اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اعاده دادرسی حقوقی کیست؟و شرایط اعاده دادرسی حقوقی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

اعاده دادرسی و تعریف حقوقی از آن:

اعاده دارسی یکی از طرق شکایت از رای می باشد .

اعاده دادرسی حقوقی
اعاده دادرسی حقوقی

در این روش ، دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی ، مجددا به پرونده رسیدگی خواهد کرد . برای اعاده دادرسی ، وجود جهات خاص مذکور در ماده ی چهارصد و بیست و شش قانون ایین دادرسی مدنی لازم می باشد و در صورت فقدان این جهات ، اعاده دارسی امکان پذیر نمی‌ باشد .

به موجب این مقاله ، اوصاف اعاده دادرسی ، جهات خاص اعاده دادرسی و سایر امور مرتبط با این مبث مورد بررسی قرار می‌ گیرد .

اوصاف اعاده دادرسی :

آرای قابل اعاده دادرسی :

اعاده دادرسی از ارای دیوان عالی کشور :

دیوان عالی کشور ، در رسیدگی خود ، تنها به تایید  یا نقض رای صادره اقدام می کند و به معنای اخص ، رایی صادر نمی کند . بنابراین امکان اعاده دادرسی از ارای دیوان عالی کشور وجود ندارد .

جهات اعاده دارسی :

اعاده دادرسی حقوقی
اعاده دادرسی حقوقی

برای امکان اعاده دارسی از حکم قطعی صادر شده ، باید لزوما یکی از جهات مذکور در ماده ی چهارصد و بیست و شش قانون ایین دادرسی مدنی وجود داشته باشد در غیر این صورت ، اعاده دارسی انجام نمی گیرد

 جهات اعاده دادرسی شامل موارد زیر می باشد :

احکام جهات اعاده دادرسی  :

مهلت درخواست اعاده دادرسی :

برای اشخاص مقیم در داخل ایران ، مهلت اعاده دادرسی ظرف بیست روز  می باشد و برای اشخاص مقیم در خارج کشور ، مهلت اعاده دادرسی ، دو ماه می باشد ‌.

اعاده دادرسی خارج از مهلت :

در صورتی که در خواست اعاده دادرسی خارج از مهلت های فوق ،  انجام گیرد ، دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند .

اگر متقاضی اعاده دادرسی بتواند وجود یکی از عذر های مذکور در ماده ی سیصد و شش قانون ایین دادرسی مدنی را در محکمه ثابت کند ، مهلت اعاده دادرسی تمدید خواهد شد .

قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در صورتی که از دادگاه بدوی صادر شده باشد ، ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد .

قرار قبول اعاده دادرسی :

پیش از رسیدگی به عنوان اعاده دارسی ، دادگاه باید ابتدا دادخواست اعاده دارسی و جهات ان را بررسی کرده و قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر کند . منظور از قرار قبول اعاده دارسی این است که تقاضای شخص حاوی جهات اعاده دادرسی می باشد .

بنابراین صرف درخواست اعاده دادرسی ، دادگاه را ملزم به رسیدگی نخواهد کرد بلکه قرار قبول دادرسی موجب الزام دادگاه به رسیدگی مجدد به پرونده خواهد شد .

قرار قبول اعاده دادرسی ، قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد .

اعاده دارسی همزمان با فرجام خواهی :

ممکن است که نسبت به یک حکم صادره ، به صورت همزمان هم تقاضای اعاده دارسی و هم در خواست فرجام خواهی شده باشد .

اعاده دادرسی حقوقی
اعاده دادرسی حقوقی

در این صورت رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ، تا زمان پایان رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف می ماند . بنابراین ابتدا باید رسیدگی اعاده دارسی انجام گیرد و سپس فرجام خواهی .

اقسام اعاده دادرسی :

اعاده دادرسی به دو صورت قابل طرح می باشد :

  1. اعاده دادرسی اصلی :

در صورت صدور حکم قطعی ، محکوم علیه می‌ تواند با استناد به جهات اعاده دادرسی ، تقاضای اعاده دادرسی کند . اعاده دادرسی اصلی ، با تقدیم دادخواست انجام می گیرد .

  1. اعاده دادرسی طاری ( غیر اصلی ) :

فرض کنید دعوایی بین دو نفر مطرح شده است و حکمی به نفع یکی از طرفین صادر می شود . محکوم له این دعوا ، علیه محکوم علیه ، دعوای دیگری مطرح می کند و در دعوای دوم ، از حکم صادره ی دعوی اول به عنوان دلیل استفاده می کند .

در این صورت محکوم علیه دعوی سابق ، می تواند از حکم صادره ی سابق ، در خواست اعاده دادرسی کند . درخواست اعاده دادرسی در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعلی به عمل می اید و متقاضی باید ظرف سه روز دادخواست اعاده دادرسی را نیز به همین دادگاه تقدیم کند . این دادگاه ، دادخواست را به دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی ارسال خواهد کرد .

اثر تعلیقی اعاده دادرسی :

منظور از اثر تعلیقی این است که به طور موقت ، تا زمان رسیدگی به اعتراض ، اجرای رای صادره متوقف خواهد شد .

صرف درخواست اعاده دادرسی منجر به تعلیق اجرای رای نخواهد شد و قرار قبولی اعاده دادرسی است که اجرای حکم را معلق خواهد کرد .

 اثر تعلیقی اعاده دادرسی باید بین احکام‌مالی و غیر مالی تفکیک شود :

در صورتی که امکان اخذ تامین مناسب و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد ، به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده ، از محکوم له تامین مناسب اخذ شده و رای اجرا خواهد شد و اگر امکان اخذ تامین وجود نداشته و یا محکوم له تامین نسپارد ، اجرای حکم تا ختم رسیدگی متوقف خواهد شد .

پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی ،  در صورتی که حکم صادره غیر مالی باشد ، اجرای حکم خود به خود متوقف خواهد شد .

اثر انتقالی اعاده دادرسی :

در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض از آرا ، هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی به پرونده رسیدگی کند ، اصطلاحا اعتراض به رای دارای اثر انتقالی خواهد بود .

اعاده دادرسی نیز دارای اثر انتقالی می باشد و دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی ، از حیث ماهوی و شکلی به طور مجدد به پرونده رسیدگی خواهد کرد .

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اثر انتقالی اعاده دادرسی  محدود به جهت اعاده دادرسی می باشد .

اعاده دادرسی حقوقی
اعاده دادرسی حقوقی

طرح دعاوی طاری در اعاده دادرسی :

به دلیل محدودیت دادگاه به جهت مورد اعاده دادرسی در رسیدگی ، امکان طرح دعاوی طاری  در این مرحله از رسیدگی  وجود نخواهد داشت .

به عبارت دیگر ، طرح دعوای متقابل ، اضافی ، جلب ثالث و ورود ثالث  در این مرحله امکان پذیر نمی باشد .

اعتراض به نتیجه ی اعاده دادرسی :

رایی که پس از رسیدگی اعاده دادرسی صادر می شود  ، در صورتی که از دادگاه بدوی صادر شده باشد ، می تواند قابل تجدید نظر خواهی باشد و اگر‌ دادگاه تجدید نظر به اعاده دادرسی رسیدگی کرده باشد ، تجدید نظر خواهی از رای صادره ممکن نمی باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *