راننده فراری چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی راننده فراری چیست؟و شرایط راننده فراری پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

راننده فراری
راننده فراری

مقدمه راننده فراری :

تعدادی از رانندگان بعد از تصادف بعد از این که متوجه شدند تقصیر کار هستند فرار را برقرار اولویت  می دهند و از  صحنه فرار می‌کنند.   دلیل فرار از صحنه تصادف  می‌تواند به علت ترس، دلشوره و یا فرار از سرانجام تصادف باشد تصادفات غیر جراحی به فرض این که فرد راننده خاطی فرار هم کرده باشد  از نظر کیفری مجازاتی ندارد. چنان چه تصادف رانندگی باعث جرح شود  فرار از صحنه وکمک نکردن به فرد آسیب دیده و مصدوم  جرم و دارای مجازات کیفری است.البته در اینجا پینهاد میشود مقاله ایی تحت عنوان وکیل ارث در شیراز را مطالعه نمایید زیرا که به شما در حل و رفع مشکلاتتان کمک شایانی می نماید.

در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی،  جرایم ناشی از رانندگی مشمول قانون دیات قرار گرفت ولی از آن جایی که این قانون نمی‌توانست کاملا جوابگوی مشکلات جرائم  ناشی از رانندگی باشد. لذا در سال ١٣۶٢قانون گذار مقررات خاصی را در قانون تعزیرات  به این امر اختصاص داد این قانون در ۱۳۷۵  مورد اصلاح و تحقیق قرار گرفت.

البته این که جنایت  ناشی از رانندگی  خطای محض است یا در حکم شبه عمد،  باید خاطر نشان ساخت که هرچند بنا بر ضوابط عمومی جنایات  ناشی از رانندگی  به لحاظ این که راننده صرفاً قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده  و قصد نتیجه را ندارد  ماهیتا  خطای محض  محسوب می شود. ولی دیوان عالی کشور قتل غیر عمد در اثر بی احتیاطی در رانندگی  وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی را آن جهت که نوعاً  تفریط به نفس است در حکم شبه عمد قرار داده است.

در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی  تعزیرات مقرر شده است.  چنان چه بر اثر بی احتیاطی و بی توجهی و رعایت نکردن قوانین و نداشتن تبحر در رانندگی  باعث قتل غیر عمد شود به ۶ماه تا ٣زندان  همچنین به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم  محکوم خواهد شد.همانطور که مطالعه کردید چنانچه بر اثر بی احتیاطی وبی توجهی در رانندگی باعث قتل غیر عمد شویم مجازاتی را شامل میشویم و اما قتل در حال خواب و بی هوشی و مانند ان هم شاما قتل خطای محض می شود که مرتکب مجازاتی را متحمل میشود  و البته شما جویندگان عزیز میتوانید برای اطلاعات بیشتر مقاله ایی تحت همین عنوان را در سایت دادیار مطالعه و بررسی نمایید.

به این ترتیب ملاحظه می گردد که قانون گذار با قید کلمه هرگاه در این ماده مجازات مرتکب را مشروط به انجام عمل بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی  یا عدم مهارت راننده ویا عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است. حال اگر راننده رعایت احتیاط لازم را به نماید به مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و نظامات دولتی را نیز رعایت کرده باشد .

نه محکوم به تحمل حبس تعزیری است و نه محکوم به پرداخت دیه  همین امر مورد تایید قانون گذار قرار گرفته ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. چنان چه  راننده ی با داشتن مهارت سرعت مجاز و مطمئن بارعایت سایر قوانین در حال حرکت باشد در صورتی که توان کنترل وسیله را نداشته باشد به کسی که نباید درآن مکان قرار می‌گرفت برخورد کند بدون تقصیر  برخورد کند ضمان منتفی و در غیر این‌ صورت راننده ضامن است.

در موارد فوق  هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته  باشد به گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

راننده فراری
راننده فراری

وسیله ی فرار از  صحنه تصادف :

با توجه به قوانین فعلی می توان گفت:  که وسیله نقلیه اعم از دوچرخه موتور دار نظیر موتورسیکلت های گازی موتورسیکلت های دنده ای ویا دوچرخه بی مو تورو همچنین اتومبیل های موتور دار  یابی موتور نظیر گازی ، درشکه و غیره ولی اداره حقوقی قضائیه، گاری  را جز وسائل نقلیه محسوب نمی کند.

در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سایر مواد مربوط بود به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی  دو وسیله جداگانه مد نظر گرفته است یکی وسیله نقلیه ودیگری وسایل موتوری وسیله نقلیه می تواند اعم از زمینی آبی و هوایی باشد.

رویه قضایی سابق می گوید:  چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان،  بی احتیاطی و یا عدم مهارت راننده،  وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمد به طور کلیه واعم جرم  محسوب نموده و مستوجب کیفر  برحسب مورد  در حدود قانون مزبور دانسته استثنایی برای وسایط نقلیه  غیر موتوری قائل نشده  و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق می شود.

تصادفات رانندگی امکان دارد جرحی باشد یا غیر جرحی هر کدام از این تصادفات  صفات خاص خود را دارد.
اگر تصادف غیر جرحی باشد،  به عنوان مثال هرگاه که دو وسیله نقلیه  با هم تصادف کنند ولی کسی صدمه نبیند و صرفاً ماشین دو طرف یا  یکی از آن ها  آسیب دیده باشد، در این مواقع فرار از صحنه تصادف جرم حساب  نمی شود  و این درصورتی می باشد که  صاحب ماشین خسارت دیده  با در دست داشتن شماره پلاک ماشین خاطی می تواند  برای گرفتن خسارت در محاکم قضایی مبادرت  به شکایت کند.همانطور که مطالعه کردید اگر دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند و کسی صدمه نبیند ولی ماشیم یکی یا هردو اسیب ببیند صرفا در اینگونه مواقع فرار از صحنه تصادفات جرم محسوب نمیشود اما با این حال اگر کسی که فرار کند و قادر به مخدوش کردن پلاک خودرو باشد وسیله نقلیه(خودرو یا موتور و…)او توقیف میشود و برخی اوقات مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود.

مجازات مقصر صدمه ی لاعلاج در تصادف رانندگی:

در این باره ماده ٧١۵ قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص داده شده است :

ماده فوق الذکر ۷ فرض پیش بینی شده است:

١. صدمات وارد شده موجب مرض جسمی غیرقابل علاج باشد. ٢. صدمات وارد شده موجب مرض غیر قابل علاج باشد ٣. صدمات وارد شده موجب ازبین رفتن یکی از حواس پنچ گانه شود ۴.صدمات وارد شده  موجب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد بشود۵.  صدمات وارد شده موجب تغییر شکل دائمی صورت شخص شود۶. صدمات وارد شده موجب تغییر شکل دائمی عضو شود٧ صدمات وارد شده  موجب سقط جنین گردد.

راننده فراری
راننده فراری

منظور از مرض جسمی،  امراض فیزیکی و مادی در مقابل امراض روانی یا دماغی است. امراض دماغی بیماری‌های  روانی مختلف است منظور از حواس ظاهری حواس پنجگانه است به طور کلی همه اعضای بدن دارای وظایف ضروری می باشند.

ولی در این جا منظور اعضایی است مثل  دست و پا و صدمات  مغزی و کیفری که نقصان در یکی از آن ها یا از کار افتادن یکی از آن ها موجب فلج شدن زندگی انسان می گردد. به هر حال اعضایی که در قانون دیه دارای دیه کامل هستند، می‌توان جزء اعضایی  دانست که وظایف ضروری بدن را انجام می دهند. سقط جنین در مواردی صدق می‌کند  که جنین تلف شود یا قابل زیستن نباشد.

با توجه به موارد فوق مجازات مرتکب به حبس از ۲ ماه تا یک سال و همچنین به پرداخت دیه  چنان چه از طرف شخص آسیب دیده تقاضا شود، محکوم می شوند البته شایان ذکر استکه در مواردی که حکم به پرداخت دیه صادر میشود بحث مهلت پرداخت دیه پیش می اید البته مهلت پرداخت دیه مانع از درخواست تقسیط از سوی محکوم نیست.

مجازات مقصر فوت در تصادف رانندگی :

درباره مجازات فرار از صحنه جرم ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی به تشریح آن پرداخته است. با توجه به ماده ذکر شده  باید گفت  در صورتی که مصدوم بلافاصله بعد از وقوع حادثه رانندگی فوت کند، اصولا مسئله رساندن کمک به او منتفی می گردد و حضور راننده در محل تصادف تأثیر ی در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمی‌تواند داشته باشد و در چنین موردی  تشدید کیفر متهم به عنوان ترک محل حادثه به منظور فرار از تعقیب بر اساس این ماده مخالف با مفهوم و منطوق ماده است.

فرار راننده مقصری که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشدید مجازات می‌شود اما نوع قتل ( غیر عمد)  را تغییر نمی‌دهد. در جرائم ناشی از تخلفات  موضوع مواد ٧١۴به بعد قانون مجازات اسلامی به جز مواد مذکور در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه  یا تبدیل آن به مجازات مناسب‌تر و ضعیف تربلا اشکال است.

عفو عمومی موضوع لایحه  عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی شامل محرومیت  از حق رانندگی هم می شود وکلیه آثار محکومیت  را اعم از اصلی و تبعی و تکمیلی  را زایل می سازد.

تشدید مجازات راننده فراری :

همچنین در تکمیل ماده فوق باید گفت چنان چه فرد آسیب دیده نیاز به کمک فوری داشته  ولی راننده با وجود این که برایش مقدور بوده که مصدوم را به  مرکز درمانی نبرد و یا با وجود امکان کمک از ماموران انتظامی کمک نگیرد و از این کار صرف نظر کرده باشد و هدفش فرار از صحنه تصادف بوده باشد و محل حادثه را ترک کند و فرد آسیب دیده را به حال خود رها کند.

بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات ذکر شده در ماده قانونی٧١۴و٧١۵و٧١۶ مجازات اسلامی متهم می شود و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده تخفیفی بدهد. راننده در صورتی می تواند برای کارهایی که وظیفش است، طبق ماده ی فوق، وسیله نقلیه را از صحنه حادثه تکان بدهد که برای کمک کردن به فرد صدمه دیده روش دیگری امکان نداشته باشد.

در تمام موارد ذکر شده هرزمان راننده فرد صدمه دیده را به مکانی جهت درمان و استراحت ببرد و یا این که مامورین راهنمایی ورانندگی را از این حادثه مطلع کند و یا به هر صورتی سبب درمان و استراحت وکم شدن درد فرد آسیب دیده را آماده کند دادگاه قوانین کم شدن مجازات را در مورد او انجام خواهد داد.

تصادف منجر به جراحت :

راننده فراری
راننده فراری

چنان چه تصادف رانندگی سبب جراحت یا فوت شخص شود، فرار از صحنه تصادف  و کمک نکردن به مصدوم جرم خواهد بود و قانونگذار در این مورد بسیار سخت گیری نموده است و چنان چه این دسته از خسارات وارد شود، افسر راهنمایی رانندگی تکلیف دارد بعد از آن که کروکی را تنظیم نموده و گزارش تصادف را تعیین کرد و اقدامات درمانی لازم را برای انتقال مصدوم به بیمارستان دستور نمود،

خودروهای دو طرف را توقیف کند و به پارکینگ انتقال دهد و همچنین افسر راهنمایی و رانندگی باید دو طرف را به مرجع دادسرای عمومی و انقلاب و دریافت دستور مقام قضایی به منظور اعمال قانونی و مراجعه مجروح به پزشکی قانونی و آزاد کردن خودرو هدایت کند.

تصادفات غیر جرحی

با توجه به قانون چنان چه تصادف غیر جرحی باشد، یعنی سبب مجروحیت کسی نشود فرار از صحنه تصادف در این مورد جرم نیست. اما مالک خودروی آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودروی مقصر، قادر است در محاکم قضایی به منظور جبران خسارت اقامه ی دعوا کند. این دسته از تصادفات با این فرض که راننده ی مقصر فرار کند، ضمانت اجرایی کیفری ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *