ازاله بکارت چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی ازاله بکارت چیست؟و شرایط ازاله بکارت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ازاله بکارت :

در سال های گوناگون باکرگی و مفهوم عدم برقراری رابطه جنسی پیش از ازدواج در جوامع و ادیان گوناگون به عنوان نمادی از نجابت و پاکدامنی تلقی می شده است. اما با این حال در پی تغییرات در جوامع مختلف مفهوم باکرگی نیز دچار تغییر شد.

وقتی که خونریزی پس از نخستین رابطه جنسی بعد از عقد نکاح و سلامت پرده بکارت تا هنگام ازدواج معیاری برای تا پاکدامنی واقع می‌شود این موضوع نابرابری جنسیتی در جوامع را محور قرار می دهد.با توجه به آن چه که در ایران مشاهده می‌کنیم ارتباط بکارت با آبرو و شرف خانواده ها برخی اوقات سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دختران می شود.

ازاله بکارت
ازاله بکارت

مفهوم بکارت :

باکرگی از یک کلمه فرانسوی دریافت شده است و ریشه آن در فرهنگ قرون وسطایی نماد حاکمیت مرد بر زن در آن زمان بوده است. با کره شخصی می باشد که هیچ رابطه جنسی برقرار نکرده است. اما این موضوع پیچیده تر از این تعریف است. رابطه جنسی برای اشخاص مختلف مفاهیم گوناگونی را شامل می شود. پس بکارت هم دارای ابعاد و مفاهیم مختلفی است .

دسته ی کثیری از مردم معتقدند که اقدام به دخول نشانی از از بین رفتن بکارت می باشد. اما برخی اوقات رابطه جنسی به شکل دهانی و مقعدی انجام می شود. در این خصوص می‌توان فرض را بر آن گذاشته اشخاص بکارتشان را از دست داده اند.

از طرف دیگر دسته ای از اشخاص معتقدند که تجاوز جنسی برابر با رابطه جنسی نمی باشد. چون در آن رضایت هر دو طرف جاری نیست. پس اگر شخصی مورد تجاوز جنسی دهانی و مقعدی و واژنی واقع شود به این مفهوم می‌باشد که باکرگی خود را از دست داده است.

رابطه جنسی و باکره بودن  بستگی به علت های جسمی و عاطفی دارد. به همین سبب برای تعریف باکرگی ضرورت دارد  تصمیم گرفت که کدام علت مورد عنایت قرار می‌گیرد. در فرهنگ ایران چیزی که نماد باکرگی در زنان می باشد برقراری و وجود پرده بکارت است.

مفهوم پرده بکارت :

پرده بکارت یا هایمن قسمتی از آلت تناسلی زنانه می باشد که برابر با آن در مردان وجود ندارد و در واقع از یک کلمه یونانی به مفهوم الهه ی عروسی دریافت شده است. پرده ی بکارت در زنان مختلف دارای اشکال متفاوتی می باشد. در موارد بسیار کمیاب دسته ای از افراد دارای این پرده نمی باشند و در برخی از اشخاص نیز پرده بکارت همه واژن آن ها را پوشش داده یا سوراخ کوچکی بر روی آن قرار دارد.

اما در بسیاری از افراد عموماً سوراخ بزرگی روی پرده بکارت وجود دارد که اجازه می دهد خون قاعدگی از واژن بیرون آید. در نخستین دفعه آلت تناسلی مرد در داخل واژن قرار می گیرد و امکان دارد که پرده بکارت کشیده شده و این موضوع سبب درد و خونریزی شود.

اما همه اشخاص آن را تجربه نخواهند کرد و روش‌های مختلفی مانند حوادث ناشی از دوچرخه سواری و ورزش و یا فرو بردن جسمی تیز در داخل واژن هم امکان از بین بردن پرده بکارت را خواهد داشت. اگر این  موضوع حادث شود پرده از بین رفته و دوباره رشد نمی کند.

ازاله بکارت
ازاله بکارت

مفهوم ازاله بکارت :

ازاله ی بکارت به مفهوم زایل شدن پرده بکارت در دختران می باشد که این از بین رفتن می تواند ناشی از عمل نزدیکی و رابطه جنسی و تصادف یا به شکل اتفاقی غیرمنتظره و یا بر اثر رابطه ای غیر از نزدیکی و رابطه جنسی مانند استفاده از اجسام مثل ورود جسم سخت و یا با انگشت شکل بگیرد.

مفهوم ارش :

ارش در لغت به مفهوم نزاع و درگیری می باشد. جراحت دیه جراحتی تلقی می شود که میزان آن مشخص نمی‌باشد و نیز مالی در نظر گرفته شده است که شخص در مقابل مابه التفاوت بین مال سالم و معیوب پرداخت می‌کند.

ارش به میزان خسارتی گفته می‌شود که باید به منظور صدمه به عضوی از بدن پرداخت گردد که میزان آن در قانون تعیین نشده است. مفهوم ارش بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی دیه غیر مقدر را ارش گویند که مقدار آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با در نظر گرفتن نوع و میزان جنایت و اثر آن بر سلامت مجنی علیه و مقدار ضرر و زیان وارد شده با توجه به حد مقدر و با در نظر گرفتن نظر کارشناس مقدار آن را مشخص می‌کند. قوانین دیه مقدر راجع به ارش نیز جاری می باشد.

جز این که در قانون به شکل دیگری تعیین شده باشد.  ارش نیز درست مانند دیه به واسطه ی دادسرا و دادگاه کیفری مورد دادرسی واقع می‌شود. امروزه مقنن با عنایت به ماده یک قانون نظام پزشکی مشخص نمودن ارش را در اختیار پزشک قانونی گذاشتند. با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی نمی‌توان برای عضوی که دیه مشخصی دارد و چیزی را در قالب دیه زیبایی مشخص نمود.

ارش جزایی که به آن حکومت هم اطلاق می‌شود در واقع غیرمقدر است  و با ارش جنایت یا ارش مقدر فرق می‌کند و فرقش در آن است که اندازه ارش جزایی یا حکومت را دادگاه تعیین می کند و نسبت به آن رای دهد ولی مقدار ارش جنایت را شرع و قانون مشخص نموده است و دادگاه تنها همان را صادر می نماید و نیازمند تشخیص دادگاه نمی باشد.

مفهوم ارش البکاره :

ارش البکاره برای عضوی استفاده می شود که زایل شده است. یعنی پرده بکارتی که از بین رفته است. مثلاً چنان چه دختری در تصادف رانندگی بکارتش را از دست بدهد حق دریافت ارش البکاره را دارد و حق او مهرالمثل نمی باشد.

ولی در واقع هر دو موضوع را دادگاه تشخیص می دهد و مقدار آن را تعیین می نماید. بنابراین مبلغ ثابتی نمی باشد و بیشتر با توجه به وضعیت خانوادگی دختر و شان اجتماعی و جایگاه خانوادگی و مشخص می شود. ارش البکاره و یا مهرالمثلی که به منظور رابطه جنسی مشخص می‌شود خیلی بیشتر از ارش البکاره ای است که برای تصادفات مقدر می گردد.

مجازات ازاله بکارت با رضایت دختر :

با توجه به آن چه که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است آن است که بر اساس تبصره یک ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر از بین رفتن بکارت در نتیجه رابطه جنسی با رضایت دختر صورت گرفته باشد عنوان مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نخواهد شد. چنان چه این رضایت به اثبات برسد در حقیقت دختر اگر شکایت کند صد ضربه شلاق را برای خودش و پسر خریداری نموده است.

ازاله بکارت
ازاله بکارت

شیوه اثبات رضایت دختر در ازاله بکارت :

به طور کلی اثبات رضایت و توافق دختر در رابطه جنسی و از بین رفتن پرده بکارت به آسانی انجام نمی‌شود. اما عده‌ای از قضات دارای رویه هستند. بدین ترتیب که از رفتار دختر در هنگام دوستی این موضوع را برداشت می‌کنند.

به عنوان مثال مقدار صمیمیت آن ها پیش از رابطه جنسی و بعد از رابطه سبب از بین رفتن بکارت میشود یا تعداد دفعاتی که دختر و پسر با هم رابطه جنسی برقرار کردند یا حتی با توجه به مصرف مشروبات الکلی و غیره. البته باید در نظر داشت که تفسیر و بررسی این موضوعات تنها به دست دادگاه قضات و بررسی آن ها انجام می‌شود.

مجازات ازاله بکارت به شکل نامشروع :

وقتی پرده بکارت دختری به شکل نامشروع از بین می رود و به شکل غیر قانونی آن را مورد ترمیم قرار می‌دهد ارش البکاره ثابت خواهد شد. اما مقدار  آن تنها به عنوان عضوی که دچار آسیب شده است تعیین خواهد شد شد و مورد محاسبه قرار می‌گیرد و به صورت عضوی که آسیب های معنوی یعنی شرافتی و حیثیتی به آن وارد شده محاسبه نمی شود.

میزان دیه ازاله پرده بکارت :

با عنایت به ماده ی ۱۵۰ قانون دیات دیه پارگی عمدی پرده بکارت برابر با مهرالمثل می باشد. دیه ی کامل زن ذکر شده در آن ماده به سبب پارگی مثانه می باشد و از آن جایی که به دلیل مقدار دیه تفاوتی بین عمد و غیرعمد نیست، بنابراین به شکلی دیه بکارت فرقی ندارد که عمدی یا غیر عمد باشد. در هر صورت مهرالمثل خواهد بود .

این نکته را هم باید در نظر داشت که از بین رفتن پرده بکارت دختر با انگشت و ابزار دیگر شامل ماده ۱۵۰ قانون دیات خواهد شد و مضاف بر دیه کامل زن مهرالمثل هم به آن تعلق می گیرد. اگر این اقدام از طریق یک فرد بیگانه صورت گیرد و غیر مجاز تلقی شود، با توجه به ماده ی ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات تعزیری محکوم می شود.

ازاله بکارت
ازاله بکارت

شرایط مجرمانه شناختن ازاله بکارت :

اگر برای قاضی آشکار شود که دختر دارای رضایت بوده ازاله ی بکارت از سوی مرد مجازاتی برای او در پی نخواهد داشت و الا چنان چه دختر توافق نکرده باشد یا نابالغ و مجنون باشد کسی که مرتکب این عمل شده مجرم تلقی شده و برای او مجازات در نظر گرفته می شود.

در شرایطی ازاله بکارت جرم خواهد بود که ایجاد رابطه جنسی با شخص غیر از همسر انجام شده باشد. اگر مردی نسبت به ازاله بکارت همسر خود اقدام کند مجرم نخواهد بود. بر این اساس همین که خطبه عقد جاری می‌شود و عقد نکاح به صورت قانونی انجام می گیرد

اگر پارگی بکارت اتفاق بیفتد، مرد مجرم نیست و مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است. حتی اگر جشن عروسی هم اتفاق نیفتد. اما اگر همین ازاله ی بکارت از سوی نامزد دختر در صورتی که هنوز صیغه عقد بین آن ها جاری نشده انجام شود، دختر قادر است نسبت به نامزد خود شکایت کرده و او را مجرم دانسته و به مجازات لازم محکوم نماید.

ازاله ی بکارت فرقی نمی کند که با مقاربت صورت بگیرد یا با هر ابزار و وسیله دیگری، در هر حال مردی که اقدام به این عمل می نماید با توجه به شرایط بالا مجرم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *