دیه شکستن ستون فقرات چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی دیه شکستن ستون فقرات کیست؟و شرایط دیه شکستن ستون فقرات پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

به نام خدا

مقدمه دیه ی شکستن ستون فقرات:

در شرع مقدس و به تبع  ان ، قانون گذار ایران ، نسبت به جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد ، حساسیت زیادی داشته و سعی در پیش گیری هر چه بیشتر از ارتکاب و وقوع این گونه جرایم دارد .

اهمیت شرع مقدس نسبت به جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به گونه ای است که حتی نسبت به سطحی ترین اثار جنایت نیز ، واکنش نشان داده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، ممکن است به دو صورت زیر ارتکاب یابد که مجازات در نظر گرفته شده برای ان ، بسته به نوع ارتکاب جنایت ، متفاوت خواهد بود .

انواع جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد به چند صورت میباشد: ؟

در صورتی که جنایت به صورت عمدی واقع شده باشد ، مجازات در نظر گرفته شده برای آن ، اصولا مجازات قصاص می باشد .

مگر در صورتی که امکان اعمال مجازات قصاص وجود نداشته باشد .

جنایت غیر عمدی ، که شامل جنایات شبه عمد و خطای محض می شود ، دارای مجازات دیه می باشد و مرتکب جنایت ، ملزم به پرداخت دیه ی جنایت وارد شده به مجنی علیه می شود.

در صورتی که جنایت به صورت عمدی  واقع شده اما امکان قصاص مرتکب به هر علت وجود نداشته باشد نیز مجازات الزام به پرداخت دیه را اعمال خواهیم کرد.

شایان به ذکر است که برای اطلاعات بیشتر در زمینه نفقه و  انواع طلاق و مهریه و… با وکیل مهریه در شیراز و یا وکیل طلاق در بندر عباس مشورت نمایید.

تعیین میزان دیه :

دیه ، به دو صورت مقدر و غیر مقدر می باشد .

دیه ای که در شرع مقدس میزان آن به نحو دقیق تعیین شده است ، دیه ی مقدر می باشد .

در صورتی که در شرع میزان دیه تعیین نشده باشد ، اصطلاحا به آن ارش گفته می شود و تعیین آن بر عهده ی قاضی محکمه با جلب نظر کارشناس می باشد .

در این مقاله ، به بررسی دیه ی جنایت وارده بر ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه می پردازیم .

جنایت وارده بر ستون فقرات :

ستون فقرات یا ستون مهره ها ، در واقع در استخوان بندی نیم تنه ی بالای انسان ، بخش مهم و اصلی هستند .

ستون فقرات ، از بدن انسان حمایت کرده و به انسان کمک می کند که بدن خود را صاف نگه داشته و یا امکان چرخیدن و راه رفتن را برای انسان فراهم می کند .

با توجه به نقش اساسی و مهم ستون فقرات در بدن انسان ، در می یابیم که در صورت وارد شدن صدمه به این بخش از بدن ، ممکن است که اسیب های جبران ناپذیری برای شخص ایجاد شود .

بنابراین ، در تعیین میزان دیه ی جنایت وارده به این قسمت نیز ، شارع اهمیت آن را مدنظر قرار داده است و نکته ای که در این خصوص لازم با بیان است این است که اصولا امکان اعمال مجازات قصاص در صورتی که جنایت به نحو عمدی واقع شده باشد ، وجود ندارد و بنابراین ، الزام به پرداخت دیه ، مجازات وارد کننده ی صدمه به این قسمت از بدن می باشد .

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات

دیه ی صدمه بر ستون فقرات :

در این قسمت ، به بررسی میزان دیه ای که برای اعمال جنایت بر ستون فقرات در نظر گرفته شده است میپردازیم .

با توجه به نوع صدمه ی وارده و اثار آن ، میزان دیه ی تعیین شده متفاوت می باشد .

پیش از وارد شدن به بحث دیه ، لازم به ذکر است که مطابق تبصره ی یک ماده ی ششصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی ، منظور از شکستگی ستون فقرات ، شکسته شدن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به استثنای مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد .

به موجب بند الف ماده ی ششصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که صدمه ی وارده منجر به شکستن ستون فقرات شده و امکان درمان آن وجود نداشته باشد و یا پس از درمان ، منجر به خمیده شدن ستون فقرات شود ، دیه ی آن معادل دیه ی کامل می باشد .

شکستن و از بین بردن دندان نیز شامل دیه میشود که میتوانید در این باره مقاله دیه دندان را مطالعه کنید

ممکن است که جنایت وارده بر ستون فقرات ، به گونه ای باشد که شکستگی ستون فقرات بدون عیب درمان شود اما در اثر جنایت ، یکی از منافع زایل گردد .

برای مثال ، ممکن است که مجنی علیه ، توانایی راه رفتن و نشستن و یا کنترل کردن ادرار را از دست داده و یا توان جنسی او از بین برود .

در این صورت ، مرتکب ملزم به پرداخت دیه ی کامل می باشد .

ممکن است که شکستگی ستون فقرات قابلیت درمان بدون عیب را نداشته باشد و علاوه بر آن ، منافعی هم چون امکان راه رفتن ، نشستن ، توان جنسی و قدرت کنترل ادرار نیز زایل شده باشد .

در این صورت ، علاوه بر الزام به پرداخت دیه ی کامل جهت شکستگی ستون فقرات ، مرتکب جنایت ملزم خواهد شد که دیه و یا ارش هر یک از عوارض حاصل شده را نیز پرداخت کند .

به موجب بند ت ماده ی ششصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که جنایت وارده ، موجب شکستگی ستون فقرات شود اما این شکستگی بدون عیب ، درمان شود ، در این صورت دیه  ی آن معادل یک دهم دیه ی کامل می باشد .

( با توجه به نرخ دیه ی سال هزار و چهارصد به اعلام قوه ی قضاییه ، دیه ی کامل معادل چهار صد و هشتاد میلیون تومان می باشد و یک دهم این عدد ، معادل چهل و هشت میلیون تومان است . )

در صورتی که جنایت وارده ، علاوه بر شکستگی ستون فقرات ، منجر به فلج و بی حس شدن پاها نیز شده باشد ، در این صورت علاوه بر الزام مرتکب به پرداخت دیه ی ستون فقرات ، دو سوم دیه ی کامل نیز جهت فلج شدن پا ها نیز باید پرداخت شود .

در صورتی که جنایت وارده ، منجر به شکستگی ستون فقرات نشود اما موجب خمیدگی پشت شود ، اگر این خمیدگی بدون عیب درمان شود ، دیه ی آن معادل یک دهم دیه ی کامل می باشد و اگر خمیدگی درمان نشود ، دیه ی آن معادل دیه ی کامل می باشد .

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات

در صورتی که در اثر جنایت وارده ، مجنی علیه قطع نخاع شود ، مرتکب ملزم به پرداخت دیه ی کامل می باشد و در صورتی که جزئی از نخاع قطع شود ، به نسبت مساحت عرض ان ، دیه محاسبه خواهد شد .

در صورتی که قطع نخاع ، منجر به عیب در سایر اعضا شود ، دیه ی قطع نخاع به همراه دیه یا ارش عیب وارده باید پرداخت شود .

ماده ی ششصد و پنجاه و یک قانون مجازات اسلامی ، بیان می دارد که شکستگی استخوان دنبالچه ، موجب ارش می باشد .

در صورتی که در اثر این جنایت ، قدرت ضبط مدفوع مجنی علیه زایل شود ، دیه ی کامل خواهد داشت و در صورتی که قدرت ضبط باد زایل شده باشد ، ارش ثابت می باشد .

مهلت پرداخت دیه :

پس از بررسی میزان دیه ی تعیین شده برای شکستگی ستون فقرات و نخاع ، لازم است که به بررسی این سوال که پرداخت دیه در چه مدتی باید انجام گیرد ، بپردازیم .

مطابق ماده ی چهارصد و هشتاد و هشت قانون مجازات اسلامی ،

با توجه به نوع جنایت وارده،مهلت پرداخت دیه به چه صورت خواهد بود :

در صورتی صدمه ی وارده بر ستون فقرات به صورت عمدی وارد شده باشد ، مرتکب ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت ، ملزم به پرداخت دیه خواهد بود .

اگر جنایت وارده ، به نحو شبه عمدی واقع شده باشد ، ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت ، مرتکب ملزم است که به پرداخت دیه اقدام کند .

در صورتی که جنایت به نحو خطای محض واقع شود ، در این صورت پرداخت دیه باید ظرف سه سال قمری انجام شود .

پرداخت کننده ی دیه :

مسئولیت پرداخت دیه ، بسته به نوع جنایت ، ممکن است حسب مورد بر عهده ی مرتکب و یا عاقله ی وی باشد .

در صورتی که جنایت از نوع عمدی و شبه عمد باشد ، شخص مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد .

در صورتی که جنایت از نوع خطای محض باشد ،

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات

بسته به نحوه ی اثبات جنایت به چه طریق رفتار می شود :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *