اعسار از جزای نقدی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اعسار از جزای نقدی چیست؟ و شرایط اعسار از جزای نقدی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

  1. مجازات های تعزیری فراوانی در قانون وجود دارد. که یکی از این مجازات ها که اتفاقا خیلی استفاده می شود بحث جزای نقدی که به جریمه نقدی هم معروف است می باشد جزای نقدی در مورد وجهی می باشد که باید به شکل نقدی بر اساس وجه رایج کشور برای مجازات متهم مشخص گردد.همانطور که در سایت خودتان دادیار مطالعه کردید مجازات های تعزیری فراوانی از جمله جریمه نقدی در قانون ما وجود دارد و البته شما عزیزان میتوانید در مورد حهات تخفیف مجازات هم در همین سایت یعنی دادیار مطالعه کنید.
اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

جزای نقدی در حقوق کیفری ایران

ارائه یک تعریف کامل و مانع از جزای نقدی لازم و ضروری می باشد اما از آن لحاظ که ذکر تعریفی که همه خصوصیات و ویژگی‌های آن را در بر داشته باشد امکان پذیر نیست اما باز هم بررسی ماهیت و خصوصیات جزای نقدی به منظور درک بهتر این کیفر مفید تلقی می شود

در معنی لغوی به معنای آنچه در حال داده می‌شود می باشد یعنی کاملا بر خلاف نسیه است مال حاضر یا همان وجه حاضر در مورد آن چیزی صحبت می ‌کند که به وجه نقد برایش مورد پرداخت قرار گرفته شود در خیلی وقت ها هم بعضی از افراد آن را به معنای پول یا بها آن چیزی که فی الحال  داده می‌شود می ‌باشد

از منظر اصطلاحی هم قانون گذار ما تعریف خاصی راجع به جزای نقدی نکرده است و اتفاقاً سابقه ‌ای از آن هم در قوانین موضوعه دیده نمی شود تنها بعضی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح داده اند مثلا دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را این طور داده است که اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد.

برداشت از نقد

در این قسمت به این موضوع می پردازیم که دقیقا منظور از نقد در این مبحث چه چیزی است ؟

تعریف اصطلاحی در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران تا حدودی از معنای لغوی خلاف نسیه به دور افتاده است و اما نکاتی در این مورد ضروری است

نکته نخست این است که لفظ نقدی در مقابل نسیه مدنظر نمی باشد بلکه از آن لحاظ که جزای نقدی یکی از مجازات های مالی به شمار می‌رود منظور ادای مبلغ رایج می باشد که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه ملزم می باشد آن را به خزانه دولت واریز کند و این که این معنی از آن برداشتن می‌شود که بعد از لازم الاجرا شدن حکم جزای نقدی فوراً قابل پرداخت نباشد به این خاطر که جنبه مثبت احکام کیفری به دنبال خود اجرای فوری را در بر دارند غیر از موضوعاتی که در قانون تاخیر اجرای آن را لازم دانسته اند

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

و اما نکته دوم این است که قانونگذار همیشه وجه را مورد حکم حاصل نمی کند بلکه در مواردی وجود دارد که مثلاً حکم طلا قرار گرفته است این موضوع شاید از لحاظ ارزش اعتباری پول و ارزش ذاتی طلا باشد مثلاً در بخشی از ماده ۹ قانون واحده اسلامی در خصوص تحریم اسرائیل مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۷۱ می‌خوانیم چنانچه نسبت به تغییر مکان و پنهان کردن یا از بین بردن رای صادره اقدام شود فرد خطاکار حداکثر به ۳ ماه زندان با پرداخت ۱۰۰ سکه بهار آزادی و معادل آن و یا هر دو مورد مورد محکومیت قرار می‌ گیرد. در مورد ملاقات با زندانی میتوانید مقاله موصوف را مطالعه کنید

ماهیت مجازات جزای نقدی

تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می‌کنند که این مبلغ یک طلب برداشت نمی شود که حکم دادرس جنبه اعلامی داشته و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه تلقی شود به این خاطر که جزای نقدی حکم  انشایی در بردارد

التزام مرتکب پرداخت تعقیب اهداف ضمانت اجرای کیفری می باشد و وصول نمی‌شود غیر از این حالت که از کسی که حصر قوانین موضوع مجرم تشخیص داده شود در موقع صادر شدن حکم قاضی نظرش معطوف به مجرم می باشد  شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و مسئولیت و درجه تقصیر مورد بررسی واقع می شود.

معایب مجازات جزای نقدی

و اما معایب جزای نقدی هم در این مورد است که وضعیت اقتصادی اشخاص در پرداخت یا نبود پرداخت جریمه نقدی تاثیرگذارند به این خاطر که میزان جریمه نقدی برای ثروتمندان ناچیز و برای فقرا قابل تحمل نیست لذا جزای نقدی در معرض این نقد قرار دارد که اتفاقاً غیرعادلانه است و بیان می شود با اصل تساوی مجازات ها متناسب نباشد اصل شخصی بودن از اصول حاکم بر مجازات ها می باشد به شکلی که مجازات بایستی  متوجه شخص مرتکب شود اما در مورد جریمه نقدی بیان شده است که جریمه یا جزای نقدی فاقد این مورد است آثار جریمه به شکل اجتناب‌ ناپذیر متوجه خانواده محکوم می‌گردد.

جزای نقدی به شکل ثابت

جریمه نقدی به شکل ثابت یعنی این که از مبلغ مشخص شده که حداقل و حداکثر آن به وسیله قانون‌ گذار لحاظ می‌شود به بیان دیگر یعنی این که حداقل و حداکثر به شکل ثابت و معین شده در قانون مشخص شده باشد.

جزای نقدی به شکل نسبی

جریمه جزای نقدی که طبق مبنای خاص قانون گذار و با نظر به شرایط حسب مورد به وسیله دادگاه مشخص می شود و یا این مورد که مقدار جریمه نقدی طبق یک واحد و یک مبنای خاص قانونی حساب می گردد.

درخواست تقسیط جزای نقدی برای محکوم علیه

به طور واقع چکیده و خلاصه پیام قانون گذار در این مواد این مورد است که محکوم علیه قادر است و این حق را دارد که دادخواست تقسیط جزای نقدی را به دادگاه اول این که رای تحت نظر آن اجرا می گردد مطرح کند و آن دادگاه در حالت ثابت شدن قدرت او به پرداختن اقساطی می تواند با دریافت ضمانت مناسب دستور به قسمتی نمایند

اما صرف نظر از راهکارهای گفته شده در شرایطی که اجرای حکم به روش های گفته شده امکان پذیر نباشد با رعایت مقررات مرتبط به مجازات های جایگزین حبس و بر حسب مقدار جریمه نقدی مورد حکم این امکان پیش‌بینی شده است که در جریمه نقدی تا سقف ۱۵ میلیون ریال در ۳۰ هزار تومان به یک ساعت انجام خدمات عمومی مجانی متغیر گردد و در جریمه نقدی بیشتر از این مقدار و همین طور در حالت نبود شرایط اجرای مجازات جایگزین انجام خدمات عامل منبع هر ۳۰۰ هزار ریال و یک روز حبس متغیر گردد و بر اساس چیزی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است مدت بازداشت بدل از جریمه نقدی در هر حالت بیش از ۳ سال نیست.

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

بر اساس تبصره های ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی که محکوم علیه در گذشته در بازداشت بوده است دادگاه بعد از مشخص شدن مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر ۳۰ هزار تومان یک روز در مجازات مشخص شد حکم می‌ کند.

البته لازم به ذکر است که حسب تبصره ۲ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شدن حکم تقسیط جریمه نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع از استیفای ما به ازای بخش اجرا نشده آن از اموالی که متعاقباً یا بعداً از محکوم علیه حاصل می‌شود نمی باشد همین طور این که قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ امتیاز ویژه‌ای برای محکومان علیه پیش بینی نموده است و این مورد است که هر موقع محکومان طی مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداختن جریمه نقدی حاضر نگردد قاضی اجرای احکام اجازه دارد او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف نمایند دفتر قاضی اجرای احکام هم در این زمینه مکلف است در برگه احضاریه محکوم‌علیه معافیت موضوع این تبصره را ذکر نمایند

همین طور با نظر به ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در حالت محکومیت افراد به جزای نقدی در مرحله بعد قادر است پیش از قطعیت حکم دادگاه صادر کننده درخواست قسط بندی نمایند و این تقاضا به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تلقی نمی‌شود.

با این وجود دعوای تقسیط جریمه نقدی در همه موضوعات بایستی به شکل جداگانه از تجدیدنظرخواهی در امر کیفری تشکیل شود همین طوری که هر موقع محکومان علت در موقع صادر شدن حکم بدوی مبتنی بر تقسیط به خاطر مجازات بدل از جزای نقدی در حبس قرار داشته باشد فورا به دستور دادگاه صادرکننده رای آزاد می‌شود و در هر حالت قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای صادره در خصوص تقسیم مانع از اجرای رای بدوی در خصوص تقسیط نمی باشد.

دادخواست تقسیط جزای نقدی توسط تاجر

طبق چیزی که در ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است در حالت نبود پرداخت به موقع اقساط از سمت محکم علیه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط به واسطه دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد لغو قرار می گیرد و به منظور اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی را انجام می دهند

این نکته را به خاطر داشته باشید که در شرایطی که بعد از صادر شدن حکم تقسیط محکوم علیه توانایی مالی حاصل نمایند بر اساس تکلیف مصرح در ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دارد مراتب را حداکثر طی مدت سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام بدانند تا نسبت به وصول محکوم به  اقدام گردد در غیر این حالت و مانند مورد بالا با اعلام قاضی اجرای حکم دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید

اعسار از جزای نقدی
اعسار از جزای نقدی

نظر به این مورد که دادخواست تقسیط جریمه نقدی بر اساس ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری از تاجری مورد قبول واقع می شود تا جایی که متقاضی قسط بندی محکوم به است بایستی بر اساس مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی را انجام دهد کسبه جزء مشمول این ماده نمی شوند به این معنا که تقاضای قسط بندی آنها مورد قبول واقع نمی شود. پیشنهاد ما به شما این است که برای اطلاعات بیشتر مقاله مربوط به ورشکستگی به تقصیر را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *