طلاق چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی طلاق چیست؟و شرایط طلاق پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم طلاق :

به طور کلی طلاق به دو دسته تقسیم می شود :

وکیل طلاق در اصفهان در ادامه در مورد این دو دسته از طلاق اینگونه توضیح میدهد:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق میتوانید با وکیل طلاق در شیراز و نیز وکیل مهریه در شیرار مشورت لازم را به عمل بیاورید.

وکیل طلاق در بندر عباس میگوید:طلاق بائن و طلاق رجعی هر یک از انواع طلاق  آثار حقوقی متفاوتی دارند. قاضی در دادگاه وقتی حکم طلاقی را صادر می کند، حتما در حکم عنوان رجعی یا بائن بودن آن را درج می نماید.

طلاق
طلاق

مفهوم طلاق رجعی

در طلاقی که رجعی است مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع نماید و نیازی به نکاح مجدد نمی باشد و می تواند به همان زندگی قبل برگردد.

از جمله آثاری که می توان برای طلاق رجعی بر شمرد در ذیل آورده ایم:

1– در مدت عده طلاق رجعی مرد باید نفقه اش را به زوجه بپردازد.2- زن وشوهر در دوره عده در طلاق رجعی از هم ارث می برند(برای اطلاعات بیشتر در زمینه ارث با وکیل ارث در شیراز مشورت نمایید.).3– زن در دوره عده در جدایی رجعی قادر نخواهد بود با مرد دیگری ازدواج کند.4– مرد در دوره عده زن خود این امکان را ندارد با خواهر زنش ازدواج نماید و برای نکاح با خواهر زاده یا برادر زاده اش هم باید از زن اجازه بگیرد.

5- مرد برای نکاح در دوره عده زن خود در طلاق رجعی باید از دادگاه اذن بگیرد.6- اگر زن در دوره عده در طلاق رجعی رابطه نامشروعی برقرار کند درست مثل رابطه زن شوهردار می باشد.

مفهوم طلاق بائن :

در طلاق بائن زن و مرد به طور کامل از هم جدا شده و مرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت و اگر مرد اراده نماید که دوباره با زنش که  او را طلاق داده ازدواج نماید باید تا پایان مدت عده در طلاق صبر نماید و بعد از آن دوباره زن سابقش را به نکاح خود در آورد. نکته قابل توجه این است که در طلاق بائن همه حق و حقوقی که به زن و شوهر در طلاق رجعی تعلق می گرفت از بین می رود.

بنابر این می توان این طور خلاصه نمود که همه طلاق ها رجعی هستند جز این که شرایطی داشته باشند که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

1- اگر طلاق پیش از زناشویی اتفاق بیفتد بدین معنی که اگر مردی پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد این نوع طلاق بائن خواهد بود.2- طلاق زن یائسه هم از نوع بائن است .

3 – وقتی زنی به دلیل بیزاری ازشوهرش مالی به او بدهد و طلاق بگیرد حال چه مال برابر با مهریه ی او باشد یا بیشتر یا کم تر از مهریه زن باشد فرقی نمی کند.

این نوع طلاق هم از جمله طلاق های بائن است. 4- وقتی زن و مرد هردو از هم بیزار باشند اما در این حالت مالی که زن به مرد می دهد نمی تواند بیش از صداق او باشد. اگر در طلاقی که خلع یا مبارات است زن از مبلغی که به مرد داده است پشیمان شود و آن را پس بگیرد طلاق از بائن رجعی می شود.5- نوع دیگری از طلاق بائن طلاقی است که از سه طلاق پست سر هم حاصل شده و شوهر در این حالت حق رجوع به زن را نخواهد داشت.

1-طلاق زن یائسه

زن یائسه کیست؟ یائسگی حدودا در سنین بین 45 تا 55 سالگی اتفاق می افتد و از ویژگی های طبیعی زنان می باشد در این ایام تخمدان ها هورمون زنانه کم تری به ویژه استروژن ترشح می کند. اول قائدگی در زن نامنظم می شود پس از آن کامل عادت او قطع می گردد. اگر زنی یک سال تمام عادت نشود یائسه است.

پیرو مطلب قبلی باید بگوییم اگر مردی زن یائسه اش را طلاق دهد این طلاق بائن خواهد بود و مرد بدون نکاح تازه قادر نخواهد بود به زندگی مشترک برگردد.

طلاق
طلاق

2- طلاق خلعی

طلاق بائن به چند جهت ایجاد می شود: یکی از این جهات بیزاری و کراهتی است که زن از مرد یا هردو از هم می یابند. وقتی این بیزاری یک طرفه باشد، طلاق خلع است. اما اگر دو طرفه باشد طلاق از نوع مبارات خواهد بود. پس از جمله روش هایی که زوجین می توانند از هم جدا شوند و در دوره عده مرد حق رجوع به زن را ندارد، طلاق خلعی است.

در این نوع از طلاق ذاتا همه ارکان و شرایط اصولی و اساسی عقد مثل توافق هردو طرف و ایجاب و قبول آن ها  ضرورت دارد و از طرف دیگر کیفیت این عقد و اثر آن مشابه ایقاع می باشد یا در زبان دیگر بتوان گفت  طلاق زیر مجموعه ایقاعات محسوب می شود.

طلاق خلعی  از جمله ی طلاق بائن است  که در آن زن به سبب بیزاری که از مرد دارد، مبلغی به او می دهد و خود را فارغ و آزاد از زوجیت می کند. زن این امکان را دارد تا پیش از طلاق خلعی و حتی پس از طلاق در دوره عده و تا پیش از پایان یافتن آن به بذلش رجوع نماید  که بدین ترتیب طلاق خلعی به رجعی تبدیل می شود و مرد هم در این حالت می تواند در دوره عده به زن برگردد.

بر اساس نظر مشهور، مجوز رجوع زن منوط بر این است که رجوع مرد درست باشد. زوج این امکان را دارد که بعد از طلاق خلع بازگشت از طلاق را برای خودش ناممکن کند اما زن در این حالت می تواند به فدیه مراجعه کند و مانعی که زوج برای حق خویش ایجاد نموده است باعث سقوط حق زن در این موضوع نخواهد شد

3- طلاق مبارات :

از دیگر انواع طلاق بائن، طلاق مبارت است. طلاق مبارات هم زمانی اتفاق می افتد که زن و شوهر هر دو باهم از هم بیزار شوند در این حالت عوض نباید بیش تر از مهریه باشد.

4- سه طلاقه شدن زن :

بر اساس ماده 1057 قانون مدنی  اگر زوج سه بار پشت سرهم زن خود را طلاق دهد چه بدین صورت که طلاق بعد از رجوع باشد چه در ایام عده یا بعد از نکاح جدید قادر نخواهد بود دوباره با آن زن ازدواج نماید. در قانون و شرع در این موضوع صراحتا بیان شده است. در متن قانون از سه طلاقه بودن با عنوان سه طلاقه و نه طلاقه یاد شده است.

بر اساس ماده 1057 قانون مدنی اگر زنی سه بار همسر یک مرد باشد و طلاق گرفته باشد به آن مرد حرام می شود جز در موردی که با عقد دائم به همسری مرد دیگری در بیاید و بعد از نزدیکی با او به جهت فسخ یا طلاق یا فوت بینشان به هم خورده و جدا شده باشند.

به گفته ی مشاور حقوقی خانواده پس مردی که سه دفعه پشت سر هم زن را طلاق دهد چه این که در دوران عده یا بعد از ازدواج جدید صورت گرفته باشد دیگر قادر نیست با آن زن ازدواج نماید. چون نکاحی که سست بنیان باشد، نمی تواند خانواده خوشبختی را به وجود بیاورد و درست آن است که تمدید آن بعد از سه دفعه پشت سر هم خودداری به عمل آید. ضمن آن که قانون گذار تمایل دارد از این طریق از تکرر طلاق خودداری نماید.

فرضا اگر بعد از سه طلاق پشت سر هم و دخالت محلل و سقوط نکاح و نکاح دوباره زن و شوهر قبلی دوباره زن و مرد با هم به توافق نرسند و اختلاف داشته باشند و طلاق تکرار گردد. این موضوع قابل تداوم برای همیشه نیست. چون قانون گذار  با توجه به فقه اسلامی این گونه بیان داشته است که: زن هر کسی که نه طلاق بگیرد و6 تای آن عدی باشد ، بر ان فرد حرام می شود.

طلاق و عادت ماهیانه :

عمل طلاق تشریفات مخصوص خود را دارد. قانونگذار برای موضوع طلاق شرایطی را درنظر گرفته است و امر طلاق  در  این صورت صحیح  است. به بیان دیگر باید گفت که طلاق تنها در صورتی درست است که  بر اساس قواعد مقرره در قانون و بر اساس تشریفات مقرره انجام شود. از شرایطی که در هنگام طلاق باید مورد توجه قرار داد پاک بودن زن می باشد. طلاق حین حیض درست نیست.

البته باید موارد استثنا را هم در این مورد در نظر گرفت. در ماده 1140 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که طلاق زن در دوره نفاس صحیح نمی باشد. بنابراین در صورتی طلاق صحیح است که در دوره عادت نفاس نباشد.

نفاس عبارت است از حالتی مثل عادت زنانه  که ده روز بعد از زایمان به وجود می آید.  می توان گفت که فلسفه این قاعده شاید این باشد که طلاق در زمانی انجام شود که زن و مرد قادر باشند با هم نزدیکی کنند  تا به این طریق شاید که از طلاق جلوگیری شود. در نتیجه باید گفت طلاق در حالت عادت ماهیانه و نفاس باطل خواهد بود.

طلاق
طلاق

طلاق زن باردار :

در دوره حاملگی عادت زنانگی و نفاس نیست. به همین سبب طلاق در این دوره مانعی ندارد و قانون گذار پاک بودن زن را شرط قرار نداده است. اگر زن و مرد  قصد نمایند از هم طلاق بگیرند و بین آن ها نزدیکی نشده باشد قانون گذار هم پاکیزگی  را شرط قرار داده و طلاق بائن خواهد بود.

در حالتی که شوهر زن غائب باشد و در هنگام طلاق با زن در یک خانه ساکن نباشند در نتیجه این آگاهی را نخواهد داشت که زن عادت ماهیانه دارد یا نه  بنابر این پاکی زن شرط طلاق نیست. گاهی هم زن و شوهر از هم جدا زندگی می کنند به طوری که مرد نتواند  اطلاعی از زن بیابد این شکل از زندگی هم مانند حالتی است که مرد غائب می باشد و طلاق دادن او صحیح می باشد.

حکم طلاق در دوره طهر :

وقتی زن و مردی می خواهند از هم جدا شوند  زن در حین طلاق باید از حیض پاک باشد و مرد هم نباید در دوره پاکی با زن نزدیکی نکرده باشد. بنابر این در صورتی که در حالت عادت ماهانه و قبل از این پاکی با زن نزدیکی کرده باشد باید دوباره حیض شده و پاک شود تا طلاق صحیح باشد.

اما در مورد درستی طلاق باید بگوییم که  طلاق به شرطی که در طهر غیر مواقعه صورت پذیرد صحیح خواهد بود. پس زنی که در عادت ماهانه یا در نفاس باشد یا در طهر مواقعه قرار بگیرد ،طلاق دادن او درست نمیباشد. مگر در جایی که زن حامله باشد یا شوهرش بعد از آمیزش با زن سفر برود و از شرایط زن بی خبر باشد.

طلاق زن حامله و زنی که بعد ازعادت ماهانه از دوره طهر مواقعه به طهر غیر مواقعه برسد طلاق او صحیح می باشد.نکته قابل توجه این که طلاق دادن زنی که مرد تا وقت طلاق با او نزدیکی نداشته در همه صورت درست است.

استثنائات صحت طلاق در دوره عادت :

جاری شدن صیغه عقد ازدواج در دوره عادت ماهانه درست است.  اما طلاق زوجه در این دوره صحیح نمی باشد. جز در موردی که 1– مرد بعد از ازدواج با زن زناشویی نکرده باشد2–  زن حامله باشد 3– مرد غائب بوده و از شرایط و اوالات زن بی خبر باشد.

برخی از فقها از جمله آیت الله سیستانی بر این باورند که احتیاط واجب بر آن ست که مرد باید یک ماه از جدایی زوجه صبر نموده و بعد اقدام به طلاق نماید.

شرایط زن حین طلاق :

اما در مورد شرایط زن در موقع طلاق باید بگوییم که زن حین جاری شدن صیغه طلاق باید شرایطی داشته باشد. اولا که زن باید در دوره عادت ماهانه  و نفاس نباشد و در دوره پاکی زن از خون نفاس یا حیض مرد نباید با او نزدیکی کرده باشد.

اگر در حیض یا نفاس قبل از پاکی با او نزدیکی نماید  احتیاط بر آن است که باید دوباره عادت ماهیانه را بگذراند و بعد پاک شود.

طلاق
طلاق

سوالی که در ذهن می آید این است که اگر مردی با زنش نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد تکلیف چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که مرد در این حالت باید صبر نماید تا زن عادت ماهانه شده و سپس پاک شود و بعد او را طلاق دهد.

اما اگر زن حامله باشد قادر است پس از نزدیکی فورا او را طلاق دهد و نیز اگر زن یائسه باشد و بیش از پنجاه سال سن داشته باشد در این حالت هم باید بعد از نزدیکی بلافاصله او را طلاق دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *