مالیات بر ارث چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مالیات بر ارث کیست؟و شرایط مالیات بر ارث پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مالیات بر  ارث :

از جمله مسائل حقوقی که  کلیه ی افراد جامعه با آن مواجه هستند قانون مالیات های مستقیم بر ارث می باشد.که پیشنهاد میشود شما عزیزان در این باره با یک وکیل ارث در شیراز که از تجربه بالایی بهره مند است مشورت کنید یا به سایت دادیار مراحعه  نمایید.  این قانون این سهم ورثه را بعد از فوت شخصی که ترکه از خود به جای گذاشته است تعیین می کند مالیات بر ارث مالیاتی می باشد که از وراث متوفی با توجه به میزان سهم الارث آن ها و با عنایت به نرخی که برای هر طبقه از ورثه تشخیص داده شده است دریافت می شود.

آیا جنین نیز ارث میبرد و آیا سهم الارث جنین نیز مالیات دارد برای پاسخ به این سوالات مقاله سهم الارث جنین را مطلعه کنید.

به بیان دیگر مالیات بر ارث مالیاتی می باشد که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و وراث قادرند برای پرداخت مالیات و انجام امور مالیاتی خود به شکل مستقل و جدا جدا اقدام کنند.

مالیات بر ارث
مالیات بر ارث

مفهوم مالیات بر ارث :

مالیات بر ارث از انواع مالیات بر درآمد است که به شکل مستقیم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.قوانین این شکل از مالیات را از سال ۱۳۱۶ تاکنون  در ایران مورد تصویب قرار داده است و در طی این سال ها تغییراتی در آن ایجاد شده است.

مالیات بر درآمد به مفهوم اعطای مالیات از طرف افراد می باشد که اموال و دارایی هایی دارند که به شکلی بین افراد جامعه نقش تعادل تقسیم ثروت را ایفا می‌نماید. مالیاتی که بر ارث اعمال می شود نیز همان مالیات بر دارایی اشخاص است.

بنابراین وقتی فردی متوفی می شود اموال او به وراث او می رسد و وراث هم بعد از آن که ارث را دریافت کردند، باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند که به آن مالیات بر ارث گفته می‌شود. بر اساس قوانین مالیاتی که در ایران وضع شده است.

اگر هر شخصی ارثی را از خانواده‌اش دریافت نماید، باید طی مدت ۶ ماه به سازمان امور مالیاتی رجوع کند و با اعطای لیست اموال و دیون شخص متوفی و اسناد راجع به او، اظهارنامه ی مخصوص مالیاتی را گزارش کند. بعد از این که پرونده متوفی مورد بررسی قرار گرفت برگه انحصار وراثت صادر خواهد شد و بعد از انجام این موضوع و تقسیم ترکه متوفی بین وراث امور راجع به مالیات آن نیز اعمال می شود .

در گذشته از سال ۱۳۹۵ بدین ترتیب عمل می شده است که باید افراد برای تقسیم ترکه نخست گزارش مالیاتی را مهیا می نمودند و بعد از آن از طرف دولت اوراق انحصار وراثت دریافت می‌کردند. اما از سال ۹۵ به بعد این شیوه دستخوش تغییر شد و بعد از انجام تقسیم ارث مالیات هم اعطا می گردید و بدهکاری های متوفی از ترکه او کم می شد.

موارد معافیت مالیاتی :

بر اساس قوانین مالیات بر ارث مواردی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند که

با توجه به آخرین اصلاحات انجام شده در قانون بدین ترتیب می باشد:

– وسایل خانه متوفی از پرداخت مالیات معاف می باشد مخصوصا وسایل منزلی که اسباب ضروری برای امرار معاش می باشند .بنابراین اگر لوازم لوکس و عتیقه در بین اسباب منزل باشد شامل مالیات بر ارث خواهد شد.

-دارایی های شهدای انقلاب اسلامی که به وراث طبقه اول و دوم متعلق باشد از پرداخت مالیات بر ارث معاف است.

-اموالی که به موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها و سیستم‌های اجرائی تعلق دارد و بودجه تامین آن ها به وسیله دولت جاری می شود از پرداخت مالیات بر ارث معاف خواهد بود.

-وجوه بازنشستگی و بازخرید خدمت و وجوه وظیفه و پس‌انداز خدمت و نیز مزایای پایان خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده و  مطالباتی که راجع به خسارت اخراج می باشد .

– مبالغ راجع به بیمه های تامین اجتماعی و قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه گذار و کارفرما مثل انواع بیمه های عمر و زندگی و خسارت  فوت از جمله موارد معاف از مالیات بر ارث می باشد.

مالیات بر ارث
مالیات بر ارث

اثر عدم پرداخت مالیات بر ارث :

اگر موضوع ارث از موضوعاتی که در این جا ذکر شد خارج باشد، باید حتماً مالیات اعطا شود و عدم پرداخت مالیات بر درآمد از نوع ارث عواقب قانونی به دنبال خواهد داشت. نخستین پیامد آن عدم تقسیم ترکه متوفی از طرف دولت و دریافت جریمه می باشد. پس اگر اشخاص تصمیم به تقسیم ترکه ی متوفی به شکل قانونی و ثبت آن را دارند، باید پرداخت مالیات را در نظر بگیرد.

تقسیم بندی وراث از حیث قانون مالیات مستقیم :

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه قابل تقسیم خواهند بود :

طبقه اول که شامل پدر و مادر و زن و شوهر و فرزندان و فرزندان و فرزندان می‌شوند.

وراث طبقه دوم که در برگیرنده اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن ها است .

وراث طبقه سوم که عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آنها را شامل می‌شود.

اموال مشمول مالیات بر ارث :

بر اساس ماده ی ۱۹ قانون مالیات مستقیم، اموالی که شامل مالیات بر ارث می شود عبارت است از :

– همه میراث متوفی که در ایران قرار گرفتند یا در خارج از ایران واقع شده اند چه اموال منقول و چه غیرمنقول.

-مطالبات قابل وصول و حقوق مالی بعد از کم کردن هزینه کفن و دفن به شکل عرفی و بعد از کم کردن واجبات مالی و اعتباری در حدود قوانین شرعی .

– بدهکاری های تحقق یافته شخص متوفی.

اگر وراث طبقه اول متوفی به منظور اقدام به مخارج لازم برای کفن و دفن و مراسم ترحیم نیازمند برداشت مبلغی از حساب بانکی متوفی باشند بانک ها قادرند بعد از مشخص نمودن هویت کامل ورثه حداکثر تا میزان ده میلیون ریال بدون ارائه گواهی انحصار وراثت و واریز مالیات  مبلغ را پرداخت کنند.

اموال خارج از مالیات بر ارث :

۸۰ درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها بر اساس مقررات مربوطه در بورس قبول شده باشد.

۴۰رصد ارزش سهام و سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت ها.

۴۰ درصد ارزش خالص اموال متوفی در بخش‌های تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی.

۸۰ درصد  اوراق مشارکت و سپرده های متوفی در نزد بانک ایرانی و شعبه های آن در خارج از کشور و موسسات اعتباری مجاز.

۵۰ درصد سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آن ها بر اساس قانون راجع به بورس مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

۴۰ درصد ارزش سهام و سهم‌الشرکه متوفی در بقیه شرکت ها .

۴۰% درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی.

مالیات بر ارث
مالیات بر ارث

مقررات راجع به تسلیم اظهارنامه مالیاتی :

بر اساس ماده ۲۸ قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که مشمول این شکل از مالیات می‌شوند موظفند مالیاتی که به آن ها تعلق گرفته است را با توجه به اظهارنامه ی مالیاتی تا سه ماه بعد از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه به شیوه علی الحساب پرداخت نموده و رسید بگیرند و نیز عدم تسلیم اظهارنامه در زمان تعیین شده یعنی حداکثر شش ماه است.

زمان فوت متوفی سبب اعمال جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. همچنین پرداخت مالیات بعد از آن زمان سبب تعلق جریمه برابر با دو و نیم درصد مالیات به اندازه هر ماه خواهد شد.

با توجه به ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است بعد از ارائه اظهارنامه از سوی وراث یا نماینده قانونی آن ها در شرایطی که تقاضای کتبی طی مدت یک هفته گواهینامه هایی که ضرورت آن رونوشت تایید شده و ریز اموال متوفی می باشد را صادر نموده و به مودی مالیاتی تسلیم کند. این گواهینامه صرفاً از لحاظ صدور برگ حصر وراثت ارتباط خواهد داشت. ملاحظه درخواست حصر وراثت در دادگاه ها منوط به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده می‌باشد.

شیوه محاسبه مالیات بر ارث :

ارزیابی املاک که شامل عرصه و اعیان می باشد و نیز از ارزش معاملاتی ملک و اگر برای مورد معامله ارزش گذاری نشده باشد ارزش معاملاتی به نزدیک ترین مکانی که در زمان فوت متوفی مشابه به آن بوده است منشا ارزیابی قرار می‌گیرد و سایر اموال متوفی نیز بر اساس ارزش روز در تاریخ خود ارزش گذاری می گردد.

وسایل منزل محل سکونت متوقف از لحاظ مالی در دسته ماترک متوفی قرار نمی گیرد

گواهینامه واریز مالیات بر ارث :

با توجه به ماده ۳۵ قانون مالیات های مستقیم اداره های ثبت اسناد و املاک زمانی که مال غیر منقول را به نام وراث یا موصی له به ثبت می رسانند و نیز همه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تقسیم نامه یا هرشکل معامله وراث درمورد‌ ماترک باید گواهینامه سازمان امور مالیاتی دارای صلاحیت را بر مبنای عدم شمول مالیات یا این که مالیات تعلق گرفته به شکل کلی پرداخت شده یا ضمانت ضروری برای پرداخت آن اعطا شده است را درخواست کنند و پیش از آن که این گواهی نامه ارائه شود اجازه ثبت ندارند.

مراجع حل اختلاف :

مرجع مهم به منظور رفع اختلاف بین ورثه و مامور تشخیص مالیات بعد از آن که برگ تشخیص مالیات صادر و ابلاغ شد رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. براساس در مدت ۳۰ روز از زمان ابلاغ برگ تشخیص مالیات قادر هستند به او رجوع نموده و دلایل و مدارک ضروری را ارائه  نمایند و به شکل کتبی درخواست رسیدگی کنند

و از سوی دیگر رئیس اداره امور مالیاتی هم طی مدت یک ماه موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر مدارک را موثر بداند درآمد مشمول مالیات مورد مطالبه از سهم ارث را تعدیل می‌کند و گرنه پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی فرستاده می شود و رای هیئت با نظر  اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.

مالیات بر ارث
مالیات بر ارث

با توجه به ماده ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم در شرایطی که مالیات قطعی شد اسناد و ادله جدیدی راجع به بدهی‌های متوفی یا تعلق نداشتن اموال به متوفی ارائه شود که در محاسبه مالیات بر ارث اثر داشته باشد پرونده به منظور صدور رای مناسب به هیئت حل اختلاف مالیاتی فرستاده شده و بر اساس نظر هیئت اعمال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *