل بیان شده و مورد بررسی قرار گرفته اند .

اعتبار و ارزش این ادله و هم چنین شیوه و نحوه ی استفاده و کاربرد آن ها ، توسط قانون گذار معین شده است .

انواع ادله ی اثبات دعوا :

ادله ی اثبات دعوا ، شامل موارد زیر می باشد :

اقرار در واقع مهم ترین ادله ی اثبات و قوی ترین آن می باشد .

اقرار در واقع اخبار شخص به نفع طرف مقابل و به ضرر خود می باشد .

شهادت شهود ، در واقع دارای حجیت شرعی می باشد و از جمله ادله ی بسیار قوی در جهت اثبات دعاوی می باشد .که البته هر شاهد باید دارای یک سری شرایط باشد به عنوان مثال بلوغ و عقل که اگر این شرایط را نداشته باشد شهادت وی پذیر فته نیست و میتوانیم وی را جرح کنیم که در مورد جرح و تعدیل شاهد میتوانید مقاله مربوطه به آن را مطاله کنید.

سوگند ، از دیگر ادله ی اثبات دعوا بوده و بدون توجه به مذهب شخص ادا کننده ی سوگند ، اتیان سوگند لزوما باید به نام خدای متعال انجام گیرد .

اسناد ، به دو دسته ی رسمی و عادی تقسیم می شوند و قانون گذار ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد را تعیین کرده است .

استشهادیه
استشهادیه

معاینه ی محل و تحقیق محلی ، از جمله ی امارات قضایی می باشند که تعیین اعتبار و ارزش آن ها ، بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده به دعوا دارد .

رجوع به کارشناسی و اظهارات کارشناس نیز همچون معاینه ی محل و تحقیق محلی ، در زمره ی امارات قضایی می باشد و اعتبار آن ، بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده به دعوا دارد .

تعریف استشهادیه :

استشهادیه ، در لغت به معنای ، شهادت طلبیدن و شاهد خواستن و شاهد اوردن می باشد.

استشهادیه ، در واقع استناد به شهادت کتبی افراد در فرم استشهادیه جهت اثبات دعوا می باشد .

بنابراین می توانیم استشهادیه  را به نحو زیر تعریف کنیم :

استشهادیه ، یک فرم کتبی است که به وسیله ی آن ، شهود اطلاعات و اظهارات خود را در آن درج کرده و سپس آن را امضا می نمایند. استشهادیه ، در کنار سایر ادله  ی اثبات دعوا ، جهت اثبات ادعای اشخاص در محکمه به کار می رود .

تفاوت استشهادیه و شهادت شهود :

شهادت شهود ، یکی از ادله ی اثبات دعوا است که علی رغم شباهت های آن با استشهادیه ،دارای تفاوت های زیر با استشهادیه می باشد :

استشهادیه
استشهادیه

انواع استشهادیه :

استشهادیه دارای انواعی می باشد که حسب مورد با توجه به قصد ما در بکار گیری آن ها ، مورد استفاده قرار می گیرند .

در ادامه ، به برخی از انواع استشهادیه اشاره می کنیم .

نحوه ی تنظیم استشهادیه :

جهت تنظیم استشهادیه ، در واقع قانون گذار ، مقرره و ضابطه ی خاصی را تعیین نکرده است که بخواهیم اشخاص را ملزم به تنظیم استشهادیه به طور مثال در یک فرم و قالب مشخص و خاص کنیم .

استشهادیه حتی به صورت دست نویس نیز در محاکم قابل استناد می باشد و از این جهت محدودیتی وجود ندارد .

اما در تنظیم استشهادیه ، لزوما باید شهود ، ذیل استشهادیه ، امضای خود را درج کنند در غیر این صورت ، استشهادیه ی تنظیم شده فاقد اعتبار بوده و قابلیت استناد جهت اثبات دعوا را نخواهد داشت .

کاربرد استشهادیه :

در این قسمت ، می خواهیم بدانیم اشخاص و افراد ، در چه مواقعی اقدام به تنظیم استشهادیه جهت اثبات ادعای خود می کنند .

تنظیم استشهادیه و استناد به آن در واقع در دو موقعیت زیر انجام می گیرد .

تعداد و جنسیت شهود :

همان طور که ذکر کردیم ، قانون گذار ، تعداد و جنسیت شهود در هر نوع دعوا را به طور خاص تعیین کرده است اما برای تنظیم استشهادیه ، محدودیت و ضابطه ی خاصی در این خصوص تعیین نشده است . بنابراین استشهادیه با هر تعداد شهود و بدون در نطر گرفتن جنسیت افراد ، قابل تنظیم می باشد .

استشهادیه ی دروغین :

ممکن است که این طور تصور شود که می توان با تنظیم یک استشهادیه ی کذب و دروغین ، ادعای خود را در محکمه به اثبات برسانیم .

در این خصوص لازم به ذکر است که تنظیم یک استشهادیه  ی دروغین ، ممکن هست که عواقب بدی را برای عامل آن در پی داشته باشد . به طور مثال ، ممکن است که شخص ، به ارتکاب جرم جعل مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و مورد مجازات واقع شود .

همان طور که استشهادیه دروغ مجازات به همراه دارد شهادت دروغ هم عواقبی به همراه دارد که میتوانید در مقاله مربوطه مطالعه نمایید.

اشخاصی که تحت عنوان شاهد ، به امضای فرم استشهادیه می پردازند ، باید لزوما پیش از درج امضای خود ، مطالب آن را با دقت مطالعه کرده و در صورت تصدیق این مطالب ، اقدام به امضای آن نمایند .

امضای هر شخص ، برای او ایجاد کننده ی مسئولیت خواهد بود و اگر طرف مقابل بتواند کذب بودن مطالب استشهادیه را به اثبات برساند ، اشخاصی که ذیل آن را امضا نموده اند ، موظفند که در صورت ورود خسارت مادی به طرف مقابل دعوا ، جهت جبران خسارت وارد شده اقدام نمایند .

استشهادیه ی اعسار :

در قانون ایین دادرسی مدنی ، به موجب ماده ی پانصد و شش ، مقرر شده است که مدعی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی ، اگر قصد استناد به شهادت شهود جهت اثبات ادعای خود را دارد ، باید لزوما ، استشهادیه ای حاوی شهادت دو نفر را که دارای شرایط زیر باشد را به دادخواست خود ضمیمه کند .

استشهادیه
استشهادیه

در این استشهادیه ، شهود باید علاوه بر ذکر مشخصات خود و مدعی اعسار ،  تصریح کنند که مدعی اعسار توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی با ذکر مبلغ آن را ندارد ‌و هم چنین وسیله ی امرار معاش و منبع اطلاعات خود نسبت به مدعی اعسار را نیز باید در این استشهادیه قید کرده و سپس اقدام به امضای آن نمایند .

نمونه ی استشهادیه ی محلی :

به نام خدا

اینجانب … فرزند … همسر ….. به شماره شناسنامه ی …. در  محله ی …. به مدت …. سال ، اقامت و سکونت داشته ام و مطلعین و معتمدین محل ، این امر را تصدیق و گواهی می نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *