تغییر و تبدیل مهریه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی تغییر و تبدیل مهریه چیست؟ و شرایط تغییر و تبدیل مهریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم مهریه

یکی از سنت های قدیمی و از روش های بسیار مهم در اسلام و کشور اسلامی مهریه می باشد این موضوع آنقدر ازدواج موقت اهمیت دارد که اگر در ازدواج موقت مهریه مشخص نشود آن ازدواج باطل خواهد بود با این حال تعیین مهریه در روزهای اخیر بسیار ایجاد مشکلات کرده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهریه با وکیل مهریه در شیراز از طریق سایت دادیار به صورت 24 ساعته و انلاین در ارتباط باشید.

مهریه،  با نام های صداق و کابین هم شناخته شده است، مهریه، مالی می باشد که مرد در هنگام عقد ازدواج به زن پرداخت می‌کند و با احراز عقد زن، صاحب و مالک مهریه می گردد و مرد الزام به پرداخت آن دارد. زن با ملکیت مهریه  حق دارد که هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید یا این که هر زمان اراده کند آن را درخواست نماید و شوهر مکلف است آن را پرداخت کند.

تغییر و تبدیل مهریه
تغییر و تبدیل مهریه

روند دریافت مهریه

اندازه ی مهریه و خصوصیات آن در سند ازدواج مشخص شده است و قباله ازدواج که توسط سردفتر نکاح تنظیم می شود سندی رسمی می باشد. اگر زمانی برای پرداخت مهریه مشخص نشده باشد بعد از ظهور نکاح زن قادر است برای دریافت آن وارد عمل شود و اگر شوهر از انجام تعهدات خود در این مورد سر باز زد، زن با توجه به سند رسمی که در اختیار دارد قادر است برای ملزم نمودن همسرش در پرداخت مهریه به دادگاه صالح رجوع نموده و ایراد دعوا کند. بنابراین زن قادر است دادخواست مهریه را در دادگاه مطرح کند که تمام یا بخشی از مهریه اش را که در سند نکاح عند المطالبه قید شده است، مطالبه نماید.

بدین ترتیب در  قدم اول دادخواست را در دو نسخه تهیه کرده و آن را تکمیل می کند و با تصویر اصل قباله ی ازدواج که بدان پیوست شده است به دادگاه به منظور رسیدگی و صدور رای تسلیم می نماید. دادگاه بعد از آن که اسناد و مدارک زن را مورد بررسی قرار می‌دهد و با توجه به قباله ازدواج حکم محکومیت مرد را صادر می‌کند که این حکم طی ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

بعد از این که دادنامه قطعیت پیدا کرد زن این حق را دارد که بر طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ درخواست اجرایی کند و اگر مرد از پرداخت مهریه سر باز زد، زن قادر است که دارایی او را به اجرای احکام معرفی کند تا اجرای احکام آن ها را توقیف کرده یا بفروشد تا زن بتواند حقش را وصول کند. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی همه دارایی های منقول و غیر منقول مرد به جز مواردی که در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی جزو مستثنیات دین هست قابلیت توقیف و یا فروش را دارد.

تغییر و تبدیل مهریه
تغییر و تبدیل مهریه

تغییر مهریه

تغییر مهریه از جمله موضوعاتی می باشد که خیلی از زن و شوهر ها به دنبال آن هستند. اما به سبب این که شخص اطلاعات حقوقی لازم را در این حوزه ندارد قادر نیست مقدار یا نوع مهریه را تبدیل کند. مهریه حقی می باشد که زن بر گردن شوهر دارد. اما مقدار آن را باید پیش از عقد به شکل توافقی مشخص کند.

در شرایطی که بعد از ثبت عقد ازدواج چه دائم و چه موقت بر تغییر مهریه به تراضی برسند این امکان فقط با کمک وکیل میسر است که آن را افزایش یا کاهش دهد. از جمله مهریه هایی که زن و شوهر انتخاب می نماید شاخه نبات و گل و سفر می باشد اما برخی اوقات این پرسش به ذهن می‌آید که آیا امکان تغییر مهریه وجود دارد آیا میتوان شاخه گل و نبات را تبدیل به سکه ی بهار آزادی نمود یا نه؟

این که آیا می توان مهریه را تغییر داد یا نه ؟در پاسخ باید گفت مهریه را به هیچ عنوان نمی توان تغییر داد. مثلا اگر برای مهریه گل رز درج شده باشد باید دقیقا همان گل در قالب مهریه به زن پرداخت شود. برخی اوقات زن ها به تصور اشتباه گمان می‌برند که این امکان وجود دارد که پول نقد به جای گل رز که در سند رسمی ازدواج درج شده است می‌تواند دریافت کند و این را در قالب مهریه می‌تواند از مرد بگیرند. اما این تصور اشتباه است و شوهر بعد قیمت گل ها به  او نخواهد داد.

البته این را باید ذکر کرد که اگر دو طرف به شکل دیگری با هم به توافق برسند و آن را در سند ازدواج و در محضر به ثبت رسانده باشند قادر هستند به جای دریافت گل وجه نقد را در قالب مهریه از شوهر خود درخواست کنند. هر مهریه که به شکل عقلانی و مشروع انتخاب شود و در سند ازدواج ذکر شده باشد و به همان شکل به زن تحویل داده شود، یعنی حتی اگر یک اتومبیل گل رز هم در قالب مهریه زن انتخاب شده باشد باید  به همان مقدار به زن داده شود.

تغییر و تبدیل مهریه
تغییر و تبدیل مهریه

تبدیل مهریه

مهریه ای که منفعت و مالیات عقلایی را دارا باشد این امکان را دارد که وقتی زن و شوهر با هم به توافق برسند در سند ازدواج پیش از آن در هنگام عقد در قالب مهریه معرفی شود و در سند رسمی ازدواج دائم یا موقت به ثبت برسد. درست برعکس ازدواج موقت در ازدواج دائم بعد از آن که صیغه ی عقد نکاح جاری شد این امکان وجود دارد که مهریه را مشخص نماید. اما معنای آن این نمی باشد که در ازدواج دائم و موقت بعد از جاری شدن صیغه ی عقد ازدواج و تراضی برای این که مهریه چه مقدار و چه نوع است آن را تغییر داده و تبدیل نمود.

اگر مهریه در هنگام عقد ازدواج و جاری شدن صیغه عقد ازدواج سکه ی بهار آزادی تعیین شده است بعد از عقد و بعد از آن که مهریه در سند رسمی ازدواج بین زن و شوهر مندرج گردد نمی ‌تواند مثلا به جای 1000 سکه 1500 سکه تعیین شود. بنابراین امکان تبدیل و تغییر مقدار مهریه ای که در عقد ازدواج مشخص شده میسر نیست. اما دو طرف می ‌توانند در یک سند مستقل نسبت به این موضوع اقرار کنند که به جای مقدار سکه ی مهریه مشخص شده در سند ازدواج اتومبیل به نام زن شود که مبلغ این اتومبیل به جای مهریه در سند ازدواج به زن پرداخت می شود. حال می تواند کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه ی تعیین شده در عقد ازدواج باشد. اما به هیچ وجه مقدار مهریه ای که در سند ازدواج شرعی قرار دارد در عقد ازدواج دائم یا موقت تغییر پذیر نیست.

تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه

به طور کلی همان طور که از مطالب قبلی دریافت شد امکان تغییر در مقدار نوع مهریه که در سند رسمی ازدواج ثبت شده وجود ندارد. اما این پرسش به ذهن می‌آید که آیا می توان مهریه ای که از طرف مرد به عنوان عندالمطالبه در سند ازدواج قید شده است را به مهریه عندالاستطاعه مبدل نمود؟

مهریه ای که در سند ازدواج مندرج شده است از آن جایی که در یک سند رسمی لازم الاجرا ثبت گردیده زن با اشاره به آن هر زمان که تمایل داشته باشد این امکان را دارد که مرد را ضرورت کند که طلبی را که از او  دارد پرداخت نماید. اما این در حالتی است که مهریه از نوع عندالمطالبه باشد. اما وقتی مهریه عند الاستطاعه باشد  این موضوع بر عهده ی زن می باشد بتواند  توانایی مالی مرد را به منظور پرداخت مهریه  در یک مرجع قضایی به اثبات برساند.  در همین اوضاع و احوال مرد هم قادر است هر زمان که ضرورت دارد  شناسنامه را برداشته و به دفترخانه رسمی ازدواج می‌کند و طلبی را که به زن دارد از حالت عند الاستطاعه به حالت عند المطالبه در بیاورد.

تغییر و تبدیل مهریه
تغییر و تبدیل مهریه

امکان تبدیل در مقدار مهریه

پس با توجه به آن چه که توضیح داده شد امکان تغییر مهریه که در اقباله ی ازدواج که ثبت شده جاری نمی باشد . هم چنین این  امکان میسر نمی باشد که مقدار مهریه به اندازه ی کمتر یا بیشتر از میزان تعیین شده در سند ازدواج مشخص شود. مثلاً مهریه ای که به اندازه ی ۱۰۰ سکه مشخص شده است شوهر به هیچ عنوان نمی‌تواند به دفترخانه اسناد رسمی رجوع کند و شناسنامه ی خود را تقدیم نموده و این مقدار را به ۲۰۰ سکه  افزایش دهد یا سکه را به ۱۰ سکه کاهش دهد و نیز شوهر قادر نیست مهریه را از مال منقول و غیر منقول یا بیشتر یا کمتر از مقدار مهریه را تغییر دهد .

در هر حال اگر زنی از دادگاه تقاضای پرداخت مهریه را کند و مرد هم  نسبت به این موضوع آگاه شود و حکم قطعی برای استفاده گرفته باید مهریه را پرداخت کند . در هنگام پرداخت این امکان وجود دارد که زن و مرد باهم به تراضی برسند که مثلاً به جای مال منقول و غیرمنقول به زندگی بپردازد یا بالعکس. یا مثلاً به جای چند شاخه نبات  یا چند دسته گل به زن وجه نقد پرداخت  کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *