اساسنامه ی شرکت چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اساسنامه ی شرکت چیست؟و شرایط اساسنامه ی شرکت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه اساسنامه ی شرکت :

شرکت های تجاری ، از جمله اشخاص حقوقی می باشند که دارای شخصیت  حقوقی مستقل از شرکای خود بود و جهت انجام امور تجاری تشکیل می شوند .

قانون گذار به موجب ماده ی صد و نود و پنج قانون تجارت ، ثبت این شرکت ها را الزامی دانسته است . برای ثبت کردن شرکت های تجاری ، مدارک و اسنادی مورد نیاز می باشد .

برای ثبت برخی از شرکت های تجاری ، اساسنامه ی شرکت ، یکی از مدارک مورد نیاز می باشد که باید به اداره ی ثبت شرکت ها تسلیم شود .

در این مقاله ، سعی شده است که در خصوص چیستی اساسنامه ، مفاد ان و تفاوت ان با شرکت نامه و سایر مسائل مرتبط با اساسنامه صحبت شود

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

اساسنامه ، یکی از مهم ترین رکن های یک شرکت می باشد که به شرکت هویت و اعتبار می دهد .

اساسنامه ی شرکت ، با توجه به محتویات ان ، منبعی خوب برای کسب اطلاعات لازم در مورد شرکت تجاری مورد نظر بوده و اشخاصی که قصد دارند در شرکت وارد شوند می توانند به اساسنامه ی شرکت مراجعه کنند و اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم مناسب تر ، بدست اورند .

اعضا و شرکای شرکت ، ملزم خواهند بود که به اساسنامه ی شرکت توجه کرده و مقررات ان را رعایت نمایند . در واقع اساسنامه ی شرکت ، میان شرکا و اعضا ، لازم الاتباع می باشد .

تنظیم اساسنامه ی شرکت :

اساسنامه ی شرکت های سهامی خاص ، لزوما باید توسط مجمعی به عنوان مجمع عمومی موسس که متشکل از موسسین و شرکای شرکت می باشد ، اصلاح و تصویب شود در واقع ما در شرکت های سهامی عام ، با طرح اساسنامه مواجه هستیم که به تصویب مجمع فوق رسیده و تبدیل به اساسنامه خواهد شد .

در شرکت سهامی خاص ، الزامی در تشکیل مجمع عمومی موسس وجود ندارد و اساسنامه با تراضی و توافق تمام شرکا تنظیم می شود و به امضای ان ها می رسد .

پس از بررسی چیستی و چگونگی تنظیم اساسنامه ، باید به این پرسش پاسخ دهیم که در کدام شرکت ها ، تنظیم اساسنامه الزامی بوده و در کدام شرکت ها ، این الزام وجود ندارد .

اساسنامه ی شرکت ها :

به موجب لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، شرکت های سهامی اعم از شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص ، باید به تنظیم اساسنامه اقدام کنند . در شرکت های تعاونی نیز ، تنظیم اساسنامه الزامی می باشد .

در سایر شرکت ها ، قانون گذار الزامی جهت تنظیم اساسنامه قرار نداده و این شرکت می توانند به این امر اقدام کنند و یا نکنند .

در شرکت هایی مثل شرکت تجاری با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی و .. با شرکت نامه مواجه می باشیم .

تفاوت شرکت نامه و اساسنامه :

شرکت نامه ، در واقع نوعی از رسند رسمی می باشد و قرارداد ی است که میان دو یا چند نفر جهت تاسیس و تشکیل شرکت تجاری بسته می شود .

اساسنامه ی شرکت ، در حکم قانون اداره ی شرکت می باشد . اساسنامه ی شرکت ، در واقع خط مشی و هدف شرکت را مشخص می کند .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

محتویات اساسنامه :

پس از بررسی مسائل مرتبط با اساسنامه ، نوبت به ان رسیده است که در خصوص مفاد و محتویاتی که باید در اساسنامه درج شود ، صحبت کنیم .

به موجب ماده ی ۸ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، شرکت های سهامی ، باید در اساسنامه ی خود مواردی را ذکر کنند .

برخی از این موارد را در این قسمت اورده ایم .

لازم به ذکر است که به موجب تبصره ی ماده ی ۴ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، شرکت های سهامی باشد توجه کنند که در انتخاب نام شرکت ، باید لزوما عبارت ” شرکت سهامی عام ” و یا ” شرکت سهامی خاص ” را درج نمایند .

در اساسنامه ی شرکت های سهامی ، باید موضوع فعالیت شرکت ، به صورت منجز و صریح قید شود .

شرکت های سهامی ، شرکت های شکلا تجاری می باشند به این معنا که حتی اگر موضوع فعالیت شرکت ، تجاری نباشد ، باز هم قانون گذار ان ها را تجاری محسوب کرده و احکام شرکت های تجاری را بر ان ها حاکم خواهد کرد .

شرکا می توانند برای شرکت ، مدت تعیین کنند و اگر این مدت منقضی شود و شرکا ان را تمدید نکنند ، شرکت منحل خواهد شد .

در صورتی که شرکا قصد داشته باشند که برای شرکت ، شعبه ای تاسیس کنند ، باید محل شعب شرکت را نیز در اساسنامه قید کنند .

به موجب ماده ی ۵ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، سرمایه ی شرکت سهامی عام ، نباید کم تر از ۵ میلیون ریال و شرکت سهامی خاص ، کم تر از یک میلیون ریال باشد .

در اساسنامه باید مشخص شود که چه میزان از سرمایه ی شرکت به  صورت نقد و چه میزان به صورت غیر نقد می باشد .

در خصوص انتقال سهام در شرکت های سهامی ، لازم به ذکر است که در شرکت های سهامی عام ، نمی توان مقرراتی وضع کرد که نقل و انتقال سهام را محدود و مشروط به اذن مدیران و .. کرد اما در شرکت های سهامی خاص ، وضع چنین مقرراتی امکان پذیر می باشد ‌.

نقل و انتقال سهام بی نام ، هم جون اسناد در وجه حامل ، با قبض و اقباض انجام می گیرد .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

همان طور که مشاهده کردید ، در واقع بخش عظیمی از اطلاعات مربوط به شرکت ، در اساسنامه ی شرکت قید می شود .

قانون گذار ، شرکای شرکت را تعیین مقررات ان به موجب اساسنامه مختار گذاشته است اما در مواردی که اهمیت ان اقتضا می کند ، خود به تعیین قاعده پرداخته و اشخاص ملزم به رعایت ان می باشند . به طور مثال ، در شرکت های سهامی ، لزوما باید بازرس وجود داشته باشد و تعیین تعداد بازرس ها به انتخاب شرکا می باشد .

نحوه ی تغییر اساسنامه ی شرکت :

اساسنامه ی شرکت ، همان طور که بیان کردیم ، در حکم قانون اداره ی شرکت می باشد .

با توجه به اهمیت این رکن در شرکت ها ، لازم است که ترتیباتی پیش بینی شود که به راحتی محتویات این سند ، قابل تغییر نباشد .

به موجب لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، قانون گذار انجام هر گونه تغییر در اساسنامه ی شرکت های سهامی را ، به مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت واگذار کرده است .

اساسنامه ی شرکت
اساسنامه ی شرکت

این مجمع ، در خصوص امور مهمی هم چون انحلال شرکت و یا افزایش و کاهش سرمایه و .. اتخاذ تصمیم می کند .

تشکیل شرکت با حد نصاب حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت می باشد و اتخاذ تصمیم در این مجمع با اکثریت دو سوم ارای حاضر می باشد .

در صورتی که مجمع عمومی شرکت ، تغییراتی را در اساسنامه ی شرکت اعمال نمود ، باید لزوما این تغییرات را به مرجع ثبت شرکت ها گزارش داده تا توسط این مرجع ، ثبت شده و در روزنامه منتشر شود . در غیر این صورت ، تغییرات انجام شده در برابر اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

در شرکت های سهامی عام و شرکت سهامی خاص و هم چنین در شرکت های تعاونی ، قانون گذار تنظیم سندی را تحت عنوان اساسنامه پیش بینی نموده است . این سند ، در واقع در حکم قانون اداره ی شرکت می باشد و از اهمیت به سزایی برخوردار است .

اساسنامه ی شرکت ، به شرکت هویت و اعتبار بخشیده و دیگران می توانند با مراجعه به اساسنامه ی شرکت ها ، در خصوص شرکت مورد نظر خود ، اطلاعات زیادی به دست اورند .

در اساسنامه ی شرکت  اموری هم چون وظایف مدیران شرکت ، میزان سرمایه ی شرکت ، هدف و نوع فعالیت شرکت و چگونگی تغییر اساسنامه ی شرکت ، بیان می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *