شرکت تعاونی تولید و مصرف چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی شرکت تعاونی تولید و مصرف چیست؟و شرایط شرکت تعاونی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه شرکت تعاونی تولید و مصرف :

شرکت های تجاری ، شرکت هایی هستند که توسط اشخاص جهت انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری تاسیس و تشکیل می شوند .

این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و دارایی مجزا از شرکای خود می باشند و بنابراین انجام فعالیت تجاری در قالب ان ها دارای مزایای خاصی می باشد .

شرکت های تجاری ، اصولا با اکثریت ارا اداره می شوند و تصمیم گیری در این شرکت ها اصولا بر همین اساس می باشد اما در شرکت های مدنی ، برای اتخاذ تصمیم و تصرف در مال مشترک باید به اتفاق نظر رسید که گاهی اوقات امری بسیار مشکل و بعید می باشد .

ممکن است که اشخاص ، سرمایه ی لازم را جهت انجام یک فعالیت تجاری خاص نداشته باشند . در این صورت در ضمن قالب شرکت تجاری ، سرمایه های اندک تجمیع شده و سرمایه ی لازم جهت انجام امور تجاری مدنظر خود بدست می آید .

شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت های تجاری :

در قانون تجارت ایران ، هفت نوع شرکت تجاری به موجب ماده ی ۲۰ این قانون به رسمیت شناخته شده است.

 1. شرکت تضامنی
 2. شرکت نسبی
 3. شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص می باشد )
 4. شرکت با مسئولیت محدود
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت مختلط غیر سهامی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

در این مقاله ، به یکی از شرکت های تجاری یعنی شرکت تعاونی تولید و مصرف پرداخته و قواعد حاکم بر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

شرکت تعاونی تولید و مصرف :

قانون حاکم بر شرکت های تعاونی ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده که در سال هزار و سیصد و هفتاد تصویب شده و در سال هزار و سیصد و نود و سه ، مورد اصلاح قرار گرفته است .

در این قانون برای تاسیس و تشکیل شرکت های تعاونی ، اهدافی ذکر شده است که به برخی از ان ها می پردازیم .

اهداف شرکت تعاونی :

قانون گذار دولت را موظف نموده است که جهت رسیدن به اهداف فوق ، شرایط و امکانات لازم را ضمن برنامه های توسعه و قوانین بودجه ی سنواتی لحاظ نماید .

شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت تعاونی تولید و مصرف

اساسنامه ی شرکت تعاونی :

ماده ی ۵ قانون بخش تعاونی مقرر می دارد که موارد زیر باید در اساسنامه ی شرکت تعاونی درج شود .

تابعیت شرکت های تعاونی باید لزوما ایرانی باشد .

تعداد اعضای شرکت تعاونی :

اعضای شرکت تعاونی ، با توجه به میزان سرمایه ی شرکت و فرصت اشتغال و هم چنین نوع فعالیت شرکت و با رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت توسط ایین نامه ای که به تصویب وزارت تعاون رسیده است تعیین می شود .

در هر صورت لازم به ذکر است که تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد .

اعضا و شرایط عضویت در شرکت :

اعضای شرکت تعاونی ، ممکن است اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی باشند .

اعضای شرکت تعاونی ، باید به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه ی قانونی آن ملتزم باشند .

شرایط عضویت در شرکت تعاونی :

خروج عضو از شرکت :

اعضای شرکت تعاونی می توانند با اختیار خود از شرکت تعاونی خارج شوند و  نمی توان ان ها را از این امر منع نمود .

در صورتی که عضو متخصص در شرکت تعاونی تولید ، قصد خروج از شرکت را داشته باشد ، باید ۶ ماه قبل از استعفای خود ، مراتب را کتبا به اطلاع شرکت برساند .

اگر به موجب خروج عضو از شرکت ، به شرکت ضرر و خسارت وارد شود ، عضو مذکور ملزم به جبران خسارت خواهد بود .

اخراج عضو از شرکت :

در موارد زیر ، عضو از شرکت تعاونی اخراج خواهد شد :

تشخیص موارد فوق ، به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره و یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی می باشد .

سرمایه ی شرکت تعاونی :

اموال و دارایی هایی که جهت تاسیس تعاونی و یا افزایش سرمایه ی قبلی آن در اختیار شرکت قرار می گیرد، سرمایه ی شرکت تعاونی را تشکیل می دهد .

به موجب ماده ی ۱۷ قانون بخش تعاونی ، در شرکت های تعاونی باید لزوما حداقل پنجاه و یک درصد از سرمایه ی شرکت ، توسط افراد تامین خواهد شد و ما بقی آن را دستگاه های دولتی ، بانک ها ، وزارتخانه ها ، شهرداری ها و .. در راستای بند ۲ اصل چهل و سه قانون اساسی ، جهت تامین سرمایه ی شرکت ، از طریق وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگری هم چون اجاره ، مضاربه ، مساقات و ..  به شرکت تعاونی تادیه می کنند .

مطابق توافقات طرفین ، سهم دستگاه های دولتی که در تامین سرمایه ی شرکت نقش داشته اند ، به تدریج باز پرداخت شده و صد در صد سرمایه به شرکت تعاونی تعلق خواهد گرفت .

شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت تعاونی تولید و مصرف

ذخیره ی قانونی :

به موجب ماده ی بیست و پنج قانون بخش تعاونی ، حداقل پنج درصد سود خالص شرکت تعاونی ، به تصویب مجمع عمومی عادی ، به عنوان ذخیره ی  قانونی شرکت منظور خواهد شد .

می توان حداکثر یک دوم از این ذخیره ی قانونی را برای افزایش سرمایه ی شرکت تعاونی استفاده کرد که در شرکت سهامی خاص و همچنین در شرکت سهامی عام این عمل ممنوع می باشد .

اندوخته ی احتیاطی :

حداکثر پنج درصد از سود خالص شرکت ، به تصویب مجمع عمومی عادی ، به عنوان اندوخته ی احتیاطی منظور خواهد شد و مجمع عمومی عادی نحوه ی استفاده از ان را مشخص خواهد کرد .

انواع شرکت تعاونی :

 1. شرکت تعاونی تولید
 2. شرکت تعاونی توزیع

در ادامه هر یک را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

شرکت تعاونی تولید :

به موجب ماده ی بیست و شش قانون بخش تعاونی ، شرکت تعاونی که فعالیت ان ها در زمینه ی کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، شیلات ، صنعت ، معدن ، پرورش و صید ماهی ، عمران شهری و عشایری و روستایی و .. باشد ، در زمره ی شرکت های تعاونی تولید خواهد بود .

شرکت های تعاونی تولید ، به دلیل اهمیت و نقشی که در اقتصاد کشور دارند ، مورد توجه قانون گذار واقع شده اند به گونه ای که قانون گذار ، شرکت های تعاونی تولید را در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مرتبط با شرکت های تعاونی ، دارای حق تقدم معرفی کرده است .

شرکت های تعاونی توزیع :

شرکت های تعاونی توزیع ، شرکت هایی هستند که نیاز مشاغل تولید و یا مصرف کنندگان خود را در راستای مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها ،  تامین می کنند .

شرکت های تعاونی توزیع که به تامین کالا و مسکن و سایر نیاز های روستائیان ، کارگران ، کارمندان و عشایران می پردازند ، در خصوص حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع ، دارای اولویت می باشند .

دولت و شرکت های دولتی و هم چنین تعاونی ها ، موظف اند که در راستای حمایت از شرکت های تعاونی ، در معاملات خود ، برای شرکت های تعاونی ، اولویت قائل شوند .

شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت تعاونی تولید و مصرف

ارکان شرکت های تعاونی :

جهت اداره و اتخاذ تصمیم در شرکت های تعاونی ، هر شرکت تعاونی

به موجب ماده ی 29 بخش تعاونی ، دارای ۳ رکن زیر می باشد :

 1. مجمع عمومی  :
 2. بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در شرکت های تعاونی می باشد .
 3. که به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود .
 4. هیات مدیره
 5. بازرس یا بازرسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *