رانندگی در حال مستی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی رانندگی در حال مستی چیست؟و شرایط رانندگی در حال مستی چیست؟پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه رانندگی در حال مستی :

از دسته رفتارهای پرخطری که متاسفانه به وسیله ی عده‌ای از جوان ها صورت می گیرد رانندگی در حالت مستی می باشد. عده‌ای در شرایطی حتی قادر نیستند قدم بردارند و تعادل خود را حفظ کنند اما در مسیرهای مختلف اقدام به رانندگی می نمایند حتی بر خلاف مسیر تردد اتوبان رانندگی می کنند. قانونگذار این دسته از رفتارها را که جان و سلامتی افراد جامعه را تهدید می کند جرم انگاری نموده است.

در قانون مجازات اسلامی شرب خمر از جمله جرایم مستقل قابل مجازات می باشد. بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق می باشد. بنابراین بر اساس قانون مجازات اسلامی خوردن مسکر سبب حد می باشد. فرقی ندارد که کم باشد یا زیاد .  مست کند یا نکند. خالص باشد یا نباشد یا به اندازه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

راننده مست را هم به دلیل شرب خمر و نه تخلفات رانندگی باید مجازات نمود. رانندگی با وجود مستی بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از جمله مصادیق تخلفات رانندگی می باشد. چرا که شخصی که در حالت مستی رانندگی کند هم جرم شرب خمر و هم تخلف رانندگی و راهنمایی را ارتکاب یافته است. پس باید شرب خمر و رانندگی در حالت مستی را به عنوان دو جرم مجزا از هم پیش‌بینی کرد. اگر در این صورت با شخص دیگری تصادف نماید ، مجازات آن تشدید خواهد شد.

روش پلیس برای شناسایی رانندگان مست:

بسیار واضح و روشن است که اختصاص دادن جرایم رانندگی در حالت مستی و استعمال داروهای مخدر و روان گردان باید بعد از به اثبات رساندن  موضوع مذکور انجام شود. پلیس راهنمایی رانندگی از  دستگاه های آزمون مشروبات الکلی بهره می گیرد و بدین ترتیب مصرف الکل و مواد مخدر یا هر شکل ماده مسکرآور دیگری را تعیین می‌کند. در حقیقت پلیس راهنمایی رانندگی از راننده متخلف تقاضا دارد در دستگاه آزمون مشروبات الکلی نفس بکشد.البته که در این شرایط شما عزیزان نیز علاوه بر مشاوره با وکیل تصادفات میتوانید با وکیل مواد مخدر در شیراز از طریق سایت دادیار مشورت نمایید و از ایشان راهنمایی هایی لازم را در خواست نمایید.

چنان چه این دستگاه نشان‌دهنده آن باشد که الکل موجود در تنفس راننده بیش از اندازه مجاز است، پلیس مکلف است جریمه رانندگی در حال مستی و دیگر مجازات های راجع به این تخلف را برای راننده اعمال نماید. با توجه به این که شرب خمر با تأیید پزشکی قانونی و وجود الکل در خون شخص قابل احراز می باشد.

اما به علاوه مصرف مشروبات الکلی با دو دفعه اقرار شخص نزد قاضی و گواهی پلیس و نیز دانش قاضی به استعمال مشروبات به وسیله شرط هم امکان اثبات خواهد داشت. باید در نظر داشت که قانون دلالتی بر تایید پزشک قانونی ندارد و چنان چه در هنگام وقوع جرم در هنگام مستی پلیس مست بودن  را تعیین نماید نیاز به نظر پزشکی قانونی وجود ندارد. اما در حالت کلی هم مستی هم وجود الکل در خون می تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی واقع شود ‏.

مجازات رانندگی در حالت مستی:

وقتی که شخصی در حالت مستی رانندگی می کند، قادر است جرایم مختلفی را ارتکاب یابد. بنابراین مجازات رانندگی در حالت مستی دارای انواع مختلفی می باشد. این مجازات‌ها به سبب تنوع جرم ها با هم اختلاف دارند از جمله حالت هایی که رانندگی در حالت مستی خواهد داشت آن است که شخص در زمان رانندگی فقط مست بوده و هنگام رانندگی خطای خاص دیگری را سبب نشده است.

اما در حالت دیگری امکان دارد راننده مست باشد و تخلف های دیگری را هم در هنگام رانندگی اقدام نماید. در این صورت مجازات این شخص با شخصی که تنها مست  بوده و در هنگام رانندگی دچار تخلف نشده است، فرق دارد. شکل دیگری از مجازات رانندگی در حالت مستی وجود دارد که مربوط به اشخاصی می باشد که در این حالت سبب آسیب به اشخاص دیگر می گردد.

بر اساس ماده ۷۱۴  تا ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مجازات مستی  حاصل از رانندگی وی مورد عنایت قرار گرفته است. در ماده های مذکور با توجه به میزان جراحت وارده مجازات ها قابل تقسیم بندی می باشد.

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

مجازات قتل بر اثر رانندگی در حالت عادی :

چنان چه بی احتیاطی و بی مبالاتی یا رعایت نکردن نظم دولتی یا مهارت نداشتن راننده یا متصدی وسیله موتوری سبب قتل غیر عمد شود، مرتکب قتل به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. چنان چه از طرف  ولی دم مطالبه شود.

تصادف منجر به بیماری جسمی لاعلاج و از کار افتادگی :

یکی از دلایل ذکر شده در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی سبب بیماری جسمی یا ذهنی شود که قابل درمان نباشد یا باعث انحلال یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از بدن شود که از جمله وظایف مهم زندگی انسان را انجام می‌دهد یا سبب تغییر شکل دائمی عضو صورت فردی یا سقط جنین گردد و مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم محکوم خواهد شد.

تصادف  منجر به نقص و ضعف دائمی :

با توجه به دلایلی که در ماده ۷۱۴ ذکر شد، اگر  تصادف ناشی از مستی سبب صدمه بدنی شود و نقص و ضعف دائم یکی از منافع یا از اعضای بدن را باعث شود یا قسمتی از عضو از بین برود یا مصدوم شود بی آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن باردار  پیش از زمان طبیعی  شود  مرتکب به حبس از  دو ماه تا ۶ ماه و پرداخت دیه در شرایطی که از طرف مصدوم مطالبه شود، محکوم می‌گردد.

مجازات تصادف منجر به صدمه بدنی :

چنان چه یکی از دلایل ذکر شده در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی سبب صدمه بدنی گردد، مرتکب به حبس از  یک ماه تا پنج ماه  و پرداخت دیه در صورت تقاضا از طرف مصدوم محکوم خواهد شد.

مجازات منجر به جرح:

اگر راننده مست باشد و با کسی تصادف کند و سبب مشکل جسمی و دماغی لاعلاج در شخص شود یا یکی از حواس یا اعضای بدن شخص از کار بیفتد یا سبب تغییر شکل دائمی عضو صورت شخص یا سقط جنین شود با در نظر گرفتن مواد ۷۱۵ و ۷۱۸ بخش تعزیرات به بیشتر از ۸ ماه حبس محکوم خواهد شد.

شمولیت بیمه به راننده مست:

بر اساس قانون  در مواردی که در زیر ذکر می شود بیمه گر موظف است بدون هیچ شرطی خسارت زیان دیده را بپردازد و بعد از آن قادر است به واسطه مراجع قانونی به منظور دریافت همه یا قسمتی از مبالغ پرداخت شده به شخصی که سبب خسارت شده است رجوع نماید.

اثبات عمدی مصوب در به وجود آمدن حادثه در نزد محاکم قضایی:

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

رانندگی در وضعیت مستی یا مصرف مواد مخدر یا روانگردان اثرگذار در پیش آمد و وقایع که به تایید نیروی انتظامی یا پزشک قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

در صورتی که راننده مسبب حادثه گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه او با وسیله نقلیه و تناسب نداشته باشد

در شرایطی که راننده مصوب حادثه وسیله ی ‌نقلیه را سرقت نموده یا از مسروقه بودن آن مطلع باشد.

با به وجود آمدن اختلاف بین بیمه‌گر و سبب حادثه اثبات این موارد در محاکم قضایی صلاحی تدار انجام می‌شود.

امتناع راننده از تست الکل:

امتناع و دوری راننده از از تست الکل می تواند دلیلی بر مست بودن وی باشد و یا بیان گر این باشد که راننده از عواقب و مجازات و جریمه آن فرار می کند البته باید بیان گردد تنها امتناع راننده نمی تواند دلیل خوبی برای اثبات مست بودن او باشد و برای ثابت شدن این امر راه های دیگری لازم است.

نوع قتل راننده ی مست:

اگر راننده ای که مشروبات الکلی مصرف کرده است و به نوعی مست بوده است به طور ناگهانی تصادفی کند که باعث مرگ شخص دیگری گردد قتل از نوع شبه عمد خوانده می شود به این خاطر که اصل بر این است که او قصدی بر کشتن کسی نداشته و فاقد اراده و اختیار شده است و باید بتواند آن را نزد دادگاه ثابت کند البته اگر راننده با قصد و قرار قبلی مست می کند که راحت تر اراده خود را از دست دهد و کسی را بکشد قتل عمدی صورت گرفته است.

رانندگی در حال مستی
رانندگی در حال مستی

پرداخت خسارت تصادف راننده مست:

چنان چه راننده تقصیر کاری که مست کرده است و رانندگی انجام داده است دارای بیمه نامه معتبری باشد شرکت بیمه در این جا هم وظیفه دارد جبران خسارت را انجام دهد و مست بودن راننده دلیلی بر عدم همکاری شرکت بیمه نمی باشد.

مجازات فرار از صحنه تصادف:

مجازاتی که قانون گذار ما برای فرار کردن از صحنه تصادف انجام داده است مثل مجازات راننده مست می باشد. اما برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله راننده فراری را مطالعه نمایید چرا که نکات مهمی در این باره گفته شده است که قطعا برای شما کاربرد دارد

یعنی بستگی به نوع خسارت وارد شده دارد به بیش از دو سوم مجازات مشخص شده در قانون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *