شرکت تجاری چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی شرکت تجاری چیست؟و شرایط شرکت تجاری پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

شرکت تجاری ، در واقع  قالبی می باشد که برای انجام فعالیت های تجاری توسط اشخاص به کار برده میشود .

هدف تاسیس شرکت تجاری :

شرکت های تجاری ، برای کسب سود و منفعت تاسیس شده و در واقع هدف افراد از تشکیل آن ها ، کسب سود می باشد .

در واقع تفاوت اصلی شرکت های تجاری و موسسات غیر انتفاعی ، در هدف تاسیس این دو شرکت می باشد و ممکن است که شرکت غیر انتفاعی در عمل کسب سود کنند اما این امر موجب تجاری تلقی شدن این موسسه ها  نمی شود .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

اتخاذ تصمیم در شرکت تجاری :

اتخاذ تصمیم در شرکت های تجاری ، اصولا با اکثریت آرا انجام می شود و بنابراین ، محدودیت موجود در شرکت های مدنی که لزوما توافق آرا را شرط تصرف در مال مشترک می داند ، در شرکت های تجاری وجود ندارد .

شخصیت حقوقی شرکت تجاری :

شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکای خود می باشند و بنابراین ، می توانند طرف معاملات متعدد و مختلف قرار گرفته و هم چنین در صورت بروز اختلاف ، اقامه ی دعوا کرده و یا طرف دعوا قرار گیرند .

در واقع شخصیت حقوقی شرکت های تجاری ، از تاریخ ثبت شرکت ، ایجاد می شود .

اداره ی شرکت تجاری :

شرکت های تجاری ، بر اساس شرکت نامه و یا اساسنامه ی خود اداره  می شوند .

قانون گذار ، به موجب قانون تجارت و یا لایحه ی اصلاح قانون تجارت و قانون بخش تعاونی اقتصاد ، قواعد حاکم بر تنظیم اساسنامه و انحلال و .. شرکت را بیان می کند .

سرمایه ی شرکت تجاری :

افراد ممکن است که برای انجام برخی از فعالیت های تجاری ، سرمایه ی لازم را نداشته باشند اما می توانند با تجمیع سرمایه های خود در قالب شرکت تجاری ، به سرمایه ی لازم برای انجام عمل تجاری مورد نظر خود دست یابند .

در قانون تجارت ، برای برخی از شرکت ها ، حداقلی از نظر سرمایه در نظر گرفته شده است .

سرمایه و دارایی شرکت های تجاری ، مستقل از شرکای آن می باشد و در صورتی که شرکت دارای دیونی باشد ، در وهله ی اول ، باید این دیون از محل سرمایه و دارایی خود شرکت تادیه شود .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

ثبت شرکت :

به موجب ماده ی صد و نود و پنج قانون تجارت ، به به ثبت رساندن شرکت های تجاری ، مطابق مقررات ، الزامی می باشد .

انواع شرکت های تجاری :

شرکت های تجاری ، با توجه به ماده ی ۲۰ قانون تجارت ، به هفت نوع زیر می باشند :

  1. شرکت با مسئولیت محدود
  2. شرکت تضامنی
  3. شرکت نسبی
  4. شرکت سهامی
  5. شرکت تعاونی تولید و مصرف
  6. شرکت مختلط سهامی
  7. شرکت مختلط غیر سهامی

تقسیم بندی شرکت های تجاری :

شرکت های تجاری در یک تقسیم بندی ، به دو دسته ی شرکت های سرمایه ای و شرکت های اشخاص تقسیم می شوند .

شرکت های سرمایه ای ، شرکت هایی هستند که میزان مسئولیت شرکای شرکت ، محدود به نیزان سرمایه ی آن ها در شرکت تجاری می باشد .

شرکت های اشخاص نیز ، شرکتی هستند که در این شرکا ، دارای مسئولیت نا محدود در شرکت بوده و بنابراین شخصیت شرکا ، در این گونه شرکت ها ، بسیار حائز اهمیت می باشد .

در ادامه ی این مقاله ، به بررسی مختصر هر یک از شرکت های تجاری فوق ، می پردازیم .

شرکت سهامی :

شرکت سهامی ، شرکتی است سرمایه ی آن به قطعات سهام تقسیم می شود و میزان مسئولیت شرکای آن ، تا میزان مبلغ اسمی سهم الشرکه ی آن ها در شرکت می باشد .

شرکت سهامی ، از نوع شرکت تجاری سرمایه ای می باشد و هم چنین شرکتی شکلا تجاری است به این معنا که حتی اگر موضوع فعالیت شرکت سهامی ، امور تجاری نباشد ، باز هم قانون گذار شرکت را تجاری محسوب می کند .

شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند .

شرکت سهامی خاص ، شرکتی است که تمامی سرمایه ی شرکت ، توسط شرکا تامین می شود و بنابراین در این شرکت ها ، پذیره نویسی سهام و تبلیغات برای فروش سهام و .. مطرح نمی باشد .

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که بخشی از سرمایه توسط موسسین و بخش دیگر ان توسط مردم از طریق پذیره نویسی تامین می شود .

سرمایه ی شرکت سهامی :

برای تاسیس شرکت سهامی عام و خاص ، قانون گذار حداقلی را مقرر نموده است .

حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت سهامی عام ، مبلغ پنج میلیون ریال و برای تاسیس شرکت سهامی خاص ، حداقل سرمایه ، مبلغ یک میلیون ریال می باشد .

برای تاسیس شرکت ، حداقل سی و پنج درصد سرمایه باید تادیه شود و مابقی آن باید توسط موسسین و  شرکا تعهد شود .

موسسین باید حداقل ۲۰ درصد سرمایه را تعهد و سی و پنج درصد از این میزان را نقدا تادیه کنند .

شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی ، میان دو یا چند  نفر برای انجام امور تجاری ، تشکیل و تاسیس می شود .

شرکای شرکت تضامنی ، دارای سنگین ترین مسئولیت در مقایسه با شرکای سایر شرکت های تجاری می باشند .

این شرکا ، در صورتی باید تمام‌سرمایه توسط شرکا تقدیم و تسلیم شود  شرکت نتواند از پس تادیه ی قروض خود بر آید ، مسئول پرداخت تمامی دیون شرکت می باشند .

تشکیل شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی ، با تادیه ی تمام‌ سرمایه توسط شرکا تشکیل می شود و در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد ، باید توسط تمامی شرکا ، تقویم و تسلیم شود . شرکا در تقدیم سرمایه ی غیر نقد دارای مسئولیت تضامنی می باشند و بنابراین نمی توان در تقویم سرمایه ی غیر نقد به راحتی تقلب نمود .

شرکت نسبی :

شرکت نسبی ، یکی دیگر از شرکت های تجاری می باشد که میان دو یا چند نفر برای انجام فعالیت های تجاری تشکیل و تاسیس می شود .

شرکت تجاری نسبی ، از جمله شرکت های اشخاص می باشد که شخصیت شرکا در ان دارای اهمیت میباشد.

مسئولیت شرکای شرکت تجاری نسبی ، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت دارند .

برای مثال ، اگر شریکی دارای ۳۰ درصد سرمایه ی شرکت باشد ، مسئول ۳۰ درصد قروض شرکت نیز می باشد .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی تجاری می باشد که میان دو یا چند نفر جهت انجام فعالیت های تجاری تشکیل و تاسیس می شود .

شرکای شرکت با مسئولیت محدود ، تنها به میزان اورده ی خود در شرکت ، دارای مسئولیت می باشند و بنابراین شرکت با مسئولیت محدود نیز هم چون شرکت سهامی ، از نوع شرکت های سرمایه ای می باشند.

نحوه ی تشکیل شرکت :

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، باید تمام سرمایه ی شرکت ، تادیه شود و مانند شرکت تضامنی ، اگر سرمایه به صورت غیر نقد باشد ، لازم است که توسط تمامی شرکا تقویم شده و تسلیم شود .

شرکت تعاونی :

یکی دیگر از شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی می باشد . شرکت های تعاونی ، جهت رسیدن به اهداف خاصی که قانون گذار در قانون بخش تعاونی اقتصاد مطرح کرده است . بنابراین ، دستگاه های دولتی ، ملزم خواهند بود که شرکت های تعاونی را در انجام معاملات خود اولویت داده و در واقع دولت مسئول حمایت از این شرکت ها می باشد .

شرکت های تعاونی ، در خصوص اعضا ، تعداد و میزان سهم ان ها در شرکت ، دارای محدودیت های مذکور در قانون فوق می باشند .

شرکت های تعاونی ، به دو نوع شرکت تعاونی تولید و توزیع تقسیم می شوند .

شرکای شرکت ، تا میزان اورده ی خود در شرکت مسئولیت خواهند داشت .

شرکت مختلط سهامی :

شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که از دو دسته شرکا تشکیل شده است .

یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن .

سرمایه ی شرکای سهامی ، به قطعات سهام تقسیم می شود و میزان مسئولیت ان ها در شرکت ، تا میزان مبلغ اسمی سهام آن ها در شرکت می باشد .

شرکت توسط شرکای ضامن اداره می شود و این شرکا نسبت به قروض شرکت دارای مسئولیت تضامنی میباشند .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیر سهامی ، میان یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند شریک تضامنی جهت انجام امور تجاری تاسیس و تشکیل می شود .

شرکای با مسئولیت شرکت مختلط غیر سهامی ، وظیفه و حق اداره ی شرکت را نداشته و تنها نی توانند در امور شرکت نظارت کنند . میزان مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود نسبت به قروض شرکت مختلط غیر سهامی ، تا میزان اورده ی آن ها در شرکت می باشد .

شرکای ضامن ، حق و وظیفه ی اداره ی شرکت را بر عهده داشته و در برابر قروض شرکت دارای مسئولیت تضامنی می باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *