دریافت مهریه از پدر شوهر چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی دریافت مهریه از پدر شوهر کیست؟و شرایط دریافت مهریه از پدر شوهر پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

نحوه دریافت مهریه از پدر شوهر :

از نظر قانون ما پدر شوهر هر چند که وضعیت مالی مطلوبی داشته باشد بازهم تکلیفی برای پرداختن مهریه(وکیل مهریه در شیراز) پسر خود ندارد حتی در حالتی که آن پسر بسیار فقیر باشد اما  با این وجود تحت شرایط خاصی امکان گرفتن مهریه  به وسیله پدر همسر ممکن است.

حالا در این نوشته به این موضوعات پرداخته ایم که در خیلی از اوقات دیده یا شنیده ایم که پدر شوهر مهریه را پرداخت نموده است.

خوب پس مشخص میشود که شرایطی وجود دارد که پدر شوهر این امر را انجام دهد ما در این جا دنبال این شرایط هستیم که در چه شرایطی پدر شوهر می تواند مهریه زن را پرداخت کند و زن در چه مواقعی برای مطالبه مهریه خود به سراغ پدر شوهرش می رود؟

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

تا پایان این نوشته ما را همراهی کنید که به تمام سوالات شما پاسخ داده شده است.

مهریه چیست ؟

همیشه شنیده ایم که زنان موقع عقد نکاح مالک حقی به نام مهریه می شوند که به وسیله شوهر باید انجام شود اما شاید خیلی ها اطلاعات چندانی در این مورد نداشته باشند.

بر اساس ماده ای از  قانون مدنی  با اتفاق افتادن عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود و قادر است که هر نوع تصرفی  که بخواهد  در آن انجام دهد  به بیان دیگر مهریه نوعی مال می باشد که در موقع انجام خطبه عقد شوهر را متعهد می کند که آن را به همسرش پرداخت نماید مهریه امکان دارد که به صورت پول رایج کشور/ سکه/ ملک یا خانه باشد زن قادر است که هر موقع که بخواهد مهریه خود را از شوهر مطالبه نماید

لازم به بیان است که امکان مطالبه مهریه از دو روش امکان پذیر است:

– از طریق دادگاه

-از طریق اجرای ثبت

همچنین این که مهریه انواع مختلفی هم دارد

باید لحاظ شود که مهریه از حقوق مالی زن شناخته می‌شود که تنها مرد است که متعهد به پرداختن آن می باشد و این جریان هیچ ارتباطی با اطرافیان وی ندارد اما با این وجود باز هم سوالاتی ذهن خیلی از افراد را به چالش می کشند که آیا در حالت ناتوانی مالی مرد امکان درخواست مهریه از سمت پدر همسر ممکن است یا خیر ما در این نوشته به صورت کلی به این موضوع پرداخته ایم.

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر از لحاظ قانونی

از لحاظ قانونی مهریه تکلیفی می باشد که شوهر زن به آن تعهد کرده است و طبیعتاً پدرشوهر زن مسئولیت قانونی در قبال پرداختن آن ندارد پس با این وجود حتی در مواقعی که همسر توانایی مالی نداشته باشد اما در مقابل پدر آن شوهر سرمایه کلانی داشته باشد باز هم هیچ مسئولیت قانونی شامل حال پدرشوهر نمیباشد اما در بسیاری از مواقع به خاطر موضوعات عاطفی و خانوادگی در نظام خانواده ایران پدرشوهر زوجه در مقابل پرداختن قسمتی از مهریه و کمک به آسان نمودن مشکلات اقدام می کند.

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

به صورت کلی در موضوعاتی که مهریه از شکل عند المطالبه باشد  و یا این که از نوع عند الاستطاعه باشد   تکلیف مرد نسبت به زن است و زن قادر است به دادگاه یا این که دفاتر ثبت رجوع کند و نسبت به مطالبه و اجرای مهریه خود اقدام کنند دادگاه هم در حالتی که مرد اموال یا سرمایه‌ ای داشته باشد تامین اموال را انجام می‌دهد و حق مهریه زن را زنده می کند و همین طور در حالتی که از طرف مالی برای پرداخت مهریه ناتوان باشد قادر است با تقدیم کردن دادخواست اعسار به دادگاه درخواست قسط بندی مهریه کنند.

باید لحاظ شود بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض این که عقد صورت گیرد زن مالک همه مهریه می‌شود و اجازه دارد هر تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد بر اساس این ماده چنانچه خانم دوشیزه یا باکره باشد پس از تمام مهر خود را می‌تواند درخواست نماید اما بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی چنانچه بین ازدواج رابطه جنسی و نزدیکی محقق نشده باشد و کار به طلاق کشیده شده باشد زن نصف مهریه را به همراه دارد و در حالتی که شوهر قبلاً بیشتر از نصف مهریه را پرداخت نموده باشد قادر است مازاد را برگرداند.

مطالبه مهریه از پدر شوهر :

از  لحاظ قانونی پدر شوهر حتی در صورتی که تمکن مالی فراوانی داشته باشد باز هم وظیفه‌ ای در خصوص پرداختن مهریه که بر عهده پسر او است ندارد حتی در حالتی که پسر مرد یا همان شوهر زن فقیر باشد گرفتن مهریه از پدر شوهر امکان پذیر نیست اما باید گفته شود که شرایط خاصی وجود دارد که این امر غیر ممکن را ممکن می سازند

به طور واقع در موضوعاتی که در ضمن عقد ازدواج یا در سند ازدواج و یا حتی این که در قرارداد پرداخت مهریه را تقبل کند یا به‌گونه‌ ای ضامن پسر خود گردد و قادر است بر اساس آن چیزی که پدر شوهر به آن تعهد نموده است برای اخذ مهریه به وی رجوع کنند به بیان ساده‌تر در حالتی که پدر شوهر موقع عقد با امضای عقد نامه پرداخت مهریه را متعهد گردد زن قادر است از پدر شوهر که ضامن شوهر وی محسوب می‌شود مهریه خود را تقاضا نمایند

باید لحاظ شود که ضمانت پدر شوهر بایستی به شکل رسمی در دفتر عقد امضا و تایید شده باشد.

به صورت کلی و به بیان ساده تر در مواردی که شوهر زنده است به دلیل فوت پدر یا دیگر افرادی که از آن ها ارث می برند وارث اموال و سرمایه می شود زن در این جا اجازه دارد مهریه خود را از محل این اموال یعنی همان سهم الارث وصول گردانند

در چنین شرایطی زن باید نسبت به تقدیم دادخواست تامین اموال شوهر اقدام کند و دادگاه با توقیف نمودن اموال مربوطه و گذراندن مراحل قانونی به منظور مزایده اموال مهریه زوجه را زنده نماید شایان ذکر است به خاطر اهمیت اقدام قانونی در این خصوص پیشنهاد می‌شود که حتماً از وکلای باتجربه بهره بگیرید.

به صورت کلی متوجه شدیم که مهریه نوعی طلبممتاز به شمار می‌آید که این طلب تنها بر عهده شوهر زن می باشد و با وجود شرایطی که پدر شوهر تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را در عقد نامه بیان کرده باشد زن اجازه دارد از پدر شوهر خود مهریه را درخواست نمایند.

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه به وسیله پدر شوهر :

گرفتن مهریه از پدر شوهری که پرداختن مهریه را ضامن شده است اما توانایی مالی ممکن را ندارد و همین طور در دادگاه ادعای اعسار ناتوانی مالی خود را اثبات نماید و یا در حالت تقسیط بندی مهریه از پرداختن اقساط ان نا توان باشد زن قادر است بازداشت پدرشوهر که همان ضامن در این قضیه تلقی می‌شود را تا موقع پرداختن مهریه از دادگاه تقاضا کند.

دادخواست مطالبه مهریه از پدر شوهر می تواند همزمان با مطالبه مهریه بدهکار اصلی که شوهر می باشد به دادگاه خانواده تشکیل شود و احتیاجی نیست که حتماً نبود پرداخت مهریه به وسیله شوهر ثابت شده باشد و بعد بر علیه ضامن شکایت صورت گیرد.

باید بیان شود در شرایطی که پدر شوهر فوت کرده باشد و تعهد مهریه را در موقع عقد نکاح بیان کرده باشد زن قادر است درخواست مهریه خود را به ورثه پدر شوهر متوفی داشته باشد و ورثه هم در این جا مکلف هستند پرداختن مهریه را به عنوان دین ممتاز از محل سهم الارث انجام دهند

به طور قانونی در حالتی که زن فوت کرده باشد و ورثه که همان فرزندان و دیگر وراث هستند از حق پیگیری مهریه از همه شرایطی که گفتیم برخوردارند.

مهریه از ارث پدر شوهر :

در موضوعاتی که به خاطر فوت پدر یا دیگر افرادی که شوهر از آن ها شرایط ارث بری دارد وارث اموال و سرمایه شود زن قادر است مهریه خود را از سهم الارث همسر اخذ کنند البته باید مورد توجه شما باشد در حالتی که پدر شوهر در موقع عقد ازدواج پرداختن مهریه را تعهد نموده باشد و یا این که ضامن پرداخت مهریه معرفی شود و پس از مدتی فوت کند چنانچه اموالی دارا باشد آن اموال به منظور وصول مهریه توقیف می گردند.

روش توقیف سهم الارث برای مهریه

در چنین شرایطی زن بایستی دادخواست تامین اموال شوهر را به دادگاه خانواده تحویل دهد دادگاه با توقیف اموال مربوطه و گذراندن مراحل قانونی با مزایده این  اموال مهریه زن را وصول می نماید لازم به ذکر است در حالتی که زن .فوت کرده باشد و وذثهکه همان فرزندان و دیگر وراث هستند از حق مطالبه مهریه برخوردارند.

دریافت مهریه از پدر شوهر
دریافت مهریه از پدر شوهر

وصول مهریه از دیه شوهر متوفی :

چنانچه دیه  بر کسی استقرار پیدا نماید این دیه در دارایی وارد می شود و جزء اموال او تلقی می‌شود و حتی بر ای استقاده هستند و می توانند  سهم الارث خود را از دیه مطالبه نمایند به غیر از برداشت سهم الارث ورثه از دیه متوفی مهریه زن که نوعی دین ممتاز و بر عهده شوهر است هم از دیه شوهر قابل مطالبه می باشد یعنی این که مهریه زن به عنوان یک دین ممتاز تا پیش از تقسیم نمودن ترکه بین وراث از دیه شوهر وی به او تعلق میگیرد در این میان زن قادر است با تامین خواسته دیه شوهرش را توقیف نمایند برای رسیدن به این مطالبه باید تقاضای خود را به دادگاه حقوقی تسلیم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *